دانلود فایل


نرم افزار MSDS فارسی - دانلود فایلدانلود فایل نرم افزار اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

دانلود فایل نرم افزار MSDS فارسی
این نرم افزار حاوی (MSDS) اطلاعات فنی وحفاظت حدود ۱۳۳ ماده شیمیایی می باشدنام انگليسي
نام فارسي
رديف

نام انگليسي
نام فارسي
رديف
Calcium hydride
هيدريد كلسيم
34

1,3-Butadiene
بوتادين
1
Carbon monoxide
منواكسيد كربن
35

2-Ethyl-1-hexanol
2- اتيل 1- هگزانول
2
Carbon tetrachloride
تتراكلريد كربن
36
Acetaldehyde
استالدئيد
3
Chlorine
كلر
37
Acetic acid
اسيد استيك
4
Chloroacetyl Chloride
كلرواستيلن كلرايد
38
Acetic anhydride
استيك آنهيدريد
5
Chloroform
كلروفورم
39
Acetone
استن
6
Citric acid
اسيد سيتريك
40
Acetylene
استيلن
7
Diammonium phosphate
دي آمونيوم فسفات كشاورزي
41
Acid nitric
اسيد نيتريك
8
Diazinon
ديازينوم
42
Acrylonitrile
آكربلونيتريل
9
Dichloromethane
دي كلرو متان
43
Acrylonitrile-butadiene styrene
آكربلونيتريل بوتادين استايرن
10
Diethanolamine
دي اتانول آمين
44
Alominum titrat
آلومينيوم نيترات
11
Diethyl ether
دي اتيل اتر
45
Alpha-Methylstyrene
آلفا متيل استايرن
12
Diethylene glycol
دي اتيلن گلايكول
46

Aluminum acetate
آلومينيوم استات
13
Dimethyl Ether
دي متيل اتر
47

Aluminum chloride
آلومينيوم كلرايد
14
Dimethyl Sulfate
دي متيل سولفات
48

Aluminum hydroxide
هيدروكسيد آلومينيوم
15
DME
DME
49

Aluminum nitrate
آلومينيوم نيترات
16
EDTA
EDTA
50

Aluminum oxide
اكسيد آلومينيوم
17
Epichlorohydrin
اپي كلرو هيدرين
51

Ammonia gas
گاز آمونياك
18
Ethane
اتان
52

Ammonium chloride
كلريد آمونيوم
19
Ethanolamine
منو اتانول آمين
53

Ammonium hydroxid
هيدروكسيد آمونياك
20
Ethylbenzene
اتيل بنزن
54

Argon gas
آرگن
21
Ethylen oxid
اكسيد اتيلن
55

Benzene
بنزن
22
Ethylene Dichloride
اتيل دي كلرايد
56

Benzin
بنزين
23
Ethylene glycol
منو اتيل گلايكول
57

Benzyl Chloride
بنزيل كلرايد
24
Ethylene
اتيلن
58

Bisphenol A
Bisphenol A
25
Ethylenediamine
اتيلن دي آمين
59

Boric acid
اسيد بوريك
26
Formaldehyde
فرمالدئيد
60

Boron oxide
اكسيد برون
27
Fuel Oil
Fuel Oil
61

Bromine
برم
28
Furfural

62

Butane
بوتان
29
GLUCOSE
گلوكوز
63

Butanol
بوتانول
30
HEAVY NAPHTHA
نفتا سنگين
64

Butyl Benzoate
بوتيل بنزوئيت
31
Heptane
هپتان
65

Butyraldehyde
بوتير آلدهيد
Hexane
هگزان
66

Calcium carbide
كاربيد كلسيم
33
نام انگليسي
نام فارسي
رديف

نام انگليسي
نام فارسي
رديف
Phenol
فنول
101

High density Polyethylene
High density Polyethylene
67
Phosphoric acid
اسيد فسفريك
102

High Sodium Carbonate
كربنات سديم سنگين
68
Poly butadiene
پلي بوتادين
103
Hydrazine
هيدرازين
69
Polyethylene Wax
پلي اتيلن واكس
104
Hydrochloric acid

70
POTASSIUM BROMATE
پتاسيم برومات
105
Hydrogen Fluoride
فلوريد هيدروژن
71
Propane
پروپان
106
Hydrogen gas
گاز هيدروژن
72
Propylbenzenei
پروپيل بنزن
107
Isobutyl alcohol
ايزوبوتيل الكل
73
Propylene
پروپيلن
108
ISOBUTYLENE
ايزوبوتيلن
74
PTA
PTA
109
Isobutyraldehyde
ايزوبوتيرآلدهيد
75
PVC
PVC
110
Isopropanolamine
ايزو پروپانول آمين
76
Silica gel
سيليكاژل
111
Lead acetate
استات سرب
77
SODIUM ALUMINATE
آلومينات سديم
112
Lead
سرب
78
Sodium bicarbonate
بي كربنات سديم
113

