دانلود فایل


عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی - دانلود فایلدانلود فایل سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود فایل عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی مقاله به زبان انگلیسی بوده و عنوان آن به شرح زیر است:
Remote sensing of water depths in shallow waters via artificial neural networks
مقاله در ژورنال ISI و معتبر Estuarine, Coastal and Shelf Science-2010 به چاپ رسیده است.

نمونه سوالات


مقاله


تحقیق


آموزش


نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نتایج جستجو برای ' عمق آبشستگی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

با توجه به آمار پل های ساخته شده در دنیا، حدود 83 درصد از 583 هزار پل به عنوان پل های
.... بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های
پل و ... برای مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل ها بوسیله معادلات آب های کم عمق از
جمله مدل های .... در این مقاله بر اساس داده های آزمایشگاهی، تغییرات سطح ساحل و
پتانسیل ...

آب و فاضلاب - research-paper.ir

بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر
بیوفیلم در ... امكان سنجی استفاده از پساب بركه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع
آب زیرزمینی ... بررسی كارائی شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق
آبشستگی پایه های پل و مقایسه .... پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای
تصفیه آن.

:: انجمن تخصصي DVB5 :: - نمایش پست تنها - دانلود مجموعه مقالات ...

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوار برشي فولادي مقايسه حساسيت
... ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکب

انتشار مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي ...

1 دسامبر 2012 ... در این کنفرانس 206 عنوان مقاله تخصصی شامل 1967 صفحه منتشر ... برآورد راندمان و
مقدار آب مصرفي در سيستم هاي آبياري دشت كرفس ... مقايسه مدل آماري تخمين تابش
خورشيدي و شبكه عصبي با استفاده از .... اندازه گيري تبخير تعرق واقعي برنج در
شرايط كم آبي و حضور آب زيرزميني كم عمق درستون هاي كشت در گلخانه

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب - هیدروگراف

28 مارس 2012 ... پیشنهاداتی برای موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب ... نقشه هم عمق آب
زیرزمینی .... تعدادی موضوع که از سایت ها، مقالات و نظرات افراد مختلف جمع آوری
گردیده ، به عنوان ... از شبکه عصبی مصنوعی; كاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر
زمینی ... کم آبیاری; بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و ...

مقالات - خانه - دانشگاه صنعتی شریف

عنوان: بررسی تغییرات پوشش گیاهی در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از ... از لحاظ
ترکیب شیمیایی نمونه¬های آب زیرزمینی دارای غلظت بیشتری از یونهای ... کلید واژه
ها: تبدیل موجک، تغییر اقلیم، زیر حوضه زولاچای، شبکه عصبی مصنوعی ... زیاد
دریاچه نسبت به عمق آن به عنوان مهمترین عامل تبخیر زیاد از دریاچه و کاهش تراز آن می¬
باشد.

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان :ز اﻣﺘﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ رﺿــ - انجمن علوم و مهندسی ...

ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺑﺠﺰ دﺑﻴﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ و داوري ﻣﻘﺎﻻت وﻇﻴﻔﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت را .... ﻫﺎي ﻓﻨ. :ﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع، ﺟﻬﺖ و ﺗﻨﺪي ﺷﻴﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮف در ﺣﻮﺿﻪ ﺻﻤﺼﺎﻣﻲ. 69 ... اﻳﺮان ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻢ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
... GIS. ، ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺗﻬﺮان. -2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨﺠﺶ ا. ز دور و. GIS. ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. -3
..... ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﻨﻤﻦ. -. ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از.

و مدل شبکه عصبی مصنوعی ر سنجش از دو فاده از ... - فضای جغرافیایی

لذا استفاده از علوم جدید مانند سنجش از دور. و. مدل شبكه عصبی ... عمق آب. به. وسیله. مدل
. سازي شبكه عصبی مصنوعی با استفاده از میزان بازتاب. هاي طیفی و ... در سال. هاي
اخیر. به كمک. دانش. سنجش. ازدور. تغییرات عمق در منابع آبی. كم. عمق. مانند دریاچه ....
ارزیابی صحت عمق آب كه بر اساس معیار میانگین خطاي نسبی و خطاي میانگین مربع.
به.

و مدل شبکه عصبی مصنوعی ر سنجش از دو فاده از ... - فضای جغرافیایی

لذا استفاده از علوم جدید مانند سنجش از دور. و. مدل شبكه عصبی ... عمق آب. به. وسیله. مدل
. سازي شبكه عصبی مصنوعی با استفاده از میزان بازتاب. هاي طیفی و ... در سال. هاي
اخیر. به كمک. دانش. سنجش. ازدور. تغییرات عمق در منابع آبی. كم. عمق. مانند دریاچه ....
ارزیابی صحت عمق آب كه بر اساس معیار میانگین خطاي نسبی و خطاي میانگین مربع.
به.

همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مقاله. عنوان فارسی مقاله. عنوان انگلیسی مقاله. 88. تحلیل ضرایب تمرکز تنش در
اتصالات لوله¬ای. تک¬صفحه¬ای DKT ... platforms. 174. ارزیابی زمانی تجدید پذیری
آب، بر اساس ... مدلسازی عددی موج آبهای کم عمق در ... شبكه هاي عصبي در سواحل خليج
فارس ... از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جامعه ... داده های. سنجش از دور سنجنده
MODIS.

لیست فایلهای فنی و مهندسی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

26 دسامبر 2015 ... 421, دانلود مجموعه نقشه های رقومی شهرستان الیگودرز ... 438, پیش‌بینی وضعیت
خشک‌سالی با استفاده از داده‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای به‌وسیله‌ی شبکه‌های
عصبی .... 11, عنوان مقاله: سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های
..... 38, پایان نامه کارشناسی چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون در خواص ...

مقالات پوستری

6, کد مقاله, عنوان مقاله ... 12, 2212P113, بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر شوری
آبهای زیرزمینی ... 33, 2212P168, شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم
رقابت .... کشاورزی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضهی
زرینهرود) .... بررسی تغییرات عمق آب رودخانه های شهری با استفاده از منطق فازی-
عصبی.

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

كلمات كليدي

نوسانات سالانه جريان آب رود خانه هيرمند شديد است و گاه با طغيان و سيلاب هاي مخرب ...
از سال 1972 ميلادي تا كنون سنجش از دور ماهواره اي عملي شده است البته در ابتدا از
قدرت ... جنبش هاي توده اي در عمق كم، كاربرد تحليل تركيب طيفي در شناسايي نوع
پوشش .... در اين تحقيق، شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان يك روش كارامد جهت پيش
بيني ...

كلمات كليدي

نوسانات سالانه جريان آب رود خانه هيرمند شديد است و گاه با طغيان و سيلاب هاي مخرب ...
از سال 1972 ميلادي تا كنون سنجش از دور ماهواره اي عملي شده است البته در ابتدا از
قدرت ... جنبش هاي توده اي در عمق كم، كاربرد تحليل تركيب طيفي در شناسايي نوع
پوشش .... در اين تحقيق، شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان يك روش كارامد جهت پيش
بيني ...

در مصنوعي عصبي شبکه و لجستيک رگرسيون هاي الگوريتم مقايسه ...

تا. 176. مقايسه. الگوريتم. هاي. رگرسيون. لجستيک. و. شبکه. عصبي. مصنوعي. در.
مدل. س ... استادیار،. گروه. GIS. و. سنجش. از. دور،. دانشکده. محیط. زیست. و. انرژی،.
دانشگاه. آزاد .... یا. مربوط. به. سال. های. 1993. ،. 2000. و. 2007. به،. عنوان. ورودی. مدل،.
آشکارسازی ..... عصبی. مصنوعی. متغیر. جنگل. کشاورزی. مسکونی. تاالب/آب. دریا/.
کم. عمق.

Geospatial Engineering Journal - نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه ...

اندازه گیری های مستقیم عمق و پارامترهای فیزیکی آب به کمک روش های مستقیم در ...
بنابراین، سنجش از دور با توجه به توانایی بالا در جمع آوری اطلاعات در زمان کوتاه و در
... مهم ترین هدف این مقاله، بررسی توانمندی تصاویر ماهواره ای فراطیفی در عمق سنجی
بر .... اطلاعات مکانی fa کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) در تخمین محتوای
آبی ...

مهندسی آب - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی ...

32 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از
الگوریتم ... 50 - تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک
مدل .... 155 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و
الگوریتم سبال ... 169 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی
در برآورد سطح ...

دانلود پایان نامه مکان یابی بهینه دیوارهای برشی - مشاوره انجام پایان نامه ...

مشاوره ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان . ... مشاوره
انجام پایان نامه و پروپوزال پایان نامه و پروپوزال عمران آب سازه ...23 آوريل 2014 . ...
عنوان: بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند دانشگاه آزاد اسلامی واحد .....
بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل
و ...

عبدعلی ناصری - دانشگاه شهید چمران اهواز

پیش بینی عملكرد مزارع نیشكر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی , مریم
.... ارزیابی بهره وری آب در شبكه آبیاری و زهكشی كشت و صنعت نیشكر میرزا كوچك
خان ... از سنجش از دور , مصطفی عصاری : نویسنده اول,سید مجید میرلطیفی : نویسنده
دوم ... بررسی میزان مشاركت آب زیرزمینی كم عمق با شوری های مختلف در تامین نیاز
آبی و ...

پرتال جامع علوم انسانی-حسن لشکری

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی • سنجش از راه دور GIS ... عنوان مقاله: تحلیل
سینوپتیکی بارش های شدید در استان اصفهان ... عنوان مقاله: برآورد میزان تغییرات
بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ... عنوان مقاله:
طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت گیری ساختمان و
عمق سایبان.

8 - سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم ...

انطباق چاه و داده لرزه ای با ساخت لرزه نگاشت مصنوعی در امتداد مسیر چاه انجام پذیرفت.
... های کانالی بزرگ در داخل سازند سروک است که حاکی از کم عمق شدن محیط رسوبی و
رخنمون .... آب¬های سطحی به دلیل تماس با سازندهای زمین شناسی مختلف و ارتباط با
سایر .... نتایج به دست آمده در این مقاله می تواند به عنوان داده های پایه جهت ارزیابی
مخاطرات ...

عکسهای جدید سونامی ژاپن - جغرافیا علمی برای زندگی

برای دریافت این مقالات بر روی متن های زیر کلیک کنید ... 2- كوپن براساس كدام
معيارها نواحي آب و هوايي جهان را تقسيم‌بندي كرد؟ ..... ۴)يش بيني بارش ماهانه با
استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مورد: تهران) از جغرافیا علمی برای زندگی ...
رسوبگذاری زیر آبی : این نوع رسوبگذاری از یک توده آب کم عمق تا عمیق در یک
مقیاس کوچک ...

مقالات هیدرولیک و مهندسی آب - مرکز آموزش مهندسی عمران

عنوان مقاله, گزارش بازدید از طرحساختمان سد زیردان و شبکه آبیاری و زهکشی ... در
صورتی که فاضلاب دارای مواد معلق کوچک و سنگین بسیاری بوده و در عمق زیادی .....
تعيين ميزان بهينه تامين آب بر اساس شاخصهاي عملکرد مخزن سد (مطالعه موردي سدهاي
کرخه) ... مقايسه مدلهاي کلاسيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني جريان
رودخانه.

پرتال جامع علوم انسانی-حسن لشکری

حوزه (های) تخصصی: آب و هواشناسی • سنجش از راه دور GIS ... عنوان مقاله: تحلیل
سینوپتیکی بارش های شدید در استان اصفهان ... عنوان مقاله: برآورد میزان تغییرات
بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ... عنوان مقاله:
طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت گیری ساختمان و
عمق سایبان.

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب - هیدروگراف

28 مارس 2012 ... پیشنهاداتی برای موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب ... نقشه هم عمق آب
زیرزمینی .... تعدادی موضوع که از سایت ها، مقالات و نظرات افراد مختلف جمع آوری
گردیده ، به عنوان ... از شبکه عصبی مصنوعی; كاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر
زمینی ... کم آبیاری; بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و ...

برنامه و سرفصل دروس عمران - دانشگاه علم و صنعت

دور. ه تحصیالت تکمیلی در سه فصل مشخصات کلی،. برنامه و. سرفصل دروس برای ....
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی .8. مهندسی. و. مدیریت. منابع. آب .9. مهندسی. سواحل ...
مابقی دروس به عنوان درس اختیاری در همان گرایش در نظر گرفته می شود. .... براساس
آئین نامه ...... ناپایداری غشا ، ناپایداری پوسته کم عمق، ناپایداری پوسته عمیق، روش
اجزا.

مهندسی آب - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی ...

32 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از
الگوریتم ... 50 - تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک
مدل .... 155 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و
الگوریتم سبال ... 169 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی
در برآورد سطح ...

موضوع: ژورنال ها، کنفرانس ها و مقالات گرایش سازه دریایی - ارشد عمران

در این تاپیک بحث درمورد ژورنال ها، کنفرانس ها و همچنین مقالات گرایش ... دريايي
موجود در خليج فارس به دليل شرايط جغرافيايي و عمق آب اغلب از نوع ... هاي ديوار
ديافراگم بتني مهارشده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و .... در صورت نیاز به
مقالات زیاد در بازه زمانی کم با پرداخت مبلغ کمی (هزار ... GIS و سنجش از دور

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش از دور و
سامانه ... ارزیابی مدل های هوشمند عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه سازی
فرآیند بارش- ... مقایسه برخی روش های برآورد رسوب معلق رودخانه با مدل شبکه عصبی
پرسپترون ..... برآورد پارامترهای سفره های آب کم عمق، منطقه مورد مطالعه آبخوان دره
باراک، ایالت ...

عبدعلی ناصری - دانشگاه شهید چمران اهواز

پیش بینی عملكرد مزارع نیشكر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی , مریم
.... ارزیابی بهره وری آب در شبكه آبیاری و زهكشی كشت و صنعت نیشكر میرزا كوچك
خان ... از سنجش از دور , مصطفی عصاری : نویسنده اول,سید مجید میرلطیفی : نویسنده
دوم ... بررسی میزان مشاركت آب زیرزمینی كم عمق با شوری های مختلف در تامین نیاز
آبی و ...

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

آقای دکتر علی اکبر متکان پژوهشگر نمونه کشوری در گروه علوم انسانی ...

8 فوریه 2013 ... در کارگروه بررسي توانايي هاي علمي اعضاء هياًت علمي دانشکده تربيت. بدني .....
انتخاب مقاله برتر در همايش ملي ژئوماتيک سازمان نقشه برداري .... تم هاي اطالعات
جغرافيايي در شبکه انتقال آب شهرک .... پوشش زمين در داده. هاي سنجش از دور بر اساس.
شبکه. هاي عصبي مصنوعي ... در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني )ره(.

اصل مقاله - مدیریت بیابان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك، ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي
داده ... داده. ﻫـﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ، ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎك، آب
و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﻣﯽ ... ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري و درﺻﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .....
ﺷﺮط. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 1: ) در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دﺳـﺖ. ﮐـﻢ ﯾـﮏ. 1 Banding. 2 Bad Pixel. 3 shot noise ...

:: انجمن تخصصي DVB5 :: - نمایش پست تنها - دانلود مجموعه مقالات ...

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوار برشي فولادي مقايسه حساسيت
... ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکب

همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مقاله. عنوان فارسی مقاله. عنوان انگلیسی مقاله. 88. تحلیل ضرایب تمرکز تنش در
اتصالات لوله¬ای. تک¬صفحه¬ای DKT ... platforms. 174. ارزیابی زمانی تجدید پذیری
آب، بر اساس ... مدلسازی عددی موج آبهای کم عمق در ... شبكه هاي عصبي در سواحل خليج
فارس ... از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جامعه ... داده های. سنجش از دور سنجنده
MODIS.

