دانلود فایل


پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه. doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه. doc پرداخته شده است

دانلود فایل پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه. doc

نوع فایل: word
قابل ویرایش 80 صفحه

چکیده:
در سال های اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها ، قطارها ، کامیون ها ،.... مورد توجه کمیته های حمل و نقل هوشمند قرار گرفته است.جهت بررسی سیستم های که ما را به اهداف فوق برساند ، نیاز به تشخیص وسیله ی نقلیه است تا بتوان پردازش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد. لذا طبق تحقیقات به عمل آمده ، تجهیزات و روش های مختلفی ما را در این مقوله یاری می کنند و عبارتند از:
1-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور
سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی
بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی
سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر
بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص
بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه
سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان)
تشخیص مبتنی بر تشخيص سیگنالهای ویژه ی ارسالی
از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند ، آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

مقدمه:
هدف اصلی از تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه ی مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ی ترافیکی، اندازه گیری نمائیم. بدین وسیله می توانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند ، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند.
یکی از این سیستم ها، سیستم تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی با نرخ فریمی پایین
می باشد. اجزای پایه ای وسایل نقلیه از تصاویر استخراج می شود و سپس توسط دسته کننده های برداری با نام اس وی ام با یکدیگر ترکیب می شوند. این قبیل سیستم ها ، مشکل اصلی تشخیص وسایل نقلیه را در تصاویر ایستا بر طرف نموده اند ، به علاوه از تکنیک های مبتنی بر نمونه های جمع آوری شده استفاده می کنند.
گاهی اوقات اجزایی از وسایل نقلیه در تصاویر قابل دسترسی نیستند و با موانعی مسدود شده اند. با کمک یک الگوریتم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر مشخصات محلی روی تصاویر بدست آمده از طریق مادون قرمز، این مشکل حل می شوند.
سیستم های ویدئویی نصب شده بر روی سکوهای هوایی بر اساس انعطاف پذیری و تغییر پذیری آنها معرفی می شوند و توانایی دارند نواحی وسیعی را جهت تشخیص از روی تراکم زمانی و فضایی داده ی نمونه پوشش دهند. الگوریتمی بدین منظور طراحی شده است که از تصاویر سه جزئی استفاده می کند و پس از تشخیص وسیله ی نقلیه در اولین تصویر، آن را در دو تصویر بعدی تطبیق می دهد و دید گسترده ای را فراهم می آورد.
همچنین در راستای عملیات ردیابی و مکان یابی وسایل نقلیه ، نیاز به تشخیص آن ها داریم. هدف این است که یک شی (وسیله ی نقلیه ) با یافتن پارامترهای سه بعدی از موانع مشاهده شده در تصاویر جاده ای تشخیص داده شود. نمونه ای دیگر از این قبیل سیستم ها ، سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر است که از طریق یک سیستم کمک راننده ویک سیستم وسیله نقلیه خودگردان، توسعه یافته است و در این سیستم تابعی برای تشخیص محیط جاده و وسایل نقلیه وجود دارد و تعداد کمی از تصاویر وسایل نقلیه در حال حرکت را به کار می گیرد.
سیستم های دیگری وجود دارند که از طریق الگوریتم مبتنی بر نمونه های ساختاری که از تکنیک های استخراجی و بدست آمده از مشخصات ویژه ی تصویر وسیله ی نقلیه عمل می کند، استخراج ویژگی می نماید. این ویژگی ها توسط تغییر شکل های فوریه ای، تغییرموج ضربه ای و تغییر شکل منحنی ضربه ای به دست می آید. عملیات روی یک مجموعه داده انجام می شود.
تشخیص وسایل نقلیه از طریق تکنیک هایی که مبتنی بر مدل های ایجاد شده از اشیاء سه بعدی است ، نیز امکان پذیر می باشد و بوسیله ی نقاط ، خطوط و سطوح ویژه ی وسیله نقلیه و مدلسازی آنها با ساختارهای مکان نگر عمل می کند.
آخرین نوع سیستم های بررسی شده ، سیستم هایی هستند که با کمک یک ناظر و تعدادی شرکت کننده ، از طریق یکسری آزمایشات ، در یک محیط شبیه سازی شده از جاده و از طریق سیگنال های ارسالی عملیات تشخیص را انجام می دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی
نواحی کاندید شده مورد نظر
تشخیص و ردیابی خط
وسایل نقلیه مورد نظر
تشخیص وسایل نقلیه
فصل دوم - سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی های محلی با استفاده از برد بینایی موازی
الگوریتم تشخیص
2-1-1- تکنیک پنجره مشخصه
2-1-2- تکنیک فضای مشخصه
2-1-3- انتخاب مشخصه ی ویژگی
2-1-4- عملیات انتخاب
الگوریتم بردار تدریجی
آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
2-3-1- وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
2-3-2- تشخیص وسایل نقلیه
