دانلود فایل


مقاله بردارها - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه دانشجویی

دانلود فایل مقاله بردارها لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:62
بردارها:
تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم طولي دو بردار به تساوي آن دو مي انجامد.
مجموع دو بردار : روش متوازي الضلاع
روش مثلثي
خواص بردارها:
شركتپذيري:
بردار صفر: انتها و ابتداي بردار بر هم منطبق است. و با o نشان مي دهيم.
براي هر بردار دلخواه داريم
قرينه براي يك بردار: اگر بردار معلومي باشد براي برداري با همان اندازه و جهت مخالف آن قرنيه نام دارد و با مشان داده مي شود.
تفاضل دو بردار: تفاضل دو بردار را بصورت زير تعريف مي كنيم:

تذكر: اگر بردار و اسكالر معلوم باشند حاصلضرب است. يعني برداري با همان جهت ولي برابر طويلتراز اگر و برداري مختلف الجهت با ولي برابر طويلتر از اگر .
برداريكه: هر برداري به طول واحد را يك برداريكه گوئيم. اگر بردار نا صفر باشد يك بردار يكه است.

زاويه بين دو بردار: منظور از زاويه بين دو بردار ناصفر كه با نشانداده مي شود يعني زاويه اي كه بايد بچرخد تا جهتش با جهت يكي شود.
°
°
°
ضرب اسكالر( ضرب نقطه اي يا داخلي)
منظور از حاصلضرب اسكالر دو بردار كه با نشان داده مي شود يعني عدد:
زاويه بين دو بردار را مي توان از به يا از به سنجيد. زيرا و
تذكر: 1.

  1. 3. حاصلضرب صفرا ست اگر تنها اگر همچنين بردار صفر بر هر برداري عمود است.
مثال: مثال : اگر خط جهت دار و بردار معلوم باشد منظور از تصوير اسكالر روي L كه به صورت نوشته مي شود.
يعني:
بطور كلي با معلوم بودن دو بردار منظور از تصوير اسكالر روي يعني

قضيه: اگر و آنگاه :
نتيجه:
مثال : اگر بردار آنگاه:
هر برداري در ضرب شود مؤلفه اول بدست مي آيد و اگر در ضرب شود مؤلفه بدست مي آيد:


تذكر1:بردارها


مقاله بردارها


تحقیق درباره بردارها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی ...

این مقاله به معرفی مدولاسیون بردار فضایی برای اینورتر منبع جریان می پردازد.
سپس با کنترل برداری ماشین القایی تغذیه شده با اینورتر منبع جریان، نتایجی
ارائه ...

ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده از ماشین بردار پشتیبانReviewed
by مارکت فایل on Feb 24Rating: 5.0ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده
...

مقاله تشخیص آواهای پایگاه داده timit با استفاده از ضرایب کپسترال مل ...

مقاله تشخيص آواهاي پايگاه داده timit با استفاده از ضرايب کپسترال . مل
ودستهبنديکننده ماشين بردار پشتيبان با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در ...

Improved Alpha-Tested Magnification for Vector Textures - Valve

Improved Alpha-Tested Magnification for Vector Textures and Special Effects.
Chris Green∗. Valve. (a) 64x64 texture, alpha-blended. (b) 64x64 texture, alpha ...

Watch paper evolve with Moleskine and Adobe<sup>TM</sup ...

The Moleskine Smart Notebook and companion app, Creative Cloud connected,
instantly turn your hand-drawn sketches into fully workable vector files ...

اصل مقاله - دانشگاه تهران

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن. (. SVM. ) در. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ
درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛ. ﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل. SVM. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل آﻣﺎري. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ. (. LR. )
.

Distributed Representations of Sentences and Documents - Stanford ...

In this paper, we propose Paragraph Vector, an unsuper- vised framework that
learns continuous distributed vector representations for pieces of texts. The texts
...

مقاله در مورد ماشین بردار پایه (SVM) | دانلود رایگان مقاله انگلیسی و ترجمه

24 ژانويه 2017 ... دانلود ترجمه مقاله مدل داده کاوی به منظور حفظ خط انتقال بر اساس ادوات فکتس – ...
نمونه‌های جریان و ولتاژ نیