دانلود فایل


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - دانلود فایلدانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار

دانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9
با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان دور با محدودیت و بحران منابع به ویژه در
بخش کشاوری مواجه خواهیم شد بطوری که به دلیل کمبود زمین حاصلخیز و آب مناسب، پیشرفت بخش کشاورزی تنها از طریق
افزایش عملکرد با استفاده از تکنولوژی های جدید در زراعت، اصلاح نباتات و ماشین های خاک ورزی امکان پذیرمی باشد. در این
راستا فناوری نانو به عنوان وسیله ای کارآمد می تواند راهکاری در جهت افزایش عملکرد دربخش کشاورزی و توسعه پایدار باشد که
البته برداشتن موانع و محدودیت ها و در نهایت فراگیر شدن آن، برای محقق شدن این هدف، در ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو
در تولید علوم و فناوری، امری ضروری تلقی می شود. همچین برای افزایش کیفیت محصولات از فناوری های NIR 5جهت تشخیص
آسیب های فیزیکی و فناوری آزمون غیر مخرب به منظور بازرسی سریع مواد می توان استفاده کرد.
واژگان کلیدی: کمبود منابع، فناوری نانو، توسعه پایدار، فناوری NIR ، فناوری آزمون غیر مخرب


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار ...

16 مارس 2017 ... در مفهوم عام پایداری، یک سیستم کشاورزی زمانی پایدار است که نهاده های مورد ... یکی
ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار و دیگری توسعه سیستم های پایدار ترویجی. ...
ساختارهای سازمانی، محتوای مشاوره ای ترویج، رهیافت هایی جهت هدف گذاری ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

سازمان حفاظت محیط زیست

مربوط به فناوری های اصلی کشاورزی پایدار منبعث از شرایط محیطی و منطقه ای ...
استراتژی کلیدی در هزاره سوم برای همسوسازی توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و
معتقد ..... الگوی کشت مبتنی بر اکوسیستم - ارتقای بهداشت ... و سایر رهیافت ها
براي حفظ ..... از جمله طرح هاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش هاي نوین
آبیاري و ...

editor_file/سین برنامه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم ...

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. پنجشنبه-
5 ..... فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. 13:45-13:30.

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

اصلاح نباتات و ژنتیک گیاهی - توسعه پایدار بخش کشاورزی و نگاه به ...

در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است که بر شیوه های مدرن
کشاورزی ... کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی
... يافت و با استفاده از تكنولوژي هاي صنعتي و روش هاي نوين كشاورزي تا حدودي
توانسته بر ... حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده
بدون ایجاد ...

نقش‌ فن‌آوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در توسعه‌ كشاورزي ايران

توسعه كشاورزي از مهم ترين اولويت ها در برنامه هاي توسعه ملي كشورهاي در حال
توسعه‌ .... كشاورزي قرار مي دهد كه دريافت و استفاده از آن ها جهت پايداري در
رقابت هاي حال و ... سرمايه گذاري هاي بيش تر و اتخاذ رهيافت هاي نويني از سوي
بخش كشاورزي است . ..... 1 فن آوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به عنوان ابزار
ارتقاء بهره وري كشاورزي‌.

توسعه مشارکتی فناوری - ویکی روستا

با توجه به بررسی های موجود در ادبیات توسعه کشاورزی به سه نوع کلی نظام ... در
سالهای اخیر جهت رفع مشکل مذکور رهیافت بدیلی تحت عنوان " توسعه مشارکتی فن
اوری " که اصطلاحا ... همچون توانمند سازی مشارکت کنندگان ، افزایش اعتماد به نفس
کشاورزان ، ارتقای .... جلب مشارکت دولت و سازمانهای غیر دولتی جهت دستیابی به
نتایج پایدار.