فصل سوم - تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
3-1- نظارت ترافیک
3-2- خط مشی کلی
3-3- تشخيص وسیله نقلیه
3-3-1- روند تشخيص
3-2-2- پارامترها ی وسیله نقلیه
3-3-3- تطبیق
3-4- ارزیابی تشخيص
3-4-1- طرح ارزیابی
3-4-2- اجرای تشخیص و ردیابی
3-4-3-هماهنگی حرکتی
3-4-4- مقدار نهایی
3-5- بررسی الگوریتم
فصل چهارم - تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای به طور همزمان بوسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز
4-1-2- پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
4-1-3- شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن
4-1-4 - ارزیابی الگوریتم
4-2- کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای
4-2-1- مدل سازی شی در دنیای سه بعدی
4-2-2- فازهای یادگیری
4-2-3- تشخیص و توابع هزینه
4-2-4- مکان یابی وسایل نقلیه
4-2-5- ردیابی وسایل نقلیه
فصل پنجم - تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
طرح کلی مدل پیشنهادی
بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
آزمایشات انجام شده
فصل ششم- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای
6-1- استخراج ویژگی
6-1-1- تغییر شکل یافتن فوریه
6-1-2-تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
6-1-3- تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
6-1-4- طبقه بندی
6-2- نتایج آزمایشات
6-2-1-آنالیز تطبیقی توصیف گر فوريه اي، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
6-2-1-1- تغییر شکل فوریه ای
6-2-1-2- تغییر شکل موج ضربه ای
6-2-1-3- تغییر شکل منحنی ضربه ای
6-2-2- کاهش ابعاد بردارهای مشخصه(عوامل مشترک فوریه ،موج ضربه ای ومنحنی ضربه ای)
فصل هفتم - مدل تغيير پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
مدل پارامتریزه شده
جمع آوری اطلاعات
پایداری ساختار بهبود یافته
تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
فصل هشتم - تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
8-1- تشخيص سیگنالی
8-1-1- روش کار
8-1-3- توضیح سناریو
8-1-4- روش انجام آزمایش
8-2- تئوری تشخيص سیگنالی
8-3- آزمایش فاصله ی تشخیص
8-3- 1 روش کار
8-3-2- طراحی آزمایش
8-3-3- توضیح سناریو
8-3-4- روش انجام آزمایش
نیتجه گیری
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
شكل 1- 1- نمونه هاي تشخيص خطي در توالي از تصاوير
شكل 1- 2- ايجاد نواحي كانديده ي مورد نظر در توالي از تصاوير
شكل 1-3- تجزيه ي يك ناحيه ي كانديده به 3 زير ناحيه
شكل 1-4- ورودي نرمالسازي شده در دسته بندي
شكل 1-5- ساختار كلي 2 مرحله از دسته كننده اس وي ام
شكل 1- 6- تشخيص وسايل نقليه در توالي از تصاوير
شكل 2- 1- تكنيك پنجره مشخصه
شكل 2-2- تصاوير با زاويه ديد بالا در آزمايشات
شكل2 -3- مدلهايي از دو وسيله نقليه( تصاوير آموزشي ، مشخصه هاي محلي ،مشخصه هاي كد ،مجموعه اي از كدهاي مشخصه)
شكل 2-4- نقاط مشخصه در 9 تصوير آموزشي و مجموعه كد مشخصه
شكل 2- 5- 9 تصوير آموزشي
شكل 2-6- نقاط مشخصه در 9 تصوير آموزشي و مجموعه كد مشخصه
شكل 2-7- نمونه هاي از تشخيص
شكل3- 1- نتايجي از استخراج خطوط
شكل 3-2- نتايجي از تشخيص حبابي
شكل 3-3- نمونه هايي براي حركات ممكن و ناممكن خودرو
شكل3-4- رفتار صف گونه ي وسايل نقليه
شكل3- 5- (a اولين تصوير تشخيص خودرو ، (b دومين تصوير با دو تطبيق M12 براي C1
(c سومين تصوير با سه تطبيق M23 براي هر C2 ، (d چهارمين تصوير با تطبيق هاي M13
شكل3-6- تخميني از مسير حركت خودرو
شكل3- 7- قاعده كلي از تصوير مبتني بر روش تطبيقي
شكل3- 8- نمودار پردازش ارزيابي تطبيقي براي يك خودرو
شكل 3- 9- نتايج تشخيص خودرو در تصوير آزمايشي: (a تشخيص ويايل نقليه در اولين تصوير ،
(b خودروهاي وابسته در دومين تصوير c )موقعيت هاي تشخيص نهايي در سومين تصوير
شكل 4-1- نمودار سازماني ساده شده از پردازش تشخيص
شكل 4-2- 18 مشخصه تطبيقي Fi مدل وسيله نقليه
شكل4-3- سيستم مختصاتي جهان ، دوربين ، شيء
شكل 4- 4- تشخيص وسيله نقليه سطح بالا
شكل4-5- فاصله تقريبي وسايل نقليه
شكل 4-6- موقعيت جانبي وسايل نقليه
شكل 4-7 نمونه هايي از تشخيص و مكان يابي وسايل نقليه
شكل 5-1- طرح كلي مدل پيشنهادي تشخيص وسايل نقليه
شكل 5- 2- نمونه هايي از مناظر جاده
شكل 5-3- نرخ طبقه بندي
شكل 1-6- مقايسه ي كارايي تقريب منحني ضربه اي و موج ضربه اي
شكل 2-6- يك نمونه از تغيير شكل منحني ضربه اي ديجيتال از تصوير پژو 206
شكل7- 1- نمونه هايي از مدل 29 پارامتري
شكل7- 2- منظره آزمايشي براي مجموعه داده ي نمونه
شكل3-7- 8 زير مدل
شكل 7-4- اولین و آخرین فريم از توالي استفاده شده براي آزمايش پايداري ساختار تكنيك بهبود یافته
شكل 7-5- درصد واريانس در 29 پارامتر تغييرپذير
شكل7-6- مدل تغييرپذيري خودرو
شكل8-1- طرح هاي بازتابشي واگن باربري
شكل8-2- طرح هاي بازتابشي واگن باربري روباز (طرح كاميون)
شكل 8-3- طرح سناريوي پايه
شكل8-4- ابعاد وسيله ي نقليه
شكل8-5- ميدان ديد پيشروي ناظر ساكن
شكل8-6- چهار خروجي تئوري تشخيص سيگنالي
شكل8-7- مسير شبيه ساز
شكل8-8- ميدان ديد پيشروي راننده

