دانلود فایل


گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني هنرستان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها , مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 110

دانلود فایل گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني هنرستان دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 110
دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,
این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد
مقدمه

آشنايي با وظايف و مسئوليت هاي معاونت فني مهارتي هنرستان
شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي واسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسئول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :
- همکاری با مسئول هنرستان
- همکاری با دیگر معاونین هنرستان
- تهیه پیش نویس گزارشات لازم ومکاتبات مربوطه در صورت لزوم
- اشراف کامل بر رشته های دایر در هنرستان ومعرفی وتهیه منابع کنکور به هنرجویان
- شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیاء ومربیان وسایر جلسات متشکله در هنرستان بر حسب مورد
- تهیه وتنظیم برنامه هفتگی آموزشی فنی ومهارتی هنرآموزان
- تهیه وبایگانی استانداردهای مورد آزمایش در هنرستان ومنابع آموزشی ودر اختیار قراردادن آنها
- تشکیل جلسات تخصصی با شرکت هنر آموزان رشته های مختلف به جهت ایجاد هماهنگی بین هنر آموزان
- حضور فعال در هنرستان در اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی ودوره تابستان حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار روزانه و مادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی در جریان است
-نظارت ومراقبت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان ومعرفی هنرجویان برای برگزاری امتحانات مهارتی
پایان دوره با نظر مسئول هنرستان
- مراقبت در حسن اجرای برنامه هفتگی تنظیم شده در سال تحصیلی
- نظارت برنحوه آموزشهای علمی فنی ومهارتی وهمکاری باهنرآموزان استاد کاران سایر عوامل آموزشهای عملی (مانند انبار داران )در رابطه با انجام وظایف شغلی
- بازدید مداوم از کارگاهها و مراکز آموزشهای عملی ونظارت بر امور آموزشی وکنترل آموزشها با استاندارد ها
- کنترل پیگیری ونظارت بر امور مربوط به کارورزی هنرجویان
- رسیدگی ومراقبت درامر بهداشت واصول ایمنی دانش آموزان درهنرستان وکارگاه
- تلاش وکوشش واهتمام در نگهداری وحفظ وحراست از تجهیزا ت وتاسیسات
- تهیه مقدمات برگزاری امتحانات مهارتی ونظارت بر حسن اجرای آزمونها
- کنترل لیست آزمون مهارتی هنرستان جهت برگزاری امتحانات مهارتی
- همکاری با مدیریت هنرستان در ارتباط باتعیین کتابهای درسی مرتبط با مهارتهای در حال اجرا در رشته های مختلف
- مطلع بودن از تعداد واحد های دروس مهارتی وچگونگی ارائه آن
- توجیه هنر آموزان نسبت به چگونگی قبولی دردروس مهارتی
- جمع آوری طرح سالانه از دبیران مهارتی
- نظارت بر رشد وپیشگیری از افت تحصیلی هنر جویان
- حسن ارتباط با هنر جویان والگو دهی به آنها
- انجام صادقانه وظایف محوله در غیاب مدیر
- اشراف کامل با سرفصل های هر استاندارد واعمال تغییرات روی استانداردها طبق دستورالعمل های ارسالی در موعد مقرر
- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم
تفاوت دانش آموزان دبيرستان و هنرستان
مرتبط كردن آموزش و تربيت نيرو با نياز كار و اشتغال ، يكي از وظايف اساسي هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش است. اين آموزش فني و حرفه اي است كه تفاوتها را در بين دانش آموزان بوجود مي آورد، استعدادها را شكوفا كرده و قابليتهاي شخصي را كامل مي كند. بنابراين آموزش فني و حرفه اي و كاردانش وسيله اي براي فرد در طول زندگي، براي نيل به پيشرفت، راهي براي حل مشكلات شغلي و يكي از ابعاد هويت فردي در زندگي اجتماعي است.آموزش هاي تئوري در كشور ما قوي و پرشمار است به نحوي كه در دانش نظري پيشرفت فوق العاده اي داشته ايم، اما به موازات آن نتوانسته ايم نيروي انساني را براي كسب مهارتهاي لازم كه بتوانند اين دانش را به كار و ثروت تبديل كنند، آموزش دهيم. بنابراين با توجه به حسن نيت رهبر معظم انقلاب نسبت به هنرستانها و تاكيد وزير محبوب آموزش و پرورش جناب آقاي حاج بابايي بر شناخت بيشتر اولياء و دانش آموزان از هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و نقشي كه فارغ التحصيلان هنرستاني در كاهش بيكاري و افزايش اشتغال زايي در جامعه دارند، ضرورت دارد كه اطلاعات كاملتري از هنرستانها داشته باشيم.
مزيت هاي ادامه تحصيل دانش آموزان در هنرستانها نسبت به دبيرستانها
1- تنوع رشته هاي مختلف هنرستانها نسبت به رشته هاي دبيرستان ( 454 رشته مهارتي و فني )
2- يادگيري همزمان آموزشهاي تئوري و عملي
3- امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با شرايط آسانتر

