دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن تعداد صفحات:51
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
مقدمه ................................................................................................................... 4
انواع مالیات بر ارزش افزوده................................................................................. 6
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها .................................................... 8
مالیات بر در آمد کشاورزی ................................................................................... 21
مالیات بر در آمد مشاغل....................................................................................... 22
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی........................................................................... 36
نتیجه گیری ........................................................................................................... 48
منابع 51
مقدمه :
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
فرار مالیاتی چیست؟
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
تحقیق


بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن


انواع مالیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان مقاله: چکیده:

ارزيابي عملكرد امور مالياتي بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن. مقدمه. گسترش و ...
براي كمک به سازمان جهت به كارگيري عوامل كليدي موفقيت در چشم انداز راهبردی آن،
انتخاب. 1. Balanced ... هدف اين پژوهش بررسي رابطه بكارگيري ارزيابي متوازن با.
اندازه سازمان، ... هاي ارزيابي. در سال 2003 پژوهش های اصولی را بر 6غير مالي اعتماد
ندارند.

مروری بر عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسي صورت های مالی

تحقيقات زيادی در رابطه با شناسايی و ارزيابی اين عوامل انجام. شده و در اغلب اين ...
بررسی کاملی درباره جزئيات آن، از جمله صرف ناشی از حق الزحمه به ..... زماني که اصول
مورد پذيرش. حسابداري از ..... تاثير ریسک مالياتی شركت بر حق الزحمه حسابرسی.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷ

ﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي. داده. ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ... اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت،
ﻧﺮخ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي . *. داﻧﺸﻴﺎر ﺑﺨﺶ ... اما اصول پذيرفته
شده حسابداري به شرکد. ها اجازه مي ...... تبيين و ارايه الگويي براي تعيين و ارزيابي
عوامل. مؤثر بر ... Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax.

توزیع درآمد در نظام بازار - دنیای اقتصاد

15 ژوئن 2011 ... با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر
... خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون بررسی خود
.... در نظام توزیع درآمد بازار، درآمد هر فرد به موجودی او از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت ...
از همین منظر، عموم افرادی که توزیع درآمد در بازار را عادلانه ارزیابی ...

اصول بررسی استهلاک ابزار و وسایل - الهی سرمستم از این همه نعمت تو

اصول بررسی استهلاک ابزار و وسایل کار ... طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن
قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا ..... ج ) حذف محدودیتها و عواملی که انگیزه
تجدید ارزیابی را از بین می برد : ... درباره : تمامی مطالب نوشته شده در این وبلاگ بر
گرفته از تجربه های عملی اینجانب است که امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیرد.

اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن - پژوهش حسابداری

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش‌های اجتناب از مالیات
توسط شرکت‌ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می‌باشد. ... افشای
کافی در مورد صورت‌های مالی درباره درآمد مشمول مالیات و مالیات نقدی پرداخت شده یا قابل
پرداخت ... طبق بیانیه شماره 11 هیئت اصول حسابداری اینها تفاوت‌های زمانی نام دارند.

2) فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - انجمن حسابداری ...

ﻣﻘﺎﻻت. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ و اراﺋـﻪ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎي. ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ .... ﻣﻘﺎﻻت اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﺎم داوري، از اوﻟﻮﯾﺖ
ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ... ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ..... در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ... ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ي.

واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

درباره. تخصص · سمت‌ · تماس · گالری ... ارزش گذاری- ارزیابی. Non Value Adding ...
ارزیابی مالیاتی، ارزیابی .... بررسی (مرور ) وضعیت پروژه .... تجزیه تحلیل عملیات.
Tax Collector. تحصیلدار مالیاتی. Research. تحقیق ...... موافقت اصولی.

2) فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - انجمن حسابداری ...

ﻣﻘﺎﻻت. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ و اراﺋـﻪ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎي. ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ .... ﻣﻘﺎﻻت اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﺎم داوري، از اوﻟﻮﯾﺖ
ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ... ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ..... در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ... ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ي.

در ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺎﺛﯿ

9 ژوئن 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. اﺻﻮل راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ﺑﺮ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎت. در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. اﻣﯿﺪ ﭘﻮرﺣﯿﺪري ... ﻣﺎﻟﯿﺎت. در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﭼﮑﯿﺪه.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ .... درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ، ... از ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ. اﺻﻮل ...

مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها - اولویت های ...

40- ارزیابی تاثیر طرح اخذ مالیات بر استفاده از بیش از یک خودرو در خانواده ها. 41-
ارزیابی تاثیر .... 17- بررسی بکارگیری اصول مهندسی ترافیک و کاهش عوامل خطر.

مبانى بازرسي و تهيه گزارش‌هاى ويژه نظارتى مبانى بازرسي و تهيه ...

براى استفاده بهينه از امكانات خدايى، بايستى عوامل نظم و حدود آنها را به دقت ....
بنابراين نظارت يك فرآيند تحقيق است و بايستى از اصول علمى تحقيق بهره ..... 1-
تحقق درباره موارد نقض نظم جهت تضمین برقراری نظامهای اداری .... 3-1- قانون ماليات
هاى مستقيم؛ .... ناظر با دريافت فرم هاي ارزش يابي و ادوار ارزيابي و بررسي مقامات
تأييد و ...

بررسی ارتباط بین تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با شفافیت ...

15 آوريل 2013 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﺿﻤﻦ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﺑﻴﻦ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ. ﺷﺮﻛﺘﻲ. و. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ. ي. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و. ﭘﺮداﺧﺘﻦ. ﺑﻪ
... ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. ارزﻳﺎﺑﻲ. و. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. آن. ﺑﺎ. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﻮرد. آزﻣﻮن. ﻗﺮار. ﮔﻴﺮد .
ﺟﻬﺖ ..... ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺪوده اﺻﻮل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ؛. و ﮔﺰارﺷﮕﺮي .... ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮف
ﻣﺆدي، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻬﻮر ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ...

فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 49 - Magiran

28 دسامبر 2013 ... بررسي تاثير خصوصيات اصول راهبري شركت ها بر مديريت ماليات در شركت هاي ...
ارزيابي عملكرد شركت هاي صنعت سيمان بورس اوراق بهادار تهران با ...

برنامه‌ریزی راهبردی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علاوه بر این عوامل، توجه به گروه‌های ذی‌علاقه از جمله ارباب رجوع‌ها، مشتریان، مالیات ...
بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها)، استراتژیهای جاری سازمان
.... که به مدل برنامه ریزی راهبردی به دیده تردید نگریستند و با اجرای تحقیقات
میدانی ...

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - فهرست پايان نامه‌هاي ...

ارزيابي اقتصادي خصوصي ساز ي در شركت سهامي مخابرات استان مازندران+ ... بررسي
نقش آموزش در افزايش كارايي كاركنان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد
... بررسي عوامل مؤثر بر كارايي نظام مالياتي از ديدگاه كارشناسان شهرستان كرج ...
سازي در صنايع توليدي از ديدگاه اصول سياسي اقتصادي- اجتماعي قانون اساسي ج.ا.ا.

بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ...

این مقاله درصدد بررسی عوامل سازمانی موثر (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، حمایت
سازمانی ... یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ساختار سازمانی بیشترین تأثیر را بر
تسهیم دانش دارد. ... جدول 1- پیشینه خارجی پژوهش‌ها درباره عوامل مؤثر بر تسهیم دانش ...
ویژگی‌های فردی مانند جنسیت، شخصیت، خودکارایی، دلهره ارزیابی و مدیریت ادراکات.
4.

روشهای تنظیم بودجه - مقاله و تحقیق

بدين ترتيب اگر مثلاً درآمد ماليات مستقيم به طور متوسط 10% افزايش يابد رقم ... در
سالهاي قبل و ساير آمارها و اطلاعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر يك از انواع درآمدها ....
بودجه متداول هنگام رسيدگي به بودجه ، ضوابطي جهت قضوات واقعي درباره آن وجود .... ها
مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و با نگرشي سيستمي به بودجه بندي اقدام مي
شود .

بانک مقالات - آسا ترجمه

دلالت‌های عملی مطالعات در رابطه با معلمین، اصول و سیاست مداران مورد بحث قرار گرفته
است ... دو مرحله ای برای شناسایی تصمیم گیری در این مورد استفاده میکنیم و در باره
ی اینکه ایا .... این تحقیق در مورد اعتبار معرفی کردن ارزیابی توانایی های تفکر
انتقادی ... این مقاله از نظریه هدف جهت بررسی عوامل خدمات نوآوری و بررسی تاثیر
ارتباط ...

شرح وظايف - سازمان دامپزشکی کشور-پورتال مركزي

جمع بندي ، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد ادارات كل دامپزشكي استان ها در زمينه
اجراي طرح ... آناليز خطر (ارزيابي خطر ، مديريت خطر ، تعامل ارتباطي عوامل خطر)
بيماري‌هاي بومي و .... مطالعه و تحقيق در تدوين و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتي
قرنطينه اي و ..... سياستگذاري ، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري استقرار سيستم
مالي اصولي و ...