منابع ومأخذ:
[1] A. Mohan, C. Papageorgiou, and T. Poggio, “Example-based object detection in images by components, IEEE Transactions on Pattern Analisis and Machine Intelligence, Vol. 23, No. 4, April 2001.
[2] A. Shashua, Y. Gdalyahu, and G. Hayun, “Pedestrian detection for driving assistance systems: single-frame classification and system level performance, In Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pp. 1-6, Parma, Italy, June 14-17, 2004.
[3] Carroll, A., Multer, J., Williams, D. and M. Yaffee, (1999). Safety of Highway-Railroad GradeCrossings: Freight Car Reflectorization. Report No. DOT/FRA/ORD-98/11, Washington,DC: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration.
[4] C. Papageorgiou and T. Poggio, “A trainable system for object detection . Intl J.Computer Vision, Vol. 38, No. 1, pp. 15-33, 2000.
[5] Chapuis R. Chausse F., Trujillo N and Naranjo M. Object recognition by model based focused vision. 2004.
[6] E. D. Dickmanns and B. D. Mysliwetz, “Recursive 3-D Road and Relative Ego-State Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 14, No. 2, February 1992.
[7] Egan, J.P. (1975). Signal Detection Theory and ROC Analysis. New York: Academic Press.
[8] E. Cand Cand`es and D. Donoho, “New tight frames of curvelets and optimal representations of objects with c2singularities, Tech. Rep., Department of Statistics, Stanford
University, USA, November 2002.
[9] E. Cand Cand`es and L. Demanet, “The curvelet representation of wave propagators is optimally sparse, Tech.Rep., Applied and Computational Mathematics, California Institute of Technology, USA, 2004. [18] I. Guyon, S. Gunn, M. Nikravesh , Lofti A. Zadeh ,
Feature Extraction: Foundations and Applications, (Studies in Fuzziness and Soft Computing) , Springer, 2006.
[10] Federal Highway Administration. (1988). Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streetsand Highways. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[11] Federal Railroad Administration, Office of Safety. Highway-Rail Crossing Accident/Incident and Inventory Bulletin. (1996). Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[12] Federal Railroad Administration, Office of Safety. Highway-Rail Crossing Accident/Incident and Inventory Bulletin #60. (1994). Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[13] Ford, R.E., Richards, S.H., and J.C. Hungerford, (1998). Evaluation of Retroreflective Markings To Increase Rail Car Conspicuity. Project Memorandum. No. DOT-VNTSC-RR897-PM98-22. U.S. Department of Transportation , Volpe National Transportation Center.
Grier, J.B. (1971). Nonparametric Indexes for Sensitivity and Bias: Computing Formulas. Psychological Bulletin, 75 (6), 424-429.
[14] F. Thomanek, E.D. Dickmanns and D. Dickmanns, "Multiple object recognition and
scene interpretation for autonomous road vehicle guidance", Proceedings of the IEEE
Intelligent Vehicles 1994 Symposium, pp.23 1-236, 1994.
[15] Federal Highway Administration. (1988). Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streetsand Highways. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[16] Federal Railroad Administration, Office of Safety. Highway-Rail Crossing Accident/Incident and Inventory Bulletin. (1996). Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[17] Federal Railroad Administration, Office of Safety. Highway-Rail Crossing Accident/Incident and Inventory Bulletin #60. (1994). Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
[18] Ford, R.E., Richards, S.H., and J.C. Hungerford, (1998). Evaluation of Retroreflective Markings To Increase Rail Car Conspicuity. Project Memorandum. No.
DOT-VNTSC-RR897-PM98-22. U.S. Department of Transportation, Volpe National Transportation Center. Grier, J.B. (1971). Nonparametric Indexes for Sensitivity and Bias: Computing Formulas. Psychological Bulletin, 75 (6), 424-429.
[19] Green, D.M. and J. A. Swets, (1988). Signal Detection Theory and Psychophysics.
[20] G. Grubb, A. Zelinsky, L. Nilsson, and M. Rilbe, “3D Vision sensing for improved pedestrian safety, In Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pp. 19-24, Parma, Italy, June 14-17, 2004.
[21] G. P. Stein, O. Mano, and A. Shashua, “Vision-based ACC with a single camera: bounds on range and range rate accuracy . In Proc.Int. Conf. Intelligent Vehicles, Versailles, France, June 2002.
[22] H.Murase and S.K. Nayar (1995) “Visual Learning and Recognition of 3-D Objects from Appearance," International Conference on Computer Vision.
[23] Hinz, S. (2004): Detection of vehicles and vehicle queues in high resolution aerial images. Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoinformation, 3/04: 201-213.
[24] Hinz, S., Baumgartner, A. (2003): Automatic Extraction of Urban Road Nets from Multi-View Aerial Imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 58/1-2: 83–98.
[25] J. C. Christopher, “A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition . Data Mining and Knowledge Discovery, No. 2, pp. 121-167. Kluwer Academic Publishers.1. 1998.
[26] Keiji Yanai and Keiji Deguchi. A multi-resolution image understanding system based on multi-agent architecture for high-resolution images. 2001.
[27] K. Ohba and K. Ikeuch (1997) "Detectability, Uniqueness, and Reliability of Eigen-Windows for Stable Verifications of Partially Occluded," IEEE Pattern
Analysis and Machine Intelligence, vol.19, No.9, pp.1043-1048.
[28] K.Kagesawa, S.Ueno et al (1999) "Vehicle Recognition in Infra-red Images Using Parallel Vision Board", ITSWC '99, Toronto.
[29] K.Kagesawa, A.Nakamura et al(2000) “Vehicle Type Clasification in Infra-red Image Using Parallel Vision Board , ITSWC 2000, Torino.
[30] Lauer, A.R., and V.R. Suhr, (1956). “An Experimental Study of Four Methods of Reflectorizing Railway Boxcars. Highway Research Board Bulletin, 146, 45-50.
[31] Lebowitz , H.W., Owens, D.A., and R.A. Tyrrell, (1998). The Assured Clear Distance Ahead Rule: Implications for Nighttime Traffic Safety and the Law. Accident Analysis and
Prevention, 30 (1), 93-99.
[32] Lachaise, M. (2005): Automatic detection of vehicles and velocities in aerial digital image series. Diploma Thesis, Universitee Lyon.
[33] Meffert B, Blaschek R, Knauer U, Reulke R, Schischmanow A, Winkler F (2005): Monitoring traffic by optical sensors. Proc. of Second International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2005): 9-14.
[34] M. Papageorgiou , C. Oren and T. Poggio. A general framework for object detection. Proc. Int. Conf. Computer Vision , 1998.
[35] Michael Jones Paul Viola. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition , 2001.
[36] M. Betke, E. Haritaoglu and L. S. Davis, "Multiple vehicle detection and tracking in
hard real-time", Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles 1996 Symposium, pp.35 1-356, 1996.
[37] McGinnis, R.G. (1979). Reflectorization of Railroad Rolling Stock. Transportation Research Record, 737, 31-43.
[38] Olson, P.L. (1988). Minimum Requirements for Adequate Nighttime Conspicuity of Highway Signs. Report No. UMTRI-88-8. NTIS No. PB88-179841-HDM. St. Paul: Minnesota Mining and Mfg. Co.
[39] R. Aufr`ere, R. Chapuis and F. Chausse. Amodel-driven approach for real-time road recognition. Machine Vision and Applications , 2001.
[40] Trujillo N. Bayro-Corrochano, E. and Naranjo M. The role of the quaternion fourier descriptors for preprocessing in neuralcomputing. 2003.
[41] Takeo Schneiderman, Henry. Kanade. Object detection using the statistics of parts. International Journal of Computer Vision , 2002.
[42] T. Ito and K. Yamada, "Preceding vehicle road lanes recognition methods for RCAS. using vision system", Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles 1994 Symposium,
85-90 , 1994.
[43] T.Kato and Y.Ninomiya, "An approach to vehicle recognition using supervised
learning", Proceedings of the 4th Symposium on Sensing via Image Information (SII'98),
279-284, 1998 (in Japanese).
[44] Tan, T. N. Sullivan, G. D. and Baker, K. D. Fast Vehicle Localisation and Recognition Without Line Extraction and Matching, Proc. 5th British Machine Vision Conference, pp 85-94, 1994.
[45] Ulrich, M., 2003. Hierarchical Real-Time Recognition of Compound Objects in Images. Dissertation, German Geodetic Commission (DGK), Vol. C. Dubuisson-Jolly, M.-P., Lakshmanan, S. and Jain, A. (1996): Vehicle Segmentation and Classification Using Deformable Templates. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence 18 (3): 293–308.
[46] Worrall, A. D., Baker, K. D. and Sullivan, G. D. Model-based perspective inversion, Image and Vision Computing Journal, 7(1), pp 17-23, 1989.
[47] Worrall, A.D., Sullivan, G. D. and Baker, K. D. Advances in Model-based Traffic
Vision , Proc. 4th British Machine Vision Conference , pp 559-568, 1993.