مقالات هیدرولیک - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

در اين مقاله روش جديدي براساس شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين ضريب تخليه
سرريزهاي جانبي ... در حالیکه بسیاری از افراد اعتقاد دارند که بازی گلف یکی از
ورزشهای کم تماشاگر و جذاب .... تعیین عمق مرز نفوذناپذیر مجازی به عنوان سنگ کف
برای تعیین مقدار دبی نشت آب .... پردازش تصاویر - سنجش از راه دور (Remote
sensing ).

بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد بیشترین ژرفای ...

هشت نمایشنامه بر اساس فراسنجهای مؤثر و شبکه‌های با ورودیهای مختلف برای ... آب
شستگی آب شکن شبکه های عصبی شبکه های پرسپترون چند لایه 2011 12 22 1 10
... است که برای ساده‌سازی استخراج مقادیر تبخیر-تعرق از طریق سنجش از دور با
کاربرد ... زیر سطحی واقع در عمق 30 سانتی متری در مزرعه ای با خاک شنی، بررسی شده
است.

magiran.com: مجله پژوهش آب در كشاورزي،

اثر بي خاكورزي ، تنش آب و نيتروژن بر انتقال نيترات در خاك و عملكرد ذرت در شمال ...
برنامه ريزي آبياري نيشكر با استفاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور و مدل ... ارزيابي
فني و اقتصادي روش هاي آبياري قطرهاي و شياري در كشت پنبه تحت اعمال كم آبياري
..... كاربرد مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي در تخمين نمايه هاي خشكسالي SPI و PDSIدر ...

سنجش از دور عمق های آب در آبهای کم عمق براساس شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله به زبان انگلیسی بوده و عنوان آن به شرح زیر است: Remote sensing of water
depths in shallow waters via artificial neural networks مقاله در ژورنال ISI و معتبر ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي آبياري - گرايشهاي هيدرولوژي ...

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش ...
دريافت مقالات ISI از سایت Science Direct ... مديريت توزيع و انتقال آب به منظور
بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان. ... تعيين دور و عمق آب آبياري
طالبي سمسوري . ... مدل جامع هيدرولوژي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و
بهينه‌سازي رياضي.

مقالات پوستری

6, کد مقاله, عنوان مقاله ... 12, 2212P113, بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر شوری
آبهای زیرزمینی ... 33, 2212P168, شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم
رقابت .... کشاورزی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضهی
زرینهرود) .... بررسی تغییرات عمق آب رودخانه های شهری با استفاده از منطق فازی-
عصبی.

مقالات پوستری

6, کد مقاله, عنوان مقاله ... 12, 2212P113, بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر شوری
آبهای زیرزمینی ... 33, 2212P168, شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم
رقابت .... کشاورزی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضهی
زرینهرود) .... بررسی تغییرات عمق آب رودخانه های شهری با استفاده از منطق فازی-
عصبی.

خاک و پی

93, كاربردGISدر مديريت سيستمهاي حوادث و اتفاقات شبكه هاي توزيع آب شهري ... 111
, مقاوم سازی(شامل سه مقاله) .... 197, بارگذاری سیکلی شالوده های کم عمق ساحلی بر روی
ماسه ..... 467, GIS محاسبه حجم وسطح درياچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و ....
601, مدل سازی سیل و خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN).

نرم افزار مدیریت دخل و خرج ِ

نرم افزار مدیریت دخل و خرج ِ

دانلود پاورپوینت کارگاه بازی درمانی دکتر قدرتی- 39 اسلاید

دانلود دو مقاله با عنوان معرفی شناخت یاران امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا

290 نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی

کامل ترین جزوه پولسازی و کسب در آمد در قرن 21

دانلود مقاله چگونه فشار خون را کنترل کنیم

پره کمپرسور موتور j80 با فرمت igs جهت تحلیل در نرم افزار انسیس و فلونت

طرح لیزری تندیس 02

دانلود ماژول ایجاد سیستم جستجو 3.3.7 Minitek Live Search برای جوملا 2.5 و 3