LIQUID EPOXY RESIN
اپوكسي رزين مايع
79
Sodium hydroxide solutions
سود
114

Low Sodium Carbonate
كربنات سديم سبك
80
Sodium hypochlorite
هيپوكلريد سديم
115

LPG
LPG
81
Sodium sulfide, anhydrous
سولفيد سديم ، بي آب
116

Magnesium Nitrate
منيزيم نيترات
82
SOLID EPOXY RESIN
اپوكسي رزين جامد
117

Magnesium oxide
اكسيد منيزيم
83
Styrene monomer.pdf
استايرن مونومر
118

MDI
MDI
84
Styrene
استايرن
119

Methane gas
گاز طبيعي ( متان )
85
Styrene-butadiene
استايرن بوتادين
120

METHANOL
متانول
86
SULFURIC ACID
اسيد سولفريك
121

Methy1 bromide
متيل برومايد
87
SULPHUR (LIQUID)
گوگرد (مايع)
122

Methyl ethyl ketone
متيل اتيل كتن
88
SULPHUR FLOUR
گرد گوگرد
123

Methyl mercaptan
متيل مركاپتان
89
TDI
TDI
124

Mineral oil
روغن معدني (نفت)
90
Toluene
تولوئن
125

MMA
MMA
91
Trichloroethylene
تري كلرو اتيلن
126

MOLECULAR SIEVES
MOLECULAR SIEVES
92
Triethanolamine
تري اتانول آمين
127

MTBE
MTBE
93
Triethylene glycol
تري اتيلن گلايكول
128

Nitrogen, liquid
نيتروژن مايع
94
اوره کشاورزي
129

Octane
اكتان
95
Vanadium pentoxide
پنت اكسيدو اناديوم
130

Oxalic acid
اسيد اوگزاليك
96
vinyl chloride
VCM
131

Oxygen gas
گاز اكسژن
97
vynil acetate monomer
ونبل استات مونومر
132

Oxygen liquid
اكسيژن مايع
Xylene (mixed isomers)
زايلن
133

PARAFFINIC Oil
روغن پارافينيك
99
Pentane
پنتان
100


نرم افزار MSDS فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اطلاعات ایمنی مواد - مهندسی بهداشت محیط زیست

نرم افزار فارسی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS Pro. 7000 تومان. 5000 تومان ·
دانلود کلیه اطلاعات سایت NIOSH شامل MSDS و استاندارد نمونه برداری هوا. 7000 تومان
.

انجمن HSE استان آذربایجانشرقی - نرم افزار فارسی msds

16 آوريل 2017 ... انجمن HSE استان آذربایجانشرقی - نرم افزار فارسی msds -

نرم افزار مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار wiser |سایت تخصصی دانش

10 مارس 2016 ... نرم افزار مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار wiser برنامه WISER سیستم اطلاعات
همراه برای پاسخ های اضطراری یک برنامه کاربردی طراحی شده توسط ...

خبر پلیمر جامعترین سایت خبری پلیمر کشور , مرجع قیمت روز مواد ...

دانلود نرم افزار مهندسی پلیمر. ... برگه ایمنی مواد. > MSDS اغلب مواد شیمیایی را
بصورت فارسی ارائه میدهد ... نرم افزار فارسی رایگان برگه ایمنی مواد. > MSDS اغلب
مواد ...

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین نرم افزار فارسی در ... - داک لینک

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد، توضیح کامل ...

دانلود نرم افزار رسمی ایمنی و بهداشت حرفه ای MSDS Pro - سایت نواندیشان

نرم فزار MSDS Pro اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه
ای م.

دانلود MSDS فارسی OSHA - ایفروش

فروش برگه اطلاعات ایمنی مواد,دانلود MSDS فارسی OSHA,16 پارامتر است که طبق,
دانلود مقاله فارسی مفید در,دانلود رایگان نرم افزار تندر,فلش ای سی یو دانلود.

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS - وبلاگ تخصصی ایمنی و ... دانلود
نرم افزار ارزیابی پوسچر به روش OWAS ... قوی ترین جستجوگر MSDS فارسی

MSDS pro | mehdi hamdani | LinkedIn

7 نوامبر 2016 ... اولين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد كه ترجمه
برگه های MSDS آن توسط مهندس فرهادفر صورت گرفته و توسط ...

نرم افزار های آماده – برگه 452 – پاییز دانلود

شناسه فایل نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین نرم افزار فارسی در حوزهHSE),
371734. لینک مشاهده تصویر فایل, http://hse-help.sellfile.ir/prod-images/371734.

× مهندسی شیمی × - دانلود نرم افزارهای مهندسی شیمی

نرم افزار MSDS Pro. تاريخ : نرم فزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم
افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت. حرفه اي مي باشد كه ترجمه برگه های MSDS آن توسط
مهندس ...