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


سیستم


های


تشخیص


وسایل


نقلیهdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات شبیه سازی شده در متلب- پردازش سیگنال و هوش مصنوعی - متلبی

23 آگوست 2016 ... عنوان اصلی پروژه : تشخیص تعداد خانه های پر نشده در ورق کپسول در چرخه تولید (
مثله آموکسی سیلین) .... کلید واژه: Self-organizing map, stop words term-
document, neurons ... الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین
وسایل نقلیه .... کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر.

شیوه های انتشار اطلاعات در شبکه های… | مقالات کانالی!

27 دسامبر 2016 ... پروژه کامل و فوق العاده، چکیده: VANET (شبکه Ad-Hoc خودرو)، از RSU (محدوده کنار ...
فرمت فایل دانلودی: doc; فرمت فایل اصلی: doc; تعداد صفحه: 85 ... انتشار مطمئن در
شبکه ad–hoc وسیله نقلیه، یک کلید موفقیت برای سرویس ها و در خواست های
سیستم حمل و .... تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم 2017-04-12

پروژه تشخیص پلاک خودرو با روش های پردازش تصویردر متلب ...

2 ژوئن 2016 ... در این بخش پروژه تشخیص پلاک خودرو در متلب با پردازش تصویر را برای شما آماده
دانلود کرده ... گفتنی است با استفاده از سیستم پلاک گذاری که در واقع همانند اثر
انگشت هر خودرو می باشد ... فایل مستندات: دارد (6 صفحه در قالب pdf).

دانلود مقاله رایگان سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

دانلود مقاله سیستم های تشخیص وسایل نقلیه ,دانلود پایان نامه سیستم های تشخیص
... عنوان مقاله : سامانه تشخیص پلاک خودرو قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح .

دانلود پروژه بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه - 20میخوام

24 سپتامبر 2015 ... شماره پروژه : 100 عنوان پروژه : بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه تعداد
صفحات : 106 شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی سيستم ...

واحد ايمنی و ترافيک شهری و حمل و نقل عمومی - شهرداری اصفهان

ساماندهی ترافيکی معابر و توسعه ايستگاه های حمل و نقل شهری ... بازديد از پروژه های
ايمنی ، هندسی و هدايت موقت و تهيه گزارش از موارد نقص در تابلوها و تجهيزات .... تهيه
گزارش آمار حجم وسايل نقليه در نقاط حادثه خيز .... اقدامات لازم در خصوص تابلوهای VMS
، سيستم های ثبت تخلفات ، سالن مانتيورينگ، سيستم های تشخيص و اعلان حادثه.

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,پایان نامه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه
,تحقیق سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,مقاله سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.

معرفی سیستم تعلیق مغناطیسی خودرو های Audi | مهندسی دانلود

12 آوريل 2013 ... امروز برای شما یک مقاله در مورد سیستم تعلیق مغناطیسی خودروهای آئودی ... این
سیستم مدتی است که بر روی خودرو های این شرکت نصب میگردد و در آغاز ...

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,پایان نامه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه
,تحقیق سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,مقاله سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.

فهرست پروژه های پیشنهادی اساتید پروژه (کاردانی – کارشناسی )

فهرست پروژه های پیشنهادی اساتید پروژه (کاردانی – کارشناسی ). نیمسال اول سال
تحصیلی :مهرماه 1387. سیستم تهیه الگوی خیاطی لباسهای مردانه و زنانه بر اساس نمونه
های موجود با امکان به ... وب سایت امور آموزشی دانشگاه با استفاده از کارت دانشجویی
هوشمند ... تشخیص و استخراج پلاک خودرو از طریق پردازش تصاویر حاصل از دوربین
های ...

RAILDOCs056-13 طراحي ارتباط بين تجهيزات On-board سيستم ...

در اين مقاله ضمن بررسي سيستمهاي سيگنالينگ و سيستمهاي كنترل و ... تا سال
1999 ، TCN در بيش از 1000 وسيله نقليه ريلي دنيا پیاده سازی شد و اين تعداد در مدت
زمان ... در شبکه Lonworks بنا به تشخیص طراح سیستم، هر کدام از رسانه های فوق و یا
...