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺪارس ﺻﺤ - Home

در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان در. ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ( ... ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .... ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ
ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ،. ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ. ﻓﻨـﺎوري. ﻫـﺎي. ﭘﺎﯾﺪار. ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎ. ﺗﺎت ...... روش. ﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار. 2،مهندس ... کمترین
آسیب را به محیط وارد کرده و یک شهر سالم جهت زندگي را فراهم می آورد. ... Brownfieldها
عالوه بر ارتقای کیفیات فضایی و کالبدی شهرها، عنصری کلیدی در حرکت به سوی
اجتماعات پایدار به .... حفاظت از فضاهای باز، اراضی کشاورزی، جذابیت های طبیعی.

مقاله پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار ...

16 مارس 2017 ... در مفهوم عام پایداری، یک سیستم کشاورزی زمانی پایدار است که نهاده های مورد ... یکی
ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار و دیگری توسعه سیستم های پایدار ترویجی. ...
ساختارهای سازمانی، محتوای مشاوره ای ترویج، رهیافت هایی جهت هدف گذاری ...

نقش کارآفرینی در تحقق اشتغال پایدار روستایی، گامی موثر در اجراي ...

یکی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی، کاهش بیکاری و ... جهت سازی سیاست های
کلی،ضرورت ترسیم و تبیین یک افق ... اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به مقوله ... می آید و در کشورهای کم تر توسعه یافته، کشاورزی بخش ضروری
برای شروع توسعه پایدار .... توسعه فناوری های نوین در بین روستاییان -4 اشتغال
زایی.

اخبار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستاوردهای بین الملل و سیاست های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روابط بین الملل در
... با شعار «توسعه پایدار، فرهنگ کارآفرینی» در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه
صنعتی .... مركز نوآوري و فناوري ابن سينا دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور معاون
اول ... کتاب " طراحی استوار؛ راهکاری جهت ارتقاء پایایی (بررسی اثرات نوسانات و عدم
...

3

مديريت منابع آب و راهکارهاي عملي جهت مصرف بهينه از منابع در مصارف کشاورزي ...
استحصال آب، به برنامه هاي توسعه آينده اميدوار بود بلکه توسعه پايدار در آينده مرهون
مديريت .... 3- رهيافت راهبردي(استراتژيك): در اين رهيافت سه هدف دنبال مي گردد: الف-
حفظ ... فن آوري هاي آبياري و آبرساني مناسب كه از اتلاف و ضايعات آب جلوگيري مي
كنند.

ترویج و آموزش کشاورزی

7 نوامبر 2013 ... ترویج تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه کشاورزی است نه همة آن. ... عامل ترویج (
مروج) در جهت بیکار کردن خود فعالیت می‌کند به نحوی که مردم به ..... الف) جلب مشارکت
کشاورزان در برنامه های ترویجی: به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار، شیوه تدوین
..... سنجش موفقیت رهیافت: میزان پذیرش فنآوری های تولید شده.

لیست همایش های برگزار شده توسط نرم افزار نرم افزار همایش نگار

12, ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران ... 16, سومین همایش ملی توسعه
پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست ..... 150, چهارمین کنفرانس بین المللی
پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ... 156, اولین کنفرانس رهیافت های نویین
پژوهشی در علوم مهندسی ...... 656, دومین کنگره بین المللی ارتقاء نظام مالی و بانکداری
.

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی - گروه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
... و منابع طبیعی ایران با شعار "ملاحظات ترویج در پایداری کشاورزی، منابع طبیعی
و ... در راهبُرد توسعه و تکامل منابع پایه تولید در بخش کشاورزی کشور، دو رهیافت ...
ترویج علوم کشاورزی را در مکتب آموزشی ترویج و نیز، فناوری های نوین تولید و ...

اخبار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستاوردهای بین الملل و سیاست های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روابط بین الملل در
... با شعار «توسعه پایدار، فرهنگ کارآفرینی» در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه
صنعتی .... مركز نوآوري و فناوري ابن سينا دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور معاون
اول ... کتاب " طراحی استوار؛ راهکاری جهت ارتقاء پایایی (بررسی اثرات نوسانات و عدم
...

سیاستگذاری بخش انرژی کشور به شورای ‌عالی انرژی واگذار شد

ماده۶ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای
موردنیاز ... ماده۷ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و
توسعه ... کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف
مصرف، ..... ماده۴۰ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای
کشور به ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش کشاورزی ...

نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهادههای پایه
... فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و
خدمات ... کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاریسازی یافتههای نوین پژوهشی در
جهت ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی
و ...

2005 – سند نهايی اجلاس جهانی سران

24 ا کتبر 2005 ... ﻣﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار در ﺟﻨﺒـﻪ هـﺎی. اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ، .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ را ارﺗﻘﺎء دهﻴﻢ ... ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ . )ح ...... ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﺸﺎورزی
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﺪار زﯾـﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﯽ؛. )ل.

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی - نقش مشاركت مردمي در توسعه پايدار ...

2- براي ايفاي نقش مشاركت در توسعه پايدار روستايي چه موانع و محدوديتهاي وجود دارد.
... و رهيافت هاي توسعه روستايي تا دهه هاي اخير نشان مي دهد كه علي رغم پيچيدگي مفهوم
... چون رشد اقتصادي ، تامين نيازهاي اساسي ، ريشه كني فقر، رشد محصولات كشاورزي و
. .... توسعه روستايي كه بيش از هر چيزي بر ارتقاي سطح زندگي روستاييان در تمامي
...

کشاورزی (ِِAgriculture ) - نقش فن آوري اطلاعات بر توسعه كشاورزي

فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ (information communication technologies)از ... نمود و
جامعه‌ مبتني‌ بر دانش‌ و اطلاعات‌، به‌ عنوان‌ الگوي‌ توسعه ‌پايدار شناخته‌ مي‌شود. ...
فن‌آوري‌ ارتباطات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرصت‌ جهت‌ مواجهه‌ با چالش‌هاي‌ نوين‌ ومشكلات‌ ديرينه‌
بخش‌ كشاورزي‌ است‌. .... -1فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وري‌
كشاورزي‌

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

Strategic Planning for Integrated Sustainable Development of ... - Sid

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي، در ﺣﻞ. ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اي و ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ..... ﮐﺸﺎورزي. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ارﺗﻘﺎء. ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻮﻟﯽ ... ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. ﺧﺪﻣﺎت. ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

عصر نمایشگاه - نمایشگاه کشاورزی باکو (Caspian Agro)

این رویداد یکی از پربازدیدترین نمایشگاه ها و تحت پوشش کامل رسانه ها است که در
جهت ارتقا توسعه پایدار کشاورزی در منطقه، اجرای تکنیکی فناوری های پیشرفته در
...

magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health ...
ايده هاي نو در علوم و فناوري / Journal of New Ideas on Science and ... بين المللي
علوم بهداشت ورزشي / International Journal of Sport Sciences for ..... كشاورزي و
توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي ) ..... رهيافت(فصلنامه ).

2005 – سند نهايی اجلاس جهانی سران

24 ا کتبر 2005 ... ﻣﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار در ﺟﻨﺒـﻪ هـﺎی. اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ، .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ را ارﺗﻘﺎء دهﻴﻢ ... ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ . )ح ...... ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﺸﺎورزی
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﺪار زﯾـﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﯽ؛. )ل.

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

2 ا کتبر 2016 ... تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی ... بررسی
بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی ... شناسایی و تبیین
شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع ..... آینده پژوهی آموزش ،
رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

supportLists]-->- تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار و حفاظت ...
supportLists]-->- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج، آموزش و توسعه
کشاورزی ... supportLists]-->- بهینهسازی و مدیریت منابع آبی و ارتقاء راندمان آبیاری
با تأکید .... رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت
پذیرش ...

ترویج و آموزش کشاورزی - ترویج و توسعه روستایی

هدف ترویج کشاورزی رسیدن کشاورزی و ارتقاء سطح کشاورزان بویژه کشاورزان ... حال
توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است
که ... نقش تعاونی های کشاورزی در دسترسی به بهره وری پایدار و ایجاد فرصت های
شغلی ... و مراجعان انها در پی روش های نوینی برای افزایش تولیدات کشاورزان خرده پا
بودند.

