دانلود فایل


كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106 - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقاله و پروژه دانشجویی

دانلود فایل كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106 كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)
کد 106
106 صفحه
چكيده
نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از مهمترين اين ادوات است كه ميتواند با جايابي مناسب در سيستم قدرت، ميرايي نوسانات سيستم را افزايش دهد. دراين تحقيق ابتدا روشهاي مختلف جايابي UPFC با معيار استاتيكي (كاهش هزينه، افزايش ظرفيت بار، كاهش تلفات، پيش آمدهاي احتمالي و ... ) و ديناميكي ذكر شده و سپس با استفاده از الگوريتم PSO و روش حداقل مقادير استثنايي(SVD) پارامترهاي بهينه و سيگنال كنترلي مناسب كنترل كننده تكميلي UPFC در سيستم تك ماشينه متصل به شين بي نهايت مشخص شده اند. همچنين روشي جديد بر اساس كنترل پذيري و رويت پذيري براي انتخاب مكان مناسب UPFC در سيستم چند ماشينه به منظور افزايش سرعت ميرايي نوسانات سيستم قدرت بكار رفته است.
واژه هاي كليدي: كنتـرل كننـده يكپارچـه پخـش تـوان (UPFC)- نوسـانات سيسـتم قـدرت
(Power System Oscillation)- سيستم هـاي انتقـال انعطـاف پـذير (FACTS)-جايـابي- كنتـرل پذيري و رويت پذيري.
فهرست مطالب
فصل 1:مقدمه اي بر نوسانات سيستم قدرت و ميرا كردن آنها 1
1-1 پايداري ونوسانات سيستم قدرت.. 1
1-2امكانات ميرا سازي نوسانات.. 1
1-2-1- پايدار ساز سيستم قدرت.. 2
1-2-2-انواع مختلف PSS.
1-2-3- اثر UPFC روي پايداري ديناميك سيستم قدرت.. 5
فصل2 مروري بر كنترل كننده يكپارچه توان UPFC
2-1- مقدمه. 9
2-2- مفهوم اساسیUPFC.
2-3-ساختمانUPFC.
2-4- مدلUPFC برای مطالعات گذرا 13
فصل3 جايابي UPFC با در نظر گرفتن معيارهاي استاتيكي و ديناميكي.. 17
3-1-مقدمه. 17
3-2-جایابیUPFC به منظور کاهش هزینه. 17
3-2-1-مدل درنظرگرفته شده برایUPFC
3-2-2-هزینه تولید. 18
3-2-3-هزینهUPFC.
3-2-4-تابع هدف.. 19
3-2-5-الگوریتم ژنیتک... 19
3-3-جایابیUPFC به منظور کاهش تلفات.. 20
3-3-1-مدل درنظر گرفته شده 20
3-3-2-ضریب بارپذیری.. 20
3-3-3-تابع هدف.. 22
3-3-4-نتایج شبیه سازی برروی سیستم30 شینه استاندارد. 23
3-4-جایابیUPFC به منظور مدیریت تراکم. 24
3-4-1-مدلUPFC
3-4-2-تلفات سیستم. 25
3-4-3-ضرایب حساسیت تلفات سیستم. 26
3-4-4-نتایج شبیه سازی.. 26
3-5-جایابیUPFC بادرنظرگرفتن معیار دینامیکی.. 28
3-5-1-نوسانات سیستم قدرت.. 28
3-5-2-نوسانات زر سنکرون. 28
3-5-3-نوسانات محلی.. 29
3-5-4-نوسانات بین ناحیه ای.. 29
3-6-جایابیUPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک شاخص کنترل پذیری.. 30
3-6-1-مقادیر ویژه 30
3-6-2-بردارهای ویژه 31
3-6-3-کنترل پذیری.. 31
3-6-4-شاخص کنترل پذیری برایUPFC
3-6-5-معیار دینامیکی جایابیUPFC به کمک شاخص کنترل پذیری.. 35
3-6-6-نتایج شبیه سازی.. 36
3-6-7-بررسی معایب ومزایای روش ذکر شده 40
3-7-جایابی UPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک ضریب مانده 41
3-7-1-کنترل پذیری،رویت پذیری و ضریب مانده 41
3-7-3-نتایج شبیه سازی.. 44
3-7-4-بررسی مزایا ومعایب روش ذکر شده 48
فصل چهارم:جایابیUPFC درسیستم تک ماشینه وچندماشینه. 49
4-1-مقدمه. 49
4-2-مدل خطی سیستم قدرت به همراهUPFC.
4-2-1-اثردینامیکی خازنUPFC.
4-2-2-مدل ژنراتور وسیستم تحریک... 50
4-2-3-مدلUPFC.
4-3-طراحی کنترل کننده میراساز. 57
4-3-1-تابع هدف(معیار) 57
4-4- بررسی کنترل پذیری.. 58
4-5-الگوریتم PSO..
4-6-مدل سیستم قدرت چند ماشینه. 63
4-6-1-مدل دو محوری ماشین سنکرون. 65
4-6-2- معادلات دیفرانسیلی.. 65
4-7-مدلUPFC
4-7-1-شاخص کنترل پذیری برای مکان UPFC
4-8-معفی رویت پذیری.. 72
4-8-1-کنترل کننده تکمیلی.. 72
4-9-نتیجه گیری.. 73
فصل پنجم:نتایج وشبیه سازی.. 74
5-1- مقدمه. 74
5-2-سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت.. 74
5-3-سیستم سه ماشینه نه شینه. 79
5-3-1-رویت پذیری برای انتخاب سیگنال ورودی کنترل کننده تکمیلیUPFC
5-3-2-نتایج شبیه سازی.. 83
5-3-3-خطای نوع1. 84
5-3-4-خطای نوع. 85
5-4-نتیجه گیری.. 92
فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 93
6-1- مقدمه. 93
6-2-سیستم تک ماشینه. 93
6-3-سیستم چندماشینه. 94
6-4-پیشنهادها 94
پیوست الف... 95
پیوست ب.. 100
فهرست مقالات نوشته وچاپ شده 102
مراجع. 102
Abstract 106