واحد ايمنی و ترافيک شهری و حمل و نقل عمومی - شهرداری اصفهان

ساماندهی ترافيکی معابر و توسعه ايستگاه های حمل و نقل شهری ... بازديد از پروژه های
ايمنی ، هندسی و هدايت موقت و تهيه گزارش از موارد نقص در تابلوها و تجهيزات .... تهيه
گزارش آمار حجم وسايل نقليه در نقاط حادثه خيز .... اقدامات لازم در خصوص تابلوهای VMS
، سيستم های ثبت تخلفات ، سالن مانتيورينگ، سيستم های تشخيص و اعلان حادثه.

modiriyate strategy.doc

درحال حاضر اكثر پروژه هاي مديريتي در سطح دنيا ماهيت برنامه ريزي داشته و واژه ...
اصلي مديران سازمان بوده و اگر بخواهيم برنامه ريزي استراتژيك يك ابزار عملياتي
براي تحقق .... سيستمهاي سنتي ارزيابي عملكرد عمدتاً متكي بر سنجش هاي مالي بوده و
در عصر .... جوهره هر استراتژي تشخيص فرصتهاي اصلي و تمركز منابع سازمان بر آ
نهاست و ...

پایان نامه کارشناسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه - فروشگاه ...

فرمت فایل: word. تعداد صفحه:82. پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش نرم
افزار. موضوع: سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

7, 7, بررسی تاثیر تعمیم مارک بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر
تهران ... 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان ...... 306, 306, ترسيم نقشه راه مديريت تكنولوژي براي واحد تحقيق وتوسعه
شركت ...

جايگاه حمل ونقل عمومي انبوه در شهرهاي كشورهاي درحال توسعه از ديدگاهي ...

سامانه هاي حمل ونقل عمومي انبوه شامل طيفي از انواع وسايل نقليه عمومي ... تعداد سفرهاي
سالانه كه توسط انواع سيستم هاي حمل ونقل ريلي در كشورهاي در حال توسعه ... و يا
استفاده از منابع محدود شهرداريها جهت تأمين منابع مالي پروژه هاي پرهزينه حمل و نقل
عمومي مي ...

پروژه های رایگان برنامه نویسی

22 فوریه 2012 ... پروژه سیستم مدیریت کتابخانه با دلفی و SQL Server ... دانلود پروژه وب سایت دوره
های آموزش همراه با مستندات به زبان دات نت .... pdf – کتاب الکترونیکی آموزش JAVA
جاوا .... سیستم تشخیص شبکه با توجه به پارامترهای ورودی

آشنایی با مراحل معاینه فنی خودرو - همشهری

23 ا کتبر 2010 ... 2- خودرو را به محل بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو هدایت می‌شود. ... از مرکز
مکانیزه خارج شده و پس از رفع ایراد(های) خودرو مجدداً مراحل بالا را تکرار ...

سامانه پرداخت الكترونيكي عوارض(ETC) - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

در این طرح صاحب وسیله نقلیه با خرید یک برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر
شیشه جلوی .... يكپارچگي و سازگاري سيستم هاي پرداخت عوارض در سطح كشور.

روش های مدیریت ساخت و طراحی بیمارستان های ایران و سایر کشورها

روش های مدیریت ساخت و طراحی بیمارستان های ایران و سایر کشورها. مقاله مروری ... نوع
طراحی واحدها، دکوراسیون و تجهیزات پزشکی برای تکمیل فرآیند تشخیص و درمان ...
علاوه بر این، در مقابل چهره رقابتی و پیچیده سیستم مراقبت سلامت،بیمارستانها
باید ..... -شناخت نیازهای الگوهای شلوغ نشدن آمد و شد وسایل نقلیه درون و برون
بیمارستان ...

بسم الله الرحمن الرحیم

باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم هاي شناسايي با استفاده از
قرنيه چشم و صدا و . ..... ده‌ها پروژه بزرگ ملي و نيز مربوط به امور سازمان‌هاي مختلف
دولتي در حال ... يك كارخانه را تشخيص داده و بر اساس الگوريتم تعريف شده‌اي چراغ‌ها و
وسايل تهويه مطبوع سالن‌ها و اتاق‌هاي خالي را خاموش كند. ..... Label and Document
Printing.

پروژه پردازش تصویر- تشخیص اعداد پلاک های خودرو. doc – خوشنام نیوز

8 ژانويه 2017 ... با توجه به وجود این سیل عظیم از خودرو ها و سایر وسایل های نقلیه بدیهی است که نیروی
انسانی به تنهایی و بدون استفاده از سیستم کامپیوتری قادر به ...

بررسی چالشهای امنیتی در شبکه های موردی وسایل نقلیه - SlideShare

12 نوامبر 2014 ... 1 چکیده در حال تبدیل شدن به )Vanet( شبکه های موردی وسیله نقلیه محبوب ... Like
this document? .... در این مقاله، بررسی جامع بر روی تهدیدها و آسیب پذیری در شبکه
های ... و ارتباطات بین وسایل نقلیه و تجهیزات کنار جاده برای سیستم های حمل و ...
محیط های بی سیم باعث می شود که تشخیص تفاوت بین رفتار های مخرب و ...

بررسی چالشهای امنیتی در شبکه های موردی وسایل نقلیه - SlideShare

12 نوامبر 2014 ... 1 چکیده در حال تبدیل شدن به )Vanet( شبکه های موردی وسیله نقلیه محبوب ... Like
this document? .... در این مقاله، بررسی جامع بر روی تهدیدها و آسیب پذیری در شبکه
های ... و ارتباطات بین وسایل نقلیه و تجهیزات کنار جاده برای سیستم های حمل و ...
محیط های بی سیم باعث می شود که تشخیص تفاوت بین رفتار های مخرب و ...

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﺳﯿ ﺴ ﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ...

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﯾﻢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑ. ﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ...

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

همزمان با سفر رئیس‌جمهوری ۳۶۶ پروژه حوزه ICT در استان قزوین به بهره‌برداری رسید.
يكشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: درآمد ۵۶ هزار میلیارد ریالی
...

معرفی سیستم تعلیق مغناطیسی خودرو های Audi | مهندسی دانلود

12 آوريل 2013 ... امروز برای شما یک مقاله در مورد سیستم تعلیق مغناطیسی خودروهای آئودی ... این
سیستم مدتی است که بر روی خودرو های این شرکت نصب میگردد و در آغاز ...

پایان نامه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه رشته نرم افزار کامپیوتر

15 ژوئن 2015 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word پايان نامه دوره كارشناسي
کامپيوتر گرايش نرم افزار موضوع: سيستم هاي تشخيص وسايل.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز معاونت پژوهشی طرح توجیهی تأسیس ...