مالیات ها - اصول مالياتي

مالیات ها - اصول مالياتي - حسابداری مالیاتی. ... 3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي
مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي ... شواهد و دلايل محكمي بر
نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ..... وصول
آن ) و از طرف دیگر معین كردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره
سال.

بانک مقالات - آسا ترجمه

دلالت‌های عملی مطالعات در رابطه با معلمین، اصول و سیاست مداران مورد بحث قرار گرفته
است ... دو مرحله ای برای شناسایی تصمیم گیری در این مورد استفاده میکنیم و در باره
ی اینکه ایا .... این تحقیق در مورد اعتبار معرفی کردن ارزیابی توانایی های تفکر
انتقادی ... این مقاله از نظریه هدف جهت بررسی عوامل خدمات نوآوری و بررسی تاثیر
ارتباط ...

بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه‌های ...

یکی از مسائلی که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، میزان عملکرد سازمان و بررسی عوامل ...
تنها بر اساس چنین معیاری قضاوت درباره چگونگی عملکرد فرد منصفانه خواهد بود(
سعادت، 1386، 47). ... یک سیستم ارزیابی عملکرد، شامل فرایندهای سازمانی و عملیات
مربوط به .... تحقیق دیگری تحت عنوان تأثیر عوامل فردی بر عملکرد کارشناسان
مالیاتی ...

www.SID.ir

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازي و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده
ﺳﻬﺎم ... اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ... ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ.

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - فهرست پايان نامه‌هاي ...

ارزيابي اقتصادي خصوصي ساز ي در شركت سهامي مخابرات استان مازندران+ ... بررسي
نقش آموزش در افزايش كارايي كاركنان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد
... بررسي عوامل مؤثر بر كارايي نظام مالياتي از ديدگاه كارشناسان شهرستان كرج ...
سازي در صنايع توليدي از ديدگاه اصول سياسي اقتصادي- اجتماعي قانون اساسي ج.ا.ا.

مروری بر عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسي صورت های مالی

تحقيقات زيادی در رابطه با شناسايی و ارزيابی اين عوامل انجام. شده و در اغلب اين ...
بررسی کاملی درباره جزئيات آن، از جمله صرف ناشی از حق الزحمه به ..... زماني که اصول
مورد پذيرش. حسابداري از ..... تاثير ریسک مالياتی شركت بر حق الزحمه حسابرسی.

توزیع درآمد در نظام بازار - دنیای اقتصاد

15 ژوئن 2011 ... با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر
... خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون بررسی خود
.... در نظام توزیع درآمد بازار، درآمد هر فرد به موجودی او از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت ...
از همین منظر، عموم افرادی که توزیع درآمد در بازار را عادلانه ارزیابی ...

پردیس فارابی دانشگاه تهران - محمد کاشانی‌پور

9 آوريل 2016 ... صفحه اصلی; درباره پردیس ... بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص‌های
ارزیابی عملکرد در ... بررسی تاثیر كاهش نرخ مالیات در سال 80 بر سیاست تقسیم
سود، مجله ... بررسی عوامل تعیین كننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، ...
بررسی رابطه میان امنیت شغلی وهموار سازی سود :یک تحقیق تجربی بر روی ...

www.SID.ir

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازي و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده
ﺳﻬﺎم ... اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ... ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻗﻮاﻧﯿﻦ.

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ... - پژوهشنامه مالیات

ارتقاء بهره وری نيروهای انسانی سازمان امور مالياتی كشور و اندازه گيری عوامل موثر بر
بهره وری ... همچنين از عوامل موثر بر بهره وری نيروی انسانی كه در ادبيات تحقيق
بررسی شده، به منظور شناسایی ... رشته تحصيلی و شغلی، عدم ارزیابی مناسب عملكرد
، عدم ..... )ابهام در قوانين و Org7 )رعایت اصول مدیریت در امور كاری( و Pr9 )2( نيز مشاهده
كرد.

نهایی تحقیق ریکاردو - محل قرار

او در نظریه ارزش و قیمت، به جای توجه به قیمت محض و ارزش ذاتی اشیاء ، قیمت های ... با
آنکه اسمیت تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه خود قرار
داد، اما ریکاردو در کتاب خود با عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، توزیع ثروت را
در .... عوامل خارجی : اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمركی و یا عوامل ...

معرفی کامل رشته حسابداری و حسابرسی-همگام سنجش

... جمعآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیتها و
وقایع ... رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با
عوامل ... در زمینههای گوناگون از جمله حسابداری مالی، مدیریت، دولتی، مالیاتی، بیمه و
غیره و ... مدیریت، بررسی موارد خاص در حسابداری، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و
پژوهش ...