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي - ... جهاني‌سازي،
ارتقاء ارتباطات و ازدياد فناوري‌هاي جديد باعث رشد وابستگي‌هاي متقابل ... كشاورزي هم
ظهور پيدا كرده‌اند، در جايي كه رويه‌هاي بالا به پايين سنتي، رهيافت علم هل دادن به ... به
حمايت از افزايش درآمد از محصولات اوليه در قالب سيستم‌هاي كشاورزي پايدار بپردازد.

دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

ايمني ترافيك. حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار ... شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری.
شهرسازی ... سنجش از دور وGIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در
بحران هاي طبیعی ... بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی ... ارتقای بهره
وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی ... کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف
آب.

توسعه مشارکتی فناوری - ویکی روستا

با توجه به بررسی های موجود در ادبیات توسعه کشاورزی به سه نوع کلی نظام ... در
سالهای اخیر جهت رفع مشکل مذکور رهیافت بدیلی تحت عنوان " توسعه مشارکتی فن
اوری " که اصطلاحا ... همچون توانمند سازی مشارکت کنندگان ، افزایش اعتماد به نفس
کشاورزان ، ارتقای .... جلب مشارکت دولت و سازمانهای غیر دولتی جهت دستیابی به
نتایج پایدار.

محورهای همایش - سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و ...

فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی ... کاربرد فناوریهای
نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار - تغذیه دام و طیور، .... روش های نوین
آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 26.

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

مقاله پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار ...

16 مارس 2017 ... در مفهوم عام پایداری، یک سیستم کشاورزی زمانی پایدار است که نهاده های مورد ... یکی
ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار و دیگری توسعه سیستم های پایدار ترویجی. ...
ساختارهای سازمانی، محتوای مشاوره ای ترویج، رهیافت هایی جهت هدف گذاری ...

سومین هما یش ملی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

صنایـع و ارتقـاء توانایـی برخورد با مشـکالت این حـوزه از طریـق تغییر و بهبود
سـرفصل .... در جهـت پویایـي اقتصاد، فناوري هـاي جدید ، افزایش بهـره وري و غیره بهـره
مند گردیم. ..... خوشه های صنعتی راهکاری برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه؛
رهیافت سیستم دینامیکی ... چالشها و راهکارهای نانوبیوتکنولوژی در توسعه کشاورزی
پایدار.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

ارتقای مصرف بهینه آب با استفاده از روشهای آبیار تحت فشار و قطره ای Fulltext ...
ارزیابی مسائل اقتصاد-ی اجتماعی در جهت توسعه پایدار کشاورزی در منطقه نیمه ...
استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج
کشاورزی ...

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي - ... جهاني‌سازي،
ارتقاء ارتباطات و ازدياد فناوري‌هاي جديد باعث رشد وابستگي‌هاي متقابل ... كشاورزي هم
ظهور پيدا كرده‌اند، در جايي كه رويه‌هاي بالا به پايين سنتي، رهيافت علم هل دادن به ... به
حمايت از افزايش درآمد از محصولات اوليه در قالب سيستم‌هاي كشاورزي پايدار بپردازد.

رزومه - حسین شعبانعلی فمی - صفحه اصلی - دانشگاه تهران

سنجش سطح پایداری در نظام بهره برداری دهقانی و شناخت عوامل موثر بر آن در شهرستان
بهبهان، .... "رهیافت ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی. ... "
Principal Components of Policy framework for Sustainable Agriculture and Its ......
اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، رشت، اسفند 14-15،
1387.

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت ...

... توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ...
از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ...
توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی
... تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...تحقیق در مورد قزلباش

تحقیق درباره طراحي سيستمهاي مدرن اطلاعاتي بازشناسي خودكار الگوهاالفبای فلسفه نوشته نایجل واربرتون

رام چهار فایل فلش سامسونگ g355h

حل تمرین کتاب آمار مهندسی - ویرایش پنجم

دانلود پاورپوینت دریا نعمت خداوندی درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

طرح توجیهی صنايع دستي تلفيقي و تكميلي

تحفه المومنین(رویش موها به صورت سنتی)