1- عنوان مرکز: مرکز تحقیقات سیستمهای هوشمند و اتوماسیون. Intelligent systems ... 2
- پروژه های تشخیص الگو نظیر تشخیص اثر انگشت- تشخیص صدا- تشخیص چهره. 3
- کنترل .... تجهیزات آزمایشگاهی (اسیلواسکوپ، وسایل اندازه گیری). 000/000/200 ...

دانلود تحقیق در مورد سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه : دانلود تحقیق ...

6 آگوست 2016 ... Jul 24, 2016 – دانلود تحقیق سیستم های تشخیص وسایل نقلیه … یک مجموعه
تصویر انجام .... rahvar120.ir/uploads/1_28_1442990524662_1.pdf

پایان نامه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه رشته نرم افزار کامپیوتر

15 ژوئن 2015 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word پايان نامه دوره كارشناسي
کامپيوتر گرايش نرم افزار موضوع: سيستم هاي تشخيص وسايل.

فهرست مطالب 1 - سفارت آلمان

بخش فرهنگی و وب سایت سفارت آلمان در تهران و از همه مهمتر به سایت های دانشگاه. های
مختلف .... همخوانی با مدارک سیستم های آموزش عالی در سطح بین المللی. - امکان مهمان شدن
... برای دریافت مدرک دکترا، معموالً دانشجو در رشته و موضوعی خاص به تحقیق می
پردازد و ... البته تشخیص و ارزیابی این موضوع که آیا گذراندن دوره کالج برای شما
ضروری.

مهندسی مکانیک - خودرو

در موتور سیکلت ها و ماشین های پر دور بع علت دور زیاد از کلاچ چند صفحه ای استفاده
میشود . ..... ها كمك كند كه منشاء بروز اشكال در موتور و يا تنظيم نبودن موتور را بتوانند
تشخيص دهند . .... تفاوت وسایل نقلیه دارای ترمز ضد قفل در این است که این سیستم
بر هر چهار چرخ ..... در اين مقاله، نكاتي در مورد فرمينگ ورق‌هاي آلومينيمي ارائه مي‌شود.

پروژه تشخیص پلاک خودرو با روش های پردازش تصویردر متلب ...

2 ژوئن 2016 ... در این بخش پروژه تشخیص پلاک خودرو در متلب با پردازش تصویر را برای شما آماده
دانلود کرده ... گفتنی است با استفاده از سیستم پلاک گذاری که در واقع همانند اثر
انگشت هر خودرو می باشد ... فایل مستندات: دارد (6 صفحه در قالب pdf).

دانلود پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه - دانلود مقالات و جزوه ...

دانلود پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه ، سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه ،
سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.doc ، سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.pdf.

بسم الله الرحمن الرحیم

باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم هاي شناسايي با استفاده از
قرنيه چشم و صدا و . ..... ده‌ها پروژه بزرگ ملي و نيز مربوط به امور سازمان‌هاي مختلف
دولتي در حال ... يك كارخانه را تشخيص داده و بر اساس الگوريتم تعريف شده‌اي چراغ‌ها و
وسايل تهويه مطبوع سالن‌ها و اتاق‌هاي خالي را خاموش كند. ..... Label and Document
Printing.

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه. doc - DOCZ.ir

نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۰ صفحه چکیده: در سال های اخیر نظارت بر ترافیک و
ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها ، قطارها ، کامیون ها ،…. مورد توجه کمیته های حمل و نقل ...

ليست پروژه هاي کارشناسي(کامپيوتر- فناوری اطلاعات)مهندس سلیمانی

پروژه های عملی در صورت تایید، می تواند به صورت دونفره ارائه شود. الف) پروژه ...
سيستم تخصيص وقت سايت به دانشجویان .... تشخيص کاراکترهای پلاکهای خودرو.
52.

ی تجار - ی ادار بلند مرتبه ی پروژه ها یسک ر شناسایی بررسی و

28 نوامبر 2013 ... مان حاضر اجرا پروژه های بلند مرتبه گذشته از این که بستر مناسب برای اجرا انها وجود
... ویوگی های این دست از پروژه ها و منشا بروز ریسک در انها پرداخته سپس به روش ..... ت
داد سفر های انجام شده با وسایل نقلیه مصتلف. •. شاخ های سیستم حمل و نقل همگانی ...
tall building supplementary planning document ", UK ,(2009).

پروژه تشخیص پلاک خودرو با روش های پردازش تصویردر متلب ...

2 ژوئن 2016 ... در این بخش پروژه تشخیص پلاک خودرو در متلب با پردازش تصویر را برای شما آماده
دانلود کرده ... گفتنی است با استفاده از سیستم پلاک گذاری که در واقع همانند اثر
انگشت هر خودرو می باشد ... فایل مستندات: دارد (6 صفحه در قالب pdf).

دکتر سیده زهره عظیمی فر - دانشگاه شیراز

پروژه های صنعتی و کاربردی: سامانه ی تخمین سرعت وسایل نقلیه. ... شهرداری شیراز(
۱۳۹۳-۱۳۹۲); سامانه تشخیص خودکار نوع خودرو برای خودروهای جاده‌ای. .... Braille
recognition system* Springer Journal of Document Analysis and Recogntion 0:1-
14.

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.doc بایگانی - مقالات آنلاین ...

پروژه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه پروژه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه در
سال های اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها ، قطارها ، کامیون ها ...

پروژه پردازش تصویر- تشخیص اعداد پلاک های خودرو. doc | فروشگاه فایل

4 ژانويه 2017 ... با توجه به وجود این سیل عظیم از خودرو ها و سایر وسایل های نقلیه بدیهی است که نیروی
انسانی به تنهایی و بدون استفاده از سیستم کامپیوتری قادر به ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه. doc

در این پروژه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه. doc پرداخته شده است.

4 مستندات سيستم مديريت كيفيت - سازمان ملی استاندارد

documentation .... راهنمايي هاي ارائه شده در اين استاندارد, علاوه بر سيستم مديريت
كيفيت بر طبق استانداردهاي خانوادة ايران- ايزو 9000 ... دستورالعمل كاري بايستي
تمامي مواد، تجهيزات و مستندات مورد استفاده را شرح دهد. ..... مدون نمايد كه سازمان چگونه
به آن دسته از الزاماتي كه مختص محصول، فرآيند، پروژه يا قرارداد خاص هستند، دست مي
يابد.