4- فرصت ادامه تحصيل براي دانش آموزاني كه در بعضي از دروس پايه اي (رياضي و...) ضعيف مي باشند
5- وجود بازار كار مناسب براي دانش آموزان هنرستاني حتي قبل از فارغ التحصيل شدن
6- آشنايي دانش آموزان هنرستاني كه چطور مي توان علم و آموزش هاي تئوري را به ثروت و درآمد تبديل كرد
7- بالا بودن روحيه تعاون و همكاري دانش آموزان هنرستاني به خاطر انجام كارهاي گروهي در كارگاه ها در زمان تحصيل
8- با انجام كارهاي عملي اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستاني به مراتب بالاتر از دبيرستاني است
9- اميد به آينده در صورت عدم ورود به دانشگاه در دانش آموزان هنرستاني بالاتر از دبيرستاني است
10- بالا بودن قدرت تصميم گيري در دانش آموزان هنرستاني بخاطر اينكه در طول دوره تحصيل با شرايط مختلف كاري روبرو مي شوند
11- با گذرانده واحد كارورزي دانش آموزان هنرستاني٬ آمادگي بيشتري براي ورود به بازار كار دارند
12- دانش آموزان هنرستاني در آينده يك توليدكننده هستند تا مصرف كننده
13- يك دانش آموز هنرستاني استفاده بهينه از انرژي را بيشتر درك ميكند
14- يك دانش آموز هنرستاني اهميت ساخت يك كارخانه يا كارگاه هاي توليدي را بيشتر درك ميكند
15- يك دانش آموز هنرستاني استقلال يك كشور را بهتر مي تواند رقم بزند
16- يك دانش آموز هنرستاني مفهوم توسعه صنعتي را بهتر درك مي كند
17- حضور دانش آموزان هنرستاني در كارگاه هاي عملي باعث شادابي و افزايش روحيه در آنان ميشود
18- كم شدن يك سال زمان تحصيل از مزاياي ديگر دانش آموزان هنرستاني است
19- دانش آموزان هنرستاني يك سال زودتر وارد دانشگاه ٬ بازار كار ٬ اجتماع و ... مي شوند
20- شانس قبولي بيشتر دانشگاه بخاطر هم سطح بودن اكثر دانش آموزان ورقابت كمتر دانش آموزان هنرستاني نسبت به دبيرستانها
21- تنوع بيشتر دروس در هنرستانها كه باعث خستگي و دلزدگي كمتر دانش آموزان مي شود
22- بيشتر ساعات درسي هنرستانها عملي مي باشد
23-به علت عملي بودن دروس وعلاقه دانش آموزان به كار عملي٬ ميانگين معدل در زمان فارغ التحصيلي بالاتر از ميانگين معدل ورودي است
24- در هنرستانها خلاقيت ها و استعدادهاي دانش آموزان شكوفا مي شود
25- توجه مسئولين نظام بيشتر٬ سرمايه گذاري روي هنرستانها است
25 – طبق آمار رسمي ( وزير آموزش و پرورش ) 90 در صد فارغ التحصيلان ديپلم هنرستاني مشغول به كارهستند ولي 70 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهي نظري بيكار مي باشند
26- دانش آموزان هنرستاني بعد از فارغ التحصيلي مي توانند از وام هاي خود اشتغالي استفاده و وارد بازار كار شوند
27- دانش آموزان هنرستاني حداقل مي توانند احتياجات خود وخانواده را برآورده نمايد
28- دانش آموزان هنرستاني از بدو ورود به كلاسهاي اختصاصي و كارگاهي در ذهن خود شغل آينده را پيش بيني كرده و براي آينده در زمان تحصيل برنامه ريزي مي نمايند
29- علم و فن آوري در هنرستانها باعث بروز شغل هاي جديد در جامعه مي شود
30- كارفرمايان و شركتها و .. يكي از شرايط استخدامي را تجربه كاري و كارهاي عملي در نظر ميگيرند كه دانش آموزان هنرستاني از اين امتحان سربلند بيرون مي آيند
31- مراكز آموزش عالي در دانشگاهها نمي توانند تمامي مهارتهاي لازم را بصورت كامل در زمان تحصيل به دانشجويان ارائه نمايند ولي دانش آموزان هنرستاني با توجه به مستمر بودن آموزش مهارتها در زمان تحصيل با اعتماد به نفس و روحيه بيشتري وارد بازار كار ميشوند
مزيتهاي ادامه تحصيل دانش آموزان در هنرستانها نسبت به دبيرستان
32- هنرستانها عامل مهمي در ايجاد تحول كمي و كيفي و طراحي توليدات مورد استفاده صنايع داخلي با طرح هاي ابداعي خود ميتوانند باشند
33- دروس نهائي دانش آموزان هنرستاني نسبت به دبيرستاني كمتر است
34- دانش آموزان هنرستاني با حداقل امكانات مي توانند حداكثر كارايي و درآمد زايي را داشته باشند
35- دانش آموزان هنرستاني بدليل اينكه بايستي در كارگاها نظم و دقت كافي را داشته باشند لذا نظم پذيري بالاتري دارند
36- دانش آموزان هنرستاني نقش بسيار مهمي در كاهش بيكاري و افزايش اشتغال زايي دارند
37- دانش آموزان هنرستاني خود باوري بالاتري دارند
38- توانايي دانش آموزان هنرستاني به رفع نياز خود و اطرافيان
39- در صورتي كه تصميم به تغيير در رشته تحصيلي داشته باشند به راحتي مي توانند عمل كنند
40- از مشخصات بارز در دانش آموزان هنرستاني قانع بودن و نداشتن غرور كاذب و راحت تر برخورد كردن با مشكلات روزمره است
41- دانش آموزان هنرستاني چون همزمان با انجام كاربه سرعت بازخورد كار خود را مي بينند انگيزه براي كار و موفقيت قويتر مي شود
42- اميد بيشتر به استقلال شغلي و مالي در سنين پائين در دانش آموزان هنرستاني
43- پيشرفت هركشور به پيشرفت صنعت بستگي دارد كه دانش آموزان هنرستاني يكي از نقش آفرينان و تاثير گذاران صنعت هر كشوري محسوب ميشوند
و ...
هدف ازايجادشاخه كاردانش :
هدف ازايجادشاخه كاردانش ،تربيت نيروي انساني ماهردرسطوح نيمه ماهر،ماهر،استادكاري،سرپرستي براي بخش هاي مختلف صنعت،كشاورزي،خدمات،واحرازآمادگي نسبي دانش آموزان براي ادامه تحصيل دررشته هاي خاص علمي كاربردي است.طراحي واجراي آموزش هاي شاخه كاردانش باعنايت به آئين نامه همكاري وزارتخانه ها،سازمانها،مراكزآموزشي وتوليدي دراجراي نظام جديدآموزش متوسطه ازطريق توافقنامه هايي باهمكاري وهماهنگي دستگاه هاي متولي آموزش مهارتي انجام مي شود.
فراز و نشيب هاي آموزشهاي فني وحرفه اي و كاردانش در مدارس ايران
قدمت آموزش هاي فني و حرفه اي از زمان تاسيس نخستين هنرستان در سال 1305 در ايران به حدود 90 سال مي رسد اما هنوز كيفيت آموزش اين شاخه نتوانسته سطح توقعات طراحان آن را برآورده كند هر چند در سال هاي اخير تلاشهايي براي رشد كمي و كيفي اين آموزش ها صورت گرفته است.
تربيت 'تكنسين درجه دو 'براي فارغ التحصيلان هنرستان هاي شاخه فني و حرفه اي و 'كارگر ماهر' براي فارغ التحصيلان شاخه كاردانش و ورود به بازار كار از جمله توقعات طراحان اين آموزش ها در مدارس ايران بوده است.
باوجود آنكه ايجاد اين شاخه ها در نظام آموزش متوسطه، آماده كردن جوانان براي ورود به بازار كار بوده اما اين آمادگي براي برخي از فارغ التحصيلان و در شماري از رشته هاي تحصيلي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش محقق نشده است.
تجهيز نبودن كارگاه هاي هنرستان ها و فراز و فرودهاي ناشي از تغييرات فناوري و پيچيدگي در محل كار، هنوز در كيفيت ارايه آموزش هاي اين مراكز سايه افكنده است تا شماري از فارغ التحصيلان همچنان براي ورود به بازار كار با مشكل روبرو شوند.