بانک مقالات - آسا ترجمه

دلالت‌های عملی مطالعات در رابطه با معلمین، اصول و سیاست مداران مورد بحث قرار گرفته
است ... دو مرحله ای برای شناسایی تصمیم گیری در این مورد استفاده میکنیم و در باره
ی اینکه ایا .... این تحقیق در مورد اعتبار معرفی کردن ارزیابی توانایی های تفکر
انتقادی ... این مقاله از نظریه هدف جهت بررسی عوامل خدمات نوآوری و بررسی تاثیر
ارتباط ...

در ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺻﻮل راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺎﺛﯿ

9 ژوئن 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. اﺻﻮل راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. ﺑﺮ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎت. در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. اﻣﯿﺪ ﭘﻮرﺣﯿﺪري ... ﻣﺎﻟﯿﺎت. در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﭼﮑﯿﺪه.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ .... درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ، ... از ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ. اﺻﻮل ...

بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات - آکا

رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند! ... از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به
علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر
چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه ... مشکلات و نارسایی‌های
اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی ... رویا، ارزیابی، ذوق: عوامل سازنده یک مدیر موفق ...

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن - فروشگاه ...

در این تحقیق مالیات و عوامل مربوط به مالیات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی و سنجش کارایی نظام مالیاتی ایران در برنامه های توسعه (رویکرد ...

در مطالعه حاضر به محاسبه و ارزیابی نظام مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد منطق
فازی اقدام شده ... یافتههای تحقیق نشان میدهد که متوسط کارایی نظام مالیاتی درطی
سالهای ... اگرچه اصول فوق در شکل خود مورد پذیرش است، ولی اعمال سلیقههای مختلف در
..... پایین بودن این رقم در کشور میتواند ناشی از عواملی مانند ناکارآمدی نظام مالیاتی،
محدود ...

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت ...
برای داشتن حداکثر اثربخشی در ارزیابی و حل مسائل عملکرد، مدیران باید به تعیین
علت ایجاد ... درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی و یا بالقوه زیردستان، در
زمینه .... ساير ويژگي‌ها، داشتن تخصص به عنوان يكي از اصول اساسي در گزينش افراد
باشد.

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

هنر و علم تدوين اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد
... مشاركتي است به همين علت بررسي تشخيص و ارزيابي دقيق تاثير فرموله كردن
..... راه يافت تدوين استراتژي نيازمند تفكر استراتژيك بوده كه با توسعه تحقيقات
در .... و اتخاذ تصميم درباره طرحهاي جامع عملياتي و اجرائي براي تحقق آن اهداف مي باشد
.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

5, 5, بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در ...
32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت .....
نظام مدیریت انسانی و سطح تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
..... 306, 306, ترسيم نقشه راه مديريت تكنولوژي براي واحد تحقيق وتوسعه شركت ...

مالیات ها - اصول مالياتي

مالیات ها - اصول مالياتي - حسابداری مالیاتی. ... 3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي
مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي ... شواهد و دلايل محكمي بر
نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ..... وصول
آن ) و از طرف دیگر معین كردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره
سال.

مالیات ها - اصول مالياتي

مالیات ها - اصول مالياتي - حسابداری مالیاتی. ... 3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي
مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي ... شواهد و دلايل محكمي بر
نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ..... وصول
آن ) و از طرف دیگر معین كردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره
سال.

بسم اللّه الرحمن الرحیم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

منظور از بررسي متغيرها (توصيف-مقايسه- روابط همبستگي يا علت و معلولي) چيست؟
... براي ارزيابي مسائل تحقيق و گز اره‌هاي آن بايد به سؤال زير پاسخ داد: آيا زمينه
مسأله، ... يا در مورد سوال آيا تقلب مالياتي علت كسري بودجه دولت است؟ به آساني ....
نحوه انتخاب افراد نمونه از ميان اعضا جامعه آماري بر اساس قواعد و اصول خاص صورت
مي‌گيرد.

بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه‌های ...

یکی از مسائلی که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، میزان عملکرد سازمان و بررسی عوامل ...
تنها بر اساس چنین معیاری قضاوت درباره چگونگی عملکرد فرد منصفانه خواهد بود(
سعادت، 1386، 47). ... یک سیستم ارزیابی عملکرد، شامل فرایندهای سازمانی و عملیات
مربوط به .... تحقیق دیگری تحت عنوان تأثیر عوامل فردی بر عملکرد کارشناسان
مالیاتی ...