ماشین بردار پشتیبانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگوریتم SVM، جز الگوریتم های تشخیص الگو دسته بندی می شود. ... آنالیز نگهداری
ماشین، پیشنهاد پروژه، مدیریت و برنامه ریزی، کنترل سیستم فرایند شیمیایی و ...

آشنایی با مراحل معاینه فنی خودرو - همشهری

23 ا کتبر 2010 ... 2- خودرو را به محل بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو هدایت می‌شود. ... از مرکز
مکانیزه خارج شده و پس از رفع ایراد(های) خودرو مجدداً مراحل بالا را تکرار ...

الگوريتم هاي پردازش تصويردر ترافيک :

تشخيص و شمارش خودرو; اندازه گيری سرعت خودرو; تشخيص و شمارش خودرو در شب ...
آماده شده و سيستم اصلی راه اندازی شد، به بررسی در مورد الگوريتم های کلی برای هر
يک از ... های ترافيکی انجام شده از جمله اين پروﮊه ها می توان به سيستم های زير اشاره
کرد ...

سامانه موقعيت ياب جهاني

ﻫﺎي. GPS. روش ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻛﺎرﺑﺮد ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت. ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﻜﺎن و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ... دﻻر
در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻫﻮاره. ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ .... ﻋﻤﻴﻖ
و ﻳﺎ در وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ راﻫﺒﺮي ﺧﻮدرو ، ﻛﺸﺘﻲ و اﻧﻮاع
وﺳﺎﻳﻞ ..... ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﻧﻘﺎط واﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از.

پروژه سیستم خبره شناسایی احساس از روی تصویر - YouTube

2 Apr 2016

ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ راﻧﻨﺪه - SID

ﮔﻴﺮي، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي روش. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ. ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي در ﺧﻮدرو ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه و. راﻫﻜﺎر. ي ... و
ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔﻲ راﻧﻨﺪه،. در. ﺟﻠﻮ .... ﺗﺸﺨﻴﺺ.
ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔﻲ. در ﺣﻮزه. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار. ﻫﺴﺘ .ﻨﺪ. از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻢ. اﻛﻨﻮن. ﻧﻴﺰ در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ...

پروژه سیستم خبره شناسایی احساس از روی تصویر - YouTube

2 Apr 2016

26 . gps در ماشین های کشاورزی

سیستم های مورد نیاز یک تراکتور خودکار کوچک چکیده این مقاله تعدادی از سیستم
.... از ماشین های بینا را در شناسایی ردیف دانه ها و راهنمایی کردن ابزار در بین گیاهان تا
یک ... تنها سیستم های مجهز به سیستم کنترل و هماهنگ کننده و خود تشخیص عیب ها می
...

دانلود تحقیق در مورد سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه : دانلود تحقیق ...

6 آگوست 2016 ... Jul 24, 2016 – دانلود تحقیق سیستم های تشخیص وسایل نقلیه … یک مجموعه
تصویر انجام .... rahvar120.ir/uploads/1_28_1442990524662_1.pdf

معرفي دوره هاي آموزشـي آكادمي توف ايـران - آلمان - توف نورد ایران

دوره های آموزشی مديريت كيفيت در صنايع خودرو و قطعه سازی. 22. پ(. دوره های آموزشی
مديريت .... HSE• طراحی سيستم های ارزيابی عملکرد ... آزمايشگاه های تشخيص طبی.
ISO/IEC 17020 ... توسط سطح عالی سازمان پروژه های برنامه ريزی جامع سازمانی. در
مباحث برنامه ... EFQM پيگيري ثبت نام ســازمان هاي عضو در سایت رسمي •. )سایت
مزبور در ...

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها - انجام پایان نامه

فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه ...... ردیابی
خودکار وسایل نقلیه؛; شناسایی و تخصیص خودکار منابع؛; شناسایی .... با توجه به
حجم کار، این عمل متاسفانه نامناسب به نظر رسید وبرای پروژه زیان بار تشخیص داده
شد.

پروژه پردازش تصویر- تشخیص اعداد پلاک های خودرو. doc | فروشگاه فایل

4 ژانويه 2017 ... با توجه به وجود این سیل عظیم از خودرو ها و سایر وسایل های نقلیه بدیهی است که نیروی
انسانی به تنهایی و بدون استفاده از سیستم کامپیوتری قادر به ...

26 . gps در ماشین های کشاورزی

سیستم های مورد نیاز یک تراکتور خودکار کوچک چکیده این مقاله تعدادی از سیستم
.... از ماشین های بینا را در شناسایی ردیف دانه ها و راهنمایی کردن ابزار در بین گیاهان تا
یک ... تنها سیستم های مجهز به سیستم کنترل و هماهنگ کننده و خود تشخیص عیب ها می
...

تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور خودرو با تصاویر و ...

بنابراين، ديگر وظيفه مهم سيستم خنك‌كاري خودرو اين است كه به موتور اجازه دهد با ....
پره های پروانه قابل انعطاف را توری میسازند که در سرعت های زیاد تغیر زاویه داده و ...

سوابق و تجربيات - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکترای مديريت سيستم ها از دانشگاه لنکستر انگلستان (1380-1376)، .... ناظر
پروژه بررسی خدمات پس از فروش الکترونيکی در صنعت لوازم خانگی انرژی بر: ...
ناظر پروژه دلايل تاخيرات پروژه های پتروشيمی و ارايه راهکارهای برون رفت از آن،
شرکت ...

26 . gps در ماشین های کشاورزی

سیستم های مورد نیاز یک تراکتور خودکار کوچک چکیده این مقاله تعدادی از سیستم
.... از ماشین های بینا را در شناسایی ردیف دانه ها و راهنمایی کردن ابزار در بین گیاهان تا
یک ... تنها سیستم های مجهز به سیستم کنترل و هماهنگ کننده و خود تشخیص عیب ها می
...

26 . gps در ماشین های کشاورزی

سیستم های مورد نیاز یک تراکتور خودکار کوچک چکیده این مقاله تعدادی از سیستم
.... از ماشین های بینا را در شناسایی ردیف دانه ها و راهنمایی کردن ابزار در بین گیاهان تا
یک ... تنها سیستم های مجهز به سیستم کنترل و هماهنگ کننده و خود تشخیص عیب ها می
...