تعيين ظرفيت آموزش هاي فني وحرفه اي بدون نگاه به ظرفيت هاي جذب و توسعه از جمله ايرادهاي آموزش اين شاخه ها محسوب مي شود به طوريكه درسال 1358 شمار دانش آموزان فني و حرفه اي نسبت به كل دانش آموزان دوره متوسطه - با احتساب نوبت دوم - 2/21 درصد بوده كه با حذف نوبت دوم هنرستان ها اين نسبت به 16 درصد كاهش يافت.
براساس آمار اين نسبت تا سال 71 كاهش داشته كه ميانگين آن به 3/13درصد رسيد، پس از اين سال در يك مسير شتاب دار، اين سهم به 38 درصد رسيد.
به باور كارشناسان، تنوع و شمار رشته هاي تحصيلي، كاهش تدريجي سرانه هاي دانش آموزان فني وحرفه اي در مقايسه با تعداد كل دانش آموزان و افزايش بهاي تجهيزات وماشين آلات نشان مي دهد كه آموزش هاي فني وحرفه اي با افول روبرو بوده است.
مدارس كاردانش كه پس از انقلاب در كشور تاسيس شده نيز با وضعيت مشابه و شايد نامناسب تر از هنرستان هاي فني و حرفه اي روبرو بوده است. به باور كارشناسان، اين مدارس هر چند با تعدد و تنوع رشته هاي تحصيلي توانست به سلايق مختلف تقاضاهاي آموزشي پاسخ دهد اما در ارايه كيفيت آموزشي به موفقيت زيادي دست نيافته اند.
كارگاه هاي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش از مهم ترين بخش هاي آموزش اين شاخه ها محسوب مي شود. هر چند در سال هاي اخير تلاش هايي براي تجهيز اين كارگاه صورت گرفته اما بنظر مي رسد هنوز امكانات اين بخش ها با استانداردهاي بين المللي فاصله داشته باشد.
با اين حال فارغ از كيفيت آموزش در اين شاخه ها،يكي از دغدغه هاي اصلي و اساسي دانش آموزان پايه اول متوسطه، انتخاب رشته تحصيلي آنان است كه در واقع با اين انتخاب آينده شغلي خود را رقم مي زنند و در سايه انتخابي درست و بجا مي توانند، آينده شغلي خود را بسازند.
هر چند شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش تمام تلاش خود را براي تربيت هنرجويان توانمند براي حضور در بازار كار انجام مي دهند اما به نظر مي رسد كه تبليغات و فرهنگ سازي لازم براي ترغيب دانش آموزان براي ادامه تحصيل در اين شاخه صورت نگرفته است.
يكي از اهداف و سياست هاي كلي وزارت آموزش و پرورش، توسعه كمي و كيفي رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش است تا از اين طريق زيرساخت هاي لازم براي اشتغال جوانان در كنار افزايش دانش آنان فراهم شود.وزارت آموزش و پرورش هر چند در اين زمينه گام هايي برداشته اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زياد وجود دارد.
يكي از مزيت هاي شاخه فني و حرفه اي اين است كه هنرجويان آن در كنار افزايش دانش، زودتر از دانش آموزان رشته هاي ديگر وارد بازار كار مي شوند. استقبال از رشته هاي فني و حرفه اي هر ساله با سير صعودي مواجه است و استقبال بيشتر دانش آموزان و همچنين والدين نسبت به اين رشته ها، نيازمند تبليغات و فرهنگ سازي است. از مشكلات مهم و اساسي رشته هاي فني و حرفه اي، نحوه هدايت تحصيلي دانش آموزان است. متاسفانه مشاوران تحصيلي در پايه اول دبيرستان به خوبي دانش آموزان را براي انتخاب رشته هاي تحصيلي مشاوره نمي دهند و دانش آموزاني كه داراي معدل هاي پايين هستند را به رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش هدايت مي كنند با اين تصور كه تحصيل در اين رشته ها سهل و آسان است.