upfc


کنترل کننده


یکپارچه


پخش توان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال برق قدرت اطلاع ...

15 مارس 2014 ... 106. ارزیابی قابلیت اطمینان در نیروگاههای حرارتی Fulltext 107. ارزیابی .... بررسی
اثر مدل های مختلف بار در پخش بار شبکه توزیع برق Fulltext 236. .... بررسی کنترل
کننده یکپارچه شارش توان UPFC Fulltext 353. ..... تعیین تعداد و استقرار بهینه
دستگاه های اندازه گیری فلش ولتاژ در شبکه های قدرت Fulltext 639.

مقاله در مورد اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع ...

10 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی مقاله در مورد اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين ...
تعیین شد و در پایان دوره ی پرورش (روز 42) از هر پِن تعداد 3 قطعه جوجه ی ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت
ویرایش)تعداد صفحات ۱۰۸ ص عنوان صفحه ۱- تنفيذ وصيت نامه …

مقالات شبیه سازی شده بر قدرت با متلب - متلبی

27 آگوست 2016 ... مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به ... ترجمه
فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای .... اثر کنترل
کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با .... کد مقاله g106 ... P-Q
Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method.

پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- برق قدرت - Matlabi

مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال
انتشار ... ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای
قرارداد .... اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با
مولدهای .... P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control
Method.

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧ. ﲑ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت. PSC 2010. ﺑﻴﺴﺖ. و. ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ. اﳌﻠﻠﻲ. ﺑﺮق. 17. ﺗﺎ. 19 ...
ﺗﻌﺪاد. 1297. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﻪ زﺑﺎن. هﺎي ﻓﺎرﺳﻲ. و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. ﺗﻮﺳﻂ. دﺑﲑﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ. اﳌﻠﻠﻲ ﺑﺮق ..... ﺻﻔﺤﻪ
. ACI. ﻛﻨﺘﺮل، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن. 1. 10-F-ACI-1044. ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ژﻧﺮاﺗﻮر ....
UPFC. درﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل. 63. 10-F-CAP-2159. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ي ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻄﺎ ﻧﻴﻤﻪ ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت
ویرایش)تعداد صفحات ۱۰۸ ص عنوان صفحه ۱- تنفيذ وصيت نامه …

کنفرانس ملی سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند - Eleconf.ir

طراحی و شبیه‌سازی تقویت کننده توان کلاس B برپایه قطعه دیود اثرمیدانی نانومتری
.... بررسی راهکارهای موثر در بهینه سازی صفحات وب و ارائه راهکارهای مفید با ... ایجاد
مسیریابی بهینه و افزایش تعداد گره های زنده با استفاده از عامل متحرک و منطق فازی در
... پراکنده موجود در یک ریز شبکه به کمک کنترل کننده یکپارچه پخش توان(UPFC).