جی پی اس چیست و چگونه کار می کند ؟ - بیتوته

جی پی اس چیست جی‌پی‌اس ,جی‌پی‌اس چگونه كار مي كند,سیستم موقعیت‌یاب جهانی ... P
استفاده می شود گیرنده ها ارزش کدP را مشابه آنچه که گیرنده های نظامی تشخیص می دهند
... موقعیت درهرنقطه زمین می باشد سایر مسایل این سیستم صرفاً جزئیات تکنیکی
..... البته مطالب گفته شده دراین مقاله بطور کامل تمام جزئیات را موردبررسی قرار نداده .

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﺳﯿ ﺴ ﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ...

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﯾﻢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑ. ﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ...

الگوريتم هاي پردازش تصويردر ترافيک :

تشخيص و شمارش خودرو; اندازه گيری سرعت خودرو; تشخيص و شمارش خودرو در شب ...
آماده شده و سيستم اصلی راه اندازی شد، به بررسی در مورد الگوريتم های کلی برای هر
يک از ... های ترافيکی انجام شده از جمله اين پروﮊه ها می توان به سيستم های زير اشاره
کرد ...

فهرست پروژه های پیشنهادی اساتید پروژه (کاردانی – کارشناسی )

فهرست پروژه های پیشنهادی اساتید پروژه (کاردانی – کارشناسی ). نیمسال اول سال
تحصیلی :مهرماه 1387. سیستم تهیه الگوی خیاطی لباسهای مردانه و زنانه بر اساس نمونه
های موجود با امکان به ... وب سایت امور آموزشی دانشگاه با استفاده از کارت دانشجویی
هوشمند ... تشخیص و استخراج پلاک خودرو از طریق پردازش تصاویر حاصل از دوربین
های ...

PDF: پروژه تشخیص پلاک خودرو با روش های پردازش تصویردر متلب ...

ﭘﺮوژه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮدر ﻣﺘﻠﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد (6 ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﺎﻟﺐ (pdf.
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ... ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻼک ﮔﺬاری ﮐﻪ در واﻗﻊ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺮ ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
: ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی: rar ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: doc ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 25 ﭼﮑﯿﺪه: ...

665 K - مهندسی مکانیک مدرس

24 سپتامبر 2014 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ... و ﺟﺎده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﯽ ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔ .... ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻫﺎي. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر. راﻧﻨﺪه، ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎل. ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

دانلود تحقیق در مورد سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه : دانلود تحقیق ...

6 آگوست 2016 ... Jul 24, 2016 – دانلود تحقیق سیستم های تشخیص وسایل نقلیه … یک مجموعه
تصویر انجام .... rahvar120.ir/uploads/1_28_1442990524662_1.pdf

دانلود تحقیق در مورد سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه : دانلود تحقیق ...

6 آگوست 2016 ... Jul 24, 2016 – دانلود تحقیق سیستم های تشخیص وسایل نقلیه … یک مجموعه
تصویر انجام .... rahvar120.ir/uploads/1_28_1442990524662_1.pdf

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه

پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,پایان نامه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه
,تحقیق سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه,مقاله سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.

فهرست مطالب 1 - سفارت آلمان

بخش فرهنگی و وب سایت سفارت آلمان در تهران و از همه مهمتر به سایت های دانشگاه. های
مختلف .... همخوانی با مدارک سیستم های آموزش عالی در سطح بین المللی. - امکان مهمان شدن
... برای دریافت مدرک دکترا، معموالً دانشجو در رشته و موضوعی خاص به تحقیق می
پردازد و ... البته تشخیص و ارزیابی این موضوع که آیا گذراندن دوره کالج برای شما
ضروری.

دانلود پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه - دانلود مقالات و جزوه ...

دانلود پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه ، سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه ،
سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.doc ، سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه.pdf.

دانلود پروژه بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه - 20میخوام

24 سپتامبر 2015 ... شماره پروژه : 100 عنوان پروژه : بررسی سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه تعداد
صفحات : 106 شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی سيستم ...

افغانستان

با وجودیکه طالبان از ماین های ضد پرسونل و ماین های ضد وسایط نقلیه در سالهای 2007 و
... ماین های ضد وسایل نقلیه با فیوز های حساس یا غیر قابل کنترول و تعداد ماین های
محفوظ .... [31] خبرهای متعدد از کشف و ضبط ماین های زمینی بدون تشخیص نوعیت از
طریق .... مرکز ماین روبی برای افغانستان، یک پروژه خدماتی ماین روبی که توسط
دفتر ...

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﺳﯿ ﺴ ﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ...

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﯾﻢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ردﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑ. ﻨﺪي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ...

World bank documents

جهت تشخیص سیستامتیک برای شناسایی موانع و اولویت ها در افغانستان راه اندازی
منوده است. تشخیص سیستامتیک ... ها وهمچنان با ایجاد وسایل ... پروژه های انکشافی و
بازسازی اضطراری، و پنج برنامه. حامیت از .... در عین حال یک سیستم معلومات پروژه
برده است. این ...... کمرت مواد سوخت برای وسایط نقلیه شان می پردازند؛ خرسند هستند.

اصل مقاله (817 K)

Charaniyaetal.,2004;Flood,( نقشه برداري، فتوگرامتري فراهم مي سازد. با توجه به
پیشرفت هاي اخیر در توانائي هاي )1999;Flwler, 2000. سیستم هاي لیدار و گسترش ...

گزارش کارآموزی در اداره تربیت بدنی

مگنومتر تصویری EPE - PIC Magnetometry Logger ,فلزیاب تصویری

تحقیق در مورد مقام انساني زن از نظر قرآن 25 ص word

دانلود افزونه اولتیمیت (Ultimate Addons) برای ویژوال کامپوزر

تحقیق در مورد جلوه های طبيعت در قرآن

سورس کامل فروشگاه اینترنتی برای اندروید (دکه) = سورس اندروید استودیو + سورس PHP + فایل آموزشی

پاورپوینت درمورد فصل دوم کسر ها

سورس کامل فروشگاه اینترنتی برای اندروید (دکه) = سورس اندروید استودیو + سورس PHP + فایل آموزشی

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G530P ورژن G530PVPU1AOI1 اندروید5.1.1 با لینک مستقیم

بک دراپ تولد تم بنفش و سپید -کد 2764