تحقیق جامع درباره بررسی اصول حسابداري مالياتي عوامل آن | Mank1

4 سپتامبر 2016 ... تحقیق جامع درباره بررسی اصول حسابداري مالياتي عوامل آن. تحقیق جامع درباره
بررسی اصول حسابداري مالياتي عوامل آن. فرمت فایل : word (قابل ...

مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها - اولویت های ...

40- ارزیابی تاثیر طرح اخذ مالیات بر استفاده از بیش از یک خودرو در خانواده ها. 41-
ارزیابی تاثیر .... 17- بررسی بکارگیری اصول مهندسی ترافیک و کاهش عوامل خطر.

3-فساد اداری

(نجاري، 1378) با توضيحي كه دربارة ريشه‌ها، شرايط و عوامل تسهيل كننده فساد اداري
ارائه ... در تحقيقي كه در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بين درآمدها و هزينه‌ها
مورد ..... مسئول برگزاری ارزیابی پس از دریافت پرسشنامه ها و بررسی اولیه، برخی از
... لذا دولت ناچار به افزایش مالیات (افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی) می شود
.

اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن - پژوهش حسابداری

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش‌های اجتناب از مالیات
توسط شرکت‌ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می‌باشد. ... افشای
کافی در مورد صورت‌های مالی درباره درآمد مشمول مالیات و مالیات نقدی پرداخت شده یا قابل
پرداخت ... طبق بیانیه شماره 11 هیئت اصول حسابداری اینها تفاوت‌های زمانی نام دارند.

بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات - آکا

رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند! ... از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به
علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر
چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه ... مشکلات و نارسایی‌های
اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی ... رویا، ارزیابی، ذوق: عوامل سازنده یک مدیر موفق ...

دانلود

پالیسی نامه های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای کنفرانس کابل .... هرچند،
حضور نظامي جامعه جهاني نميتواند عوامل اساسي عدم امنيت در افغانستان را تشخيص دهد،
... کمک و بررسی اینکه آیا کمک به افغانستان از اصول آن پیروی می .... در باره واحد
تحقيق و ارزيابي افغانستان .... مالیات دهنده گان شان باشد نه میان ممالک دریافت کننده
کمک.

مالیات ها - اصول مالياتي

مالیات ها - اصول مالياتي - حسابداری مالیاتی. ... 3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي
مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي ... شواهد و دلايل محكمي بر
نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ..... وصول
آن ) و از طرف دیگر معین كردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره
سال.

نگرشی به نظریه های انقلاب و نقد و ارزیابی آنها - تحول در علوم انسانی

بدین ترتیب مجموعه ای از نظرات و نظریه های گونه گون در باره وقوع این پدیده بیان شده
است . ... این نظریهها در بررسی انقلابها تنها بر نقش مخالفین انقلابی تاکید داشته و
به ... تجربه ناشی از مطالعه انقلاب های معاصر نشان می دهد که نقش عوامل مختلف فرهنگی
و ... مارکس با در نظر گرفتن اصول مادی گرایی دیالکتیک خود، در مورد جوامع انسانی و ...

حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت :: مقاله در راهكار مديريت

اگر بخواهيم حسابداري و تاريخچه آن را بررسي كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپا چولي
برگرديم. ... دليل بقاي اين سيستم در اين فاصله طولاني، سادگي اصول، انعطاف
پذيري و ... به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات
است. ... حسابداري بر تصميم‌هاي استفاده كنندگان در مورد ارزيابي نتايج رويدادهاي
گذشته ...

روشهای تنظیم بودجه - مقاله و تحقیق

بدين ترتيب اگر مثلاً درآمد ماليات مستقيم به طور متوسط 10% افزايش يابد رقم ... در
سالهاي قبل و ساير آمارها و اطلاعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر يك از انواع درآمدها ....
بودجه متداول هنگام رسيدگي به بودجه ، ضوابطي جهت قضوات واقعي درباره آن وجود .... ها
مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و با نگرشي سيستمي به بودجه بندي اقدام مي
شود .

تحقیق درباره ماشین های ابزار

دانلود تحقيق در مورد كامپوزيت دندان

پاورپوینت دوستی و دوستیابی

مقاله نقشه برداري چيست

دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ گلکسی J1 Ace SM مدل J110 با لینک مستقیم

فرم خام ـ طرح ترخیص و آموزش بیماران

اقدام پژوهی دبیر ریاضی چگونه توانستم علل بی علاقگی دانش آموزان را نسبت به درس ریاضی ریشه یابی نمایم وسپس به حل آن مبادرت ورزم.

دانلود کارگاه ماتریکس برای درمان اعتیادتحقیق درباره فيزيولوژي گياهي