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت
ویرایش)تعداد صفحات ۱۰۸ ص عنوان صفحه ۱- تنفيذ وصيت نامه …

پروژه های جدید کنترل بهینه توان راکتیو بوسیله: مقادیر بانک های ...

21 فوریه 2015 ... تعداد صفحات فایل: 50. پروژه کنترل بهینه توان راکتیو با بانک های خازنی; پروژه
کنترل ... کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFCکنترل کننده هماهنگ مقاله ISI…
... تعداد صفحات فایل: 106 سیستمهای کمکی تحقیق کنترل توان ...

دانلود پایان نامه بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

در قالب فایل pdf و در حجم 33 صفحه، همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی. ... تعداد
صفحه:133 ... 30 (UPFC) و كنترل كننده يكپارچه عبور توان (TCSC) فصل دوم: معرفي
جبران ساز سري كنترل شده با ... -1-5 نتيجه گيري 106 .... استراتژيهاي پخش بار…

ترجمه مقاله الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال ...

31 جولای 2016 ... دسته: پژوهش فرمت فایل: docx حجم فایل: 976 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 ...
ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای ... مناسب برای
تشخیص سیگنالهای حرکات ارادی EEG تعداد صفحات 106 چکیده در ...

فروش مقالات همراه با شبیه سازی و کدنویسی - electrical power

خرید شبیه سازی استفاده از کنترل کننده فازي نوع 2 .... 106- Economic Load
Dispatch and DC-Optimal Power Flow Problem- PSO versus LR-----2011 ...

مقاله کنترل توان در CDMA | بفرما!

3 آوريل 2016 ... دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 691 کیلوبایت تعداد صفحات ... ترجمه مقاله
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان 2016-11-29
... P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control .... حجم
فایل: 3065 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 برای خرید کلیک ...

کنفرانس ملی سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند - Eleconf.ir

طراحی و شبیه‌سازی تقویت کننده توان کلاس B برپایه قطعه دیود اثرمیدانی نانومتری
.... بررسی راهکارهای موثر در بهینه سازی صفحات وب و ارائه راهکارهای مفید با ... ایجاد
مسیریابی بهینه و افزایش تعداد گره های زنده با استفاده از عامل متحرک و منطق فازی در
... پراکنده موجود در یک ریز شبکه به کمک کنترل کننده یکپارچه پخش توان(UPFC).

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧ. ﲑ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت. PSC 2010. ﺑﻴﺴﺖ. و. ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ. اﳌﻠﻠﻲ. ﺑﺮق. 17. ﺗﺎ. 19 ...
ﺗﻌﺪاد. 1297. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﮐﺎﻣﻞ. ﺑﻪ زﺑﺎن. هﺎي ﻓﺎرﺳﻲ. و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. ﺗﻮﺳﻂ. دﺑﲑﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ. اﳌﻠﻠﻲ ﺑﺮق ..... ﺻﻔﺤﻪ
. ACI. ﻛﻨﺘﺮل، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن. 1. 10-F-ACI-1044. ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ژﻧﺮاﺗﻮر ....
UPFC. درﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل. 63. 10-F-CAP-2159. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ي ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻄﺎ ﻧﻴﻤﻪ ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

1 فوریه 2015 ... فایل ورد doc pdf تمامی پروپوزالهای زیر و گزارش 60 صفحه ای ورد doc docx ... آنالیز
ریاضی سیستم پیشروی یک ماشین تراش کنترل عددی با سرو موتور .... UPFC با
لینک AC مجهز به ترانسفورماتور جابجا کننده فاز چهار سیم پیچه Fulltext ..... بررسی
سطوح مختلف توان مصرفی و فرآیند یکپارچه سازی سرورها به منظور ...

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ ...

10 دسامبر 2016 ... چکیده- حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو ... بازدید: 3
بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1272 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 ... مقاله ISI
ماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه 2016-06-20 .... ترجمه
مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش ...

دانلود پایان نامه ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر ...

26 آگوست 2016 ... 106 -4 -4 -5 بررسی میزان ذخیره در کل این کانسار… .... طرح تولید قطعات بتن آماده ·
كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106 ...