MSDS – تهویه و فیلتراسیون صنعتی

نرم فزار MSDS Pro از مجموعه نرم افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد كه
ترجمه برگه های MSDS آن توسط اینجانب صورت گرفته و توسط مهندس امین میرزاخانی
...

نرم افزارهای HSE - HSE expert

دوره های غیر حضوری HSE - با مدارک بین المللی · نرم افزار خود را معرفی نمایید ..... اچ
اس ای MSDS یا (HSE.MSDS). سعید احمدی شرکت رهاورد نگاه ایمن. اندروید ...

دانلود نرم افزار رسمی ایمنی و بهداشت حرفه ای MSDS Pro - سایت نواندیشان

نرم فزار MSDS Pro اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه
ای م.

نرم افزار - شیمی یزد

13 مارس 2017 ... در واقع برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) مجموعه ای از اطلاعاتی است که درباره یک ماده
باید ... جهت دانلود نرم افزارهای کاربردی شیمی لینک زیر را کلیک کنید : ... شرکت
مایکروسافت همراه ویندوز، یک آرایش صفحه کلید فارسی (Persian ...

new-نرم فزار MSDS Pro

نرم فزار MSDS Pro اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه
ای می باشد. این مجموعه دربرگیرنده ۶۷۷ ماده شیمیایی بوده كه در اكثر صنایع كاربرد ...

نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای - نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - - مهندسی
بهداشت حرفه ای. ... MSDS فارسی مرکز سلامت محیط کار · کلیپ های ایمنی و بهداشت
اداره ... نرم افزار شبیه ساز طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال · دانلود نرم
افزار ...

Counter Strike 1.6 + Condition Zero – آموزش اجرای بازی کانتر در اندروید

حال فایل فشرده کانتر 1.6 را در آن به کمک نرم افزار ZArchiver یا نرم افزاری مشابه
...... چون من کانتر تونستم مود اسلحه مپ صدا فارسی بزنم برای همین می خوام جی تی ای
هم ...

ایمنی - نرم افزار فارسی برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS Pro

15 مارس 2015 ... پایگاه اطلاعات ایمنی : نرم افزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاي
فارسی ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد كه ترجمه برگه های MSDS آن ...

نرم افزار MSDS Pro - مهندسی بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست *HSE

نرم فزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت حرفه
اي مي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده ۶۷۷ ماده شيميايي بوده كه در اكثر صنايع كاربرد ...

دانلود MSDS فارسی OSHA - ایفروش

فروش برگه اطلاعات ایمنی مواد,دانلود MSDS فارسی OSHA,16 پارامتر است که طبق,
دانلود مقاله فارسی مفید در,دانلود رایگان نرم افزار تندر,فلش ای سی یو دانلود.

شیمی آلی - شهر زیستی

این برنامه کاملا رایگان بوده و MSDS اغلب مواد شیمیایی را بصورت فارسی ارائه میدهد.
ظاهرا این نرم افزار ترجمه ای از کتابNIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL ...

ایمنی و بهداشت حرفه ای مشهد - نرم فزار MSDS Pro

نرم فزار MSDS Pro اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه
ای می باشد که توسط آقای امین میرزاخانی در قالب نرم افزاری آماده گردیده است.

× مهندسی شیمی × - دانلود نرم افزارهای مهندسی شیمی

نرم افزار MSDS Pro. تاريخ : نرم فزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم
افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت. حرفه اي مي باشد كه ترجمه برگه های MSDS آن توسط
مهندس ...

نرم افزار برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی - MSDS | ياس

در این نرم افزار MSDS اغلب مواد شیمیایی به زبان فارسی آورده شده است . ... برچسب ها
: افزار ,شیمیایی ,msds ,مواد ,مواد شیمیایی ,ایمنی مواد دانلود زيرنويس فارسي.

نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای - نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - - مهندسی
بهداشت حرفه ای. ... MSDS فارسی مرکز سلامت محیط کار · کلیپ های ایمنی و بهداشت
اداره ... نرم افزار شبیه ساز طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال · دانلود نرم
افزار ...

نرم افزار جامع ایمنی مواد شیمیایی برای اندروید و رایانه - بهداشت حرفه ای ...

بهداشت حرفه ای زاگرس - WISER - نرم افزار جامع ایمنی مواد شیمیایی برای اندروید و
رایانه - Occupational health of Zagros - بهداشت حرفه ای زاگرس.

نرم افزار برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی \- MSDS | جستجو ...

در این نرم افزار MSDS اغلب مواد شيميايي به زبان فارسی آورده شده است .برای دانلود
نرم افزار به ادامه مطالب مراجعه فرمائید. نرم افزار برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
...

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین نرم افزار فارسی ... - فایل ارزون

9 نوامبر 2016 ... نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد، ...