بايد انتخاب رشته ها و نيازسنجي جامعه با مديريت صحيح صورت گيرد، والدين نيز بايد نسبت به رشته هاي فني و حرفه اي آشنايي داشته باشند تا با تحصيل فرزندان خود در شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش مخالفت نكنند. بايد تصور عمومي جامعه نسبت به اين رشته ها تغيير كند، گفت: اين تغيير بايد در آموزش و پرورش و با توجيه مشاوران تحصيلي آغاز شود.
بسياري از رشته هاي تحصيلي بيش از ظرفيت موجود جامعه در يك رشته، دانش آموز و يا دانشجو پذيرش مي كنند در حالي كه اين فارغ التحصيلان بايد جذب بازار كار شوند.
رشته هاي كامپيوتر و حسابداري از رشته هايي است كه در جامعه متقاضي بسياري دارد و از سويي ديگر بازار كار در اين زمينه اشباع شده است اين در حالي است كه در برخي از رشته ها از جمله معماري و طراحي، با كمبود نيروي متخصص مواجه هستيم و در اين زمينه تبليغات لازم صورت نگرفته است.
براساس برنامه چهارم توسعه بايد 4/44 درصد از دانش آموزان سال هاي دوم و سوم متوسطه در هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش جذب مي شدند كه تا كنون 38 درصد از اين برنامه تحقق يافته است.
برنامه هاي جدي در وزارت آموزش و پرورش براي افزايش هنرجويان هنرستان هاي صورت گرفته است به ويژه در بخش نيروي انساني كه در اين زمينه 9 هزار نفر نيروي متخصص فني از طريق آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش جذب اين وزارتخانه شدند.
در صورت تصويب تغيير نظام آموزشي كشور( شش، سه - سه) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا مجلس شوراي اسلامي، دوران تحصيل هنرجويان فني و حرفه اي و كاردانش از 11 به 12 سال افزايش مي يابد.
:با تغيير نظام آموزشي و افزايش يك سال ديگر به دوران تحصيل هنرجويان هنرستان ها، علاوه بر افزايش كيفيت آموزشي هنرجويان، بازار كار از آنان به راحتي استقبال خواهد كرد.
با تغيير نظام آموزشي ساعت هاي آموزش مهارتي نيز به دو هزار و 700 ساعت خواهد رسيد كه نزديك به استاندارد است.
هنرستان ها در مسير كاربردى كردن آموزش و درآمدزايى
آموزش هاى فنى و حرفه اى رسمى از جمله آموزش هايى است كه بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و همين طور در حال توسعه براى تربيت نيروى كار متخصص و ماهر از آن بهره مى گيرند تا جايى كه اين آموزش ها در برخى كشورها هرم شغلى را از شكل مخروطى به شكل تخم مرغى تغيير داده است، به اين معنى كه بيشترين جايگاه هاى شغلى را تكنسين هاى آموزش ديده از طريق مراكز فنى و حرفه اى رسمى اشغال كرده اند.
در كشور ما نيز گسترش اين آموزش ها در برنامه چهارم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته و مقرر شده است تا پايان برنامه چهارم ۱۹‎/۲ درصد دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دبيرستان را هنرستان هاى فنى و حرفه اى زير پوشش بگيرند كه اين امر بنا به عوامل مختلف تا به امروز محقق نشده است. البته براى ترغيب دانش آموزان براى ورود به اين آموزش ها و همين طور ايجاد انگيزه در بين هنرجويان آن، برنامه هاى متعددى همچون كاربردى كردن و درآمدزايى آموزش هاى فنى و حرفه اى تدارك ديده شده است كه بزودى اجرا مى شود.
براساس قانون تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد ۴۴‎/۲ درصد دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دبيرستان آموزش هاى فنى و حرفه اى و كاردانش را فرا بگيرند، در اين ميان سهم آموزش هاى فنى و حرفه اى ۱۹‎/۲ درصد است، برهمين اساس تاكنون بايد اين سهم به ۱۷‎/۸ درصد مى رسيد كه اين امر محقق نشده و ۲‎/۳ درصد نسبت به برنامه مصوب عقب است.
به گفته مسئولان آموزش هاى فنى و حرفه اى وزارت آموزش و پرورش، نبود برنامه ريزى منسجم و سياست هاى كلان در اين باره و همين طور كمبودها و مشكلات موجود در تأمين منابع نيروى انسانى و امكانات و تجهيزات آموزش هاى فنى و حرفه اى، موجب عقب ماندن از برنامه چهارم توسعه شده است.
* كتابچه اى حاوى اطلاعات درباره رشته هاى فنى و حرفه اى در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد
در سال هاى اخير گام هاى مثبتى براى برون رفت از مشكلات آموزش هاى فنى و حرفه اى برداشته شده است، استخدام نيروى انسانى جديد، سفارش تربيت دبير به دانشگاه شهيد رجايى و نوسازى تجهيزات و فضاهاى آموزشى از جمله آنهاست، اما عوامل ديگرى همچون افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و تعداد صندلى هاى آن در عقب ماندن برنامه هاى فنى و حرفه اى از قانون مصوب دخيل است، به اين معنى كه افزايش صندلى هاى دانشگاه دانش آموزان را ترغيب مى كند تا ورود به دانشگاه را سهل و آسان تر بيابند و توجه به رشته هاى فنى و حرفه اى كمتر شود البته اين در حالى است كه افزايش پذيرش بيشتر در رشته هاى علوم انسانى و غيرفنى اتفاق افتاده است، در حالى كه اگر بسيارى از اين دانش آموزان رشته هاى فنى و حرفه اى را فرا گرفته بودند امكان يافتن شغل براى آنها افزايش مى يافت.
آگاهى و اطلاع رسانى كافى درباره رشته هاى فنى و حرفه اى در بين خانواده ها، دانش آموزان و جامعه رخ نداده است، البته پيش نويس كتابچه اى شامل معرفى ۴۲ رشته فنى و حرفه اى و همين طور دو رشته جديد انيميشن و مكاترونيك آماده شده است كه در آن علاوه بر معرفى رشته ها، توانمندى ها، ظرفيت ها و جايگاه شغلى اين رشته ها در كشور نيز مدنظر قرار گرفته است. اين كتابچه قبل از ثبت نام براى سال تحصيلى جديد در اختيار تمامى دانش آموزان اول دبيرستان قرار مى گيرد تا آنها را در انتخاب رشته كمك كند.
براساس آمارهاى رسمى كشور ۶۴ درصد از نيروى كار كشور تحصيلاتى كمتر از ديپلم دارند، در حالى كه مى توان با ورود دانش آموزان به دوره هاى آموزش فنى و حرفه اى تركيب نيروى انسانى از نظر سطح مهارت و تحصيلات را در سال هاى آينده تغيير داد.
هرم شغلى در بسيارى از جوامع در حال توسعه و پيشرفته از شكل مخروطى (در رأس مدير، در ميانه مهندس، تكنسين و كارگر ماهر و در پائين ترين سطح، كارگر ساده) به شكل تخم مرغى (سهم سطوح ميانى يعنى تكنسين هاى فنى و حرفه اى از همه بيشتر است) تغيير يافته است اما اين تغيير در جامعه ما بسيار اندك رخ داده است، در حالى كه مى توان با افزايش پوشش آموزش هاى فنى و حرفه اى حركت به سمت وضع شغلى تخم مرغى شكل را تسريع كرد.


دانلود گزارش تخصصی معلمان


راهکارها


پیشنهادات


گزارش تخصصی فرهنگیان


چالش ها


مشکلات


موانع


رابطه


معاونت فنی


هنرستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش

68 -گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری : افزایش علاقه هنر جویان به رشته . ...
برچسب‌ها: امتحانات نهایی دیماه 1392 رشته حسابداری فنی وحرفه · + نوشته شده در .... 9
hours ago - دانلود گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه در باب روش های انجام بهینه
وظایف ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها، مشكلات و موانع در رابطه با درس شیمی
و ذكر راهكار ...

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻨـﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫـــﺎﻱ ﺍﺻـــﻼﺡ ﺁﻥ

ﭼﺸــﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ «ﺗﻮﺳــﻌﻪ» ﻭ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ... ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ، ﻧﻴــﺮﻭﻱ
ﻛﺎﺭ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﻩ ﻫـﺎ: ... ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﻮﻧﺴــﻜﻮ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ. 1989 ﻭ
... ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺳــﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺭﺳﻤﻰ ... ﻛﺎﺩ» ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ
.

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني
هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات ۱۱۰ دانلود گزارش تخصصی معلمان ...

دانلود گزارش تخصصی رشته های کاردانش رایگان - پرشین فایلز

17 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصی رشته های کاردانش گزارشگر من و تو یک جشن کارآموزی به پلیس ...
معلمان چالش ها مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان 0ll0 ...

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني ...

24 آوريل 2015 ... گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني هنرستان با
موضوع دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش ...

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ. 29. ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ آﻣ. ﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ. 31. ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ. 34
... ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ..... ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪ ﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ .... ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن رﺷـﺘﻪ
ﻫـﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ..... ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺩﻋـﻮﺕ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺁﻭﺭﺩ ...... ﻣﻌﺎون ﭘﺮورﺷﯽ،.

سایت تجربیات معلمان و دبیران عالی و خبره

سایت تجربیات معلمان و دبیران عالی و خبره - تجربه یات دبیران معلمین و ...
تجربیات مدون ارتقای شغلی معاون آموزگار ... برای دیدن فایل پی دی اف کامل و خرید
آنلاین فایل ورد و قابل ویرایش هرکدام با ... شماره 9 : اقدام پژوهی بررسی چالش های
تدریس درس ریاضیات دوره دبیرستان ..... بررسی موانع و راهکارهای فراروی معاونین
پرورشی مدارس.

دانلود رایگان گزارش تخصصی :: دانلود پروژه - بلاگ

دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان ابتدایی :: دانلود پروژه - بلاگ مطلب با کلمه‌ی
کلیدی ... 12- گزارش تخصصی چالش ها، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد
آموزشی (متوسطه ... 33- گزارش تخصصی مرتبط با معاون و مدیر دبستان راهنمایی
دبیرستان.

دانلود گزارش تخصصی رشته های کاردانش رایگان - پرشین فایلز

17 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصی رشته های کاردانش گزارشگر من و تو یک جشن کارآموزی به پلیس ...
معلمان چالش ها مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان 0ll0 ...

میگنا - تعامل والدین با مسئولان مدرسه

مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است در ابتدا با ارائه تعریفی از خانواده و اهمیت ... و
سپس به موانع مشارکت اولیا در مدرسه پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای افزایش ...
وظایف خانواده ها در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان دبستانی خود .... مطلب
دیگرتوجه والدین و معلمان به ویژگی های روانی کودکان و ارتباط آن با پیشرفت
تحصیلی آنان است .

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني
هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات ۱۱۰ دانلود گزارش تخصصی معلمان ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان – دانلود مستقیم

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با مشكلات درس تربيت
بدني .... تخصصی فرهنگیان,چالش ها , مشکلات , موانع, رابطه,معاونت فنی , هنرستان ,
علوم ...

گزارش

68 -گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری : افزایش علاقه هنر جویان به رشته . ...
برچسب‌ها: امتحانات نهایی دیماه 1392 رشته حسابداری فنی وحرفه · + نوشته شده در .... 9
hours ago - دانلود گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه در باب روش های انجام بهینه
وظایف ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها، مشكلات و موانع در رابطه با درس شیمی
و ذكر راهكار ...

نمونه گزارش تخصصی معاون اجرایی مدارس | دانلود پروژه

گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس ... اقدام
پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار
آینده ... گزارش تخصصی چالش ها، مشكلات و موانع در رابطه با درس شیمی و ذكر راهكار ها و
... برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار · برنامه سالانه مدیر هنرستان ها و کار و
...

دانلود رایگان گزارش تخصصی :: دانلود پروژه - بلاگ

دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان ابتدایی :: دانلود پروژه - بلاگ مطلب با کلمه‌ی
کلیدی ... 12- گزارش تخصصی چالش ها، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد
آموزشی (متوسطه ... 33- گزارش تخصصی مرتبط با معاون و مدیر دبستان راهنمایی
دبیرستان.

گروه آموزشی مدیریت خانواده شهرستان رامسر

گروه آموزشی مدیریت خانواده شهرستان رامسر - علمی و تخصصی دروس مدیریت ... 2- علت
افت تحصیلی دانش آموزان را با معاون آموزشی اداره بررسی کنیم. ... بازدید از هنرستان
هاجر نوشهر به همراه هنرجویان رشته مدیریت خانواده و طراحی دوخت ... گزارش فروردین 89
..... و معاون فني باشند نياز هاي كارگاه ها و هنر آموزان را بهتر در مي يابند و چالش ها و موانع
...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

3, 2, بررسی رابطه فلسفه تربیتی معلمان راهنما با عملکرد آنان در شهر مشهد سال 76 –
... 17, 16, بررسی مقایسه ای اشتغال به تحصیل دانش آموزان در شاخه های فنی حرفه ای
کار .... 51, 50, بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران
مدارس ..... 141, 164, بررسی اثر بخشی آموزشهای کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت سازمان
جهاد ...

گروه آموزشی مدیریت خانواده شهرستان رامسر

گروه آموزشی مدیریت خانواده شهرستان رامسر - علمی و تخصصی دروس مدیریت ... 2- علت
افت تحصیلی دانش آموزان را با معاون آموزشی اداره بررسی کنیم. ... بازدید از هنرستان
هاجر نوشهر به همراه هنرجویان رشته مدیریت خانواده و طراحی دوخت ... گزارش فروردین 89
..... و معاون فني باشند نياز هاي كارگاه ها و هنر آموزان را بهتر در مي يابند و چالش ها و موانع
...

مقدمات آموزش طراحي آرم براي دانش آموزان

1 روز پیش ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني
هنرستان بافرمت . 27. graphiclorestan هنر و گرافیک لرستان - مطاللب ...

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها , مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی
هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 110.

میگنا - تعامل والدین با مسئولان مدرسه

مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است در ابتدا با ارائه تعریفی از خانواده و اهمیت ... و
سپس به موانع مشارکت اولیا در مدرسه پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای افزایش ...
وظایف خانواده ها در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان دبستانی خود .... مطلب
دیگرتوجه والدین و معلمان به ویژگی های روانی کودکان و ارتباط آن با پیشرفت
تحصیلی آنان است .

دانلود گزارش تخصصی هنرآموز حسابداری

دانلود گزارش تخصصی هنرآموز حسابداری در باب افزایش علاقه هنر جویان به رشته
حسابداری با روشهای ... گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با
معاونت فنی . ... گزارش تخصصی هنرستان - سایت علمی و پژوهشی آسمان - تجربیات
دبیران.

فایل شماره 410652 – گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در ...

1 مه 2015 ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشكلات و موانع در رابطه با معاونت فني
هنرستان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات ۱۱۰ دانلود گزارش ...

پکیج امتحانات نوبت اول و دوم پایه دوم

طرح توجیهی توليد و بسته بندی سس مايونز

دانلود جزوه آناتومی عمومی

دانلود جزوه آناتومی عمومی

جزوه نفوذ در جامدات پروفسور عباس زارعی دانشگاه تهران

مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش (عبدالفتاح و یتس، 2006)

پروژه : زمان سنجی و بالانس خط تولید گیربکس پراید

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس(LWMAT)