تحقیق کنترل توان راکتیو | نیکوآرت!

11 جولای 2016 ... ... حجم فایل: 3065 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 برای خرید کلیک کنید:
9500 ... کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی … .... ترجمه مقاله
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان 2016-08-10
... کنترل UPFC مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان 2016-08-07

Personal Page Of Seyed Hossein Hosseini - University Of Tabriz

آناليز و شبيه‍سازی کنترل کنندة انتقال انرژی الکتريکی MPTS. شهريور 1381. 27.
علی سجادی. M.Sc. HVDC مدلسازی و پخش بار هارمونيکی پيوند. شهريور 1381. 28 .....
نشرية علمی و فنی اميرکبير، سال ششم، شمارة 22، صفحات 106-114. سال 1372،. 3 ....
"جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل گر یکپارچه عبور توان(UPFC). جهت مدیریت ...

معارف و دین - امروز بوک | مرجع دانستنی ها

تعداد صفحات فایل, 211 ..... كنترل‌كننده یكپارچه توان(UPFC) از عناصر جدید ادوات
FACTS می‌باشد كه قابلیتهای برجسته‌ای در تنظیم همزمان توان اکتیو و راکتیو ...

پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- برق قدرت - Matlabi

مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال
انتشار ... ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای
قرارداد .... اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با
مولدهای .... P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control
Method.

دانلود پایان نامه بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

در قالب فایل pdf و در حجم 33 صفحه، همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی. ... تعداد
صفحه:133 ... 30 (UPFC) و كنترل كننده يكپارچه عبور توان (TCSC) فصل دوم: معرفي
جبران ساز سري كنترل شده با ... -1-5 نتيجه گيري 106 .... استراتژيهاي پخش بار…

کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان | آرتهاو

3 نوامبر 2016 ... تعداد صفحات فایل: 96 ... تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت
ماندگار ... کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی .... تعداد صفحات
فایل: 106 کلیک برای خرید: 9500 تومان تحقیق کنترل توان .... آن در محیطهای تجدید
ساختار شده چکیده کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ...

دانلود پایان نامه ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر ...

26 آگوست 2016 ... 106 -4 -4 -5 بررسی میزان ذخیره در کل این کانسار… .... طرح تولید قطعات بتن آماده ·
كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106 ...

کنترل کننده یکپارچه پخش توان upfc تعداد صفحات | جستجو - بهتینا

اختصاصی از یارا فایل کنترل کننده یکپارچه پخش توان (upfc) تعداد صفحات:106
با و پر سرعت . کنترل کننده یکپارچه پخش توان (upfc) (فایل word قابل ویرایش ...

UPFC - admin

16 دسامبر 2015 ... دانلود ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان ( UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ
... تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٩ ... عنوان فارسی مقاله: نظارت کنترل کننده
یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان. ... 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و ...

دانلود گزارش کارورزی کيفري دوره کار آموزي وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت
ویرایش)تعداد صفحات ۱۰۸ ص عنوان صفحه ۱- تنفيذ وصيت نامه …

پروژه ادوات facts و d facts و انواع آن - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ...

تعداد کل صفحات: ۱۰۵۰. این مجوعه شامل هزار و پنجاه صفحه پروژه یا مقاله معتبر درباره
ادوات d fact fact و … به زبان ... جایابی بهینه ادوات FACTS بر مبنای پخش بار dc ...
کنترل غیر خطی جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) ... UPFC ( کنترل
کننده یکپارچه توان ). تاریخچه UPFC. اساس کار UPFC. ساختار UPFC. مدل UPFC.

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ ...

10 دسامبر 2016 ... چکیده- حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو ... بازدید: 3
بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1272 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 ... مقاله ISI
ماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه 2016-06-20 .... ترجمه
مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش ...

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - پروژه های آماده

عنوان پروژه. تعداد صفحه ... حذف بار تطبیقی در سیستم های قدرت به منظور بهبود
توان اکتیو. 160. 336 ... کاربرد کنترل کننده های دور موتور در صرفه جویی مصرف.
122.

ارزیابی پخش بار بهینه UPFC با شبیه سازی نرم افزاری | تیموس!

24 نوامبر 2016 ... تعداد صفحات فایل: 102 ... کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ادوات
FACTS می باشد که قابلیتهای برجسته ای در تنظیم همزمان توان ...