نرم افزار ارزيابي ريسك بروش PHA - بهداشت حرفه ای دماوند - بلاگفا

بهداشت حرفه ای دماوند - نرم افزار ارزيابي ريسك بروش PHA - occupational health-
hygiene-damavand - بهداشت حرفه ای دماوند. ... msds فارسی · وبلاگ مهران قلعه نوعی
... با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد روش PHA را با روشهاي مختلف ارزيابي ريسك.

تکنولوژی پلیمرها - نرم افزارهای مهندسی پلیمر

موضوع: نرم افزارهای مهندسی پلیمر. نرم فزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم
افزارهاي فارسی ايمني و بهداشت. حرفه اي مي باشد كه ترجمه برگه های MSDS آن توسط ...

new-نرم فزار MSDS Pro

نرم فزار MSDS Pro اولین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای فارسی ایمنی و بهداشت حرفه
ای می باشد. این مجموعه دربرگیرنده ۶۷۷ ماده شیمیایی بوده كه در اكثر صنایع كاربرد ...

ایمنی - نرم افزار فارسی برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS Pro

15 مارس 2015 ... پایگاه اطلاعات ایمنی : نرم افزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاي
فارسی ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد كه ترجمه برگه های MSDS آن ...

مهندسی شیمی - دانلود نرم افزار MSDS ایمنی مواد

مهندسی شیمی - دانلود نرم افزار MSDS ایمنی مواد - فرقی نمی‌كند گودال آبی كوچک ... ی
اصلی این نرم افزار به زبان انگلیسی می باشد اما فایل دانلودی زیر فارسی است و ...

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS - وبلاگ تخصصی ایمنی و ... دانلود
نرم افزار ارزیابی پوسچر به روش OWAS ... قوی ترین جستجوگر MSDS فارسی

معرفی نرم افزار فارسی MSDS - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به ...

اهمیت تعیین گروه هدف در آموزش + معرفی نرم افزار فارسی MSDS.

نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای - نرم افزار های بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - - مهندسی
بهداشت حرفه ای. ... MSDS فارسی مرکز سلامت محیط کار · کلیپ های ایمنی و بهداشت
اداره ... نرم افزار شبیه ساز طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال · دانلود نرم
افزار ...

نرم افزار MSDS فارسی فایل رایگان

22 مه 2017 ... این نرم افزار حاوی (MSDS) اطلاعات فنی وحفاظت حدود ۱۳۳ ماده شیمیایی می باشد نام
انگليسي نام فارسي رديف نام انگليسي نام فارسي رديف Calcium ...

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS

بهداشت حرفه ای - نرم افزار ارزیابی پوسچر OWAS - وبلاگ تخصصی ایمنی و ... دانلود
نرم افزار ارزیابی پوسچر به روش OWAS ... قوی ترین جستجوگر MSDS فارسی

راه حل های تغذیه - Van Iperen International

علاوه بر داده های فنی و MSDS در آینده نزدیک تمامی جداول و توصیه های مصرف نیز از ...
برای استفاده از بارکد هوشمند شما به یک تلفن هوشمند و نرم افزار بارکد خوان مانند ...

بایگانی‌ها MSDS Pro فارسی - دانلود فایل و مقاله رایگان

19 نوامبر 2016 ... نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد، ...

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین نرم افزار فارسی ... - فایل ارزون

9 نوامبر 2016 ... نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد، ...

بانک جامع کتاب و مقالات HSE نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین ...

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی. اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE. این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد،. توضیح کامل ...

اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS - گروه شیمی

جزئیات اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS موجود برای هر ماده: ... در بدن انسان; ترجمه
فارسی اطلاعات MSDS موجود در سایت توسط مهندس وحید فرهادفر صورت گرفته است.

بانک جامع کتاب و مقالات HSE نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی(اولین ...

نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی. اولین نرم افزار فارسی در حوزه سلامت، ایمنی و
محیط ریست،>>>HSE. این نرم افزار دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد،. توضیح کامل ...

مجله شیمیدان | دروازه ای به دنیای شیمی

اولین و کاملترین وب سایت تخصصی شیمی، مرجع دانلود رایگان کتابهای
الکترونیکی و نشریات و مقالات و نرم افزارهای تخصصی شیمی، بانک سوالات شیمی.

وب سایت آماده با سبد خرید

دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (مادر 012)

پاورپوینت درباره تشخیص هویت از طریق اثرانگشت

پرورش گياهان گلخانه اي 12 ص

سوالات استخدامی تصدی امر قضا (کامل ترین مجموعه)

پاورپوینت درس 4 علوم چهارم (جانداران بی مهره)

پاورپوینت در مورد قبضه

گزارش کارورزی (3) کنش پژوهی علوم تربیتی

پلان نما و برش به همراه نقشه های اجرایی