نسخه قابل چاپ

106 طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلوولت معیارهای طراحی و مهندسی آرایش تک
خطی .... استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان(UPFC)به عنوان محدود کننده جریان
خطا در شرایط خطا ..... تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی
شبکه های توزیع بر اساس .... توسعه شبکه برق غرب ایران با استفاده از پخش بار
احتمالی

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ ...

10 دسامبر 2016 ... چکیده- حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو ... بازدید: 3
بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1272 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 ... مقاله ISI
ماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه 2016-06-20 .... ترجمه
مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش ...

کنترل کننده یکپارچه پخش توان (upfc) تعداد صفحات:106 - همراه فید

کنترل کننده یکپارچه پخش توان (upfc) (فایل word قابل ویرایش می باشد). کد 106.
106 صفحه. چکیده. نوسانات پایین یکی از بحث های مهم در سیستم قدرت می باشد.

پروژه ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور ... - سایوان صنعت کرج

9 نوامبر 2013 ... دو پایان نامه 100 و 153 صفحه ای - فرمت پایان نامه ها word می باشد 10 پروژه و تحقیق
درسی .... پخش بار پس از پیشامد روش استاتیکی پخش بار ... کنترل¬کننده
یکپارچه توان UPFC ...... فرمت: doc word - تعداد صفحات پایان نامه: 106

نسخه قابل چاپ

106 طراحی بهینه پست های 230 و 400 کیلوولت معیارهای طراحی و مهندسی آرایش تک
خطی .... استفاده از کنترل کننده یکپارچه توان(UPFC)به عنوان محدود کننده جریان
خطا در شرایط خطا ..... تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی
شبکه های توزیع بر اساس .... توسعه شبکه برق غرب ایران با استفاده از پخش بار
احتمالی

UPFC - admin

16 دسامبر 2015 ... دانلود ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان ( UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ
... تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٩ ... عنوان فارسی مقاله: نظارت کنترل کننده
یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان. ... 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ...

مقالات شبیه سازی شده بر قدرت با متلب - متلبی

27 آگوست 2016 ... مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به ... ترجمه
فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای .... اثر کنترل
کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با .... کد مقاله g106 ... P-Q
Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method.

پاورپوینت کنترل داخلی | بفرما!

13 ا کتبر 2016 ... پاورپوینت کنترل داخلی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل:
157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 برای خرید کلیک کنید: 3000. ... حجم فایل:
128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 برای خرید کلیک کنید: .... ترجمه مقاله
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان ...

فروشگاه پارسیان - 9

3 ژوئن 2013 ... تعداد کل صفحات: 800 .... جایابی بهینه ادوات FACTS بر مبنای پخش بار dc ... UPFC
( کنترل کننده یکپارچه توان ) ..... بندی آهن آلات مورد نیاز صنایع فولاد – 106 صفحه
طرح توجیهی تولید ریخته گری قطعات چدن آلیاژی 72 صفحه

مهندسی برق

49 - طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL
با در .... 106 - تاثیر اهمیت فیدرها بر قابلیت اطمینان و هزینه برنامه ریزی تعمیرات و
.... مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (
چکیده) .... 262 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و
حرارت و ...

فهرست مقالات بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق PSC 2010 - سایت نواندیشان

14 دسامبر 2010 ... كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون 1 ACI تحريك مستقل براي كاربرد به عنوان منبع
جريان 3 DC 10- ... UPFC 10- مكانيابي خطا به كمك تبديل موجك و الگوريتم ژنتيك
درخطوط ... طراحي و پياده سازي سيستم واسط اسكادا و صفحه ميميك 74 ..... 10- پخش
باربهينه بااستفاده از كنترل كننده انتقال توان تركيبي 362 F-PTL-1186

تحقیق کانگوروتحقیق در مورد بیسموت

اسلاید پاورپوینت جاسوسی اقتصادی

دانلود دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل OKM GEPARD – GPR

ترجمه مقاله تخمین حرکت سریع بر اساس ویژگی محتوا برای کدگذار H.265 / HEVC با پیچیدگی کم

دانلود پایان نامه و کتاب در رابطه با طراحی آنتن های میکرواستریپ به همراه آموزش نرم افزار HFSS

پاورپوینت ارزشمند خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی - 9 اسلاید

کتاب صوتی و نوشتاری "جین ایر" نوشته ی شارلوت برونته به زبان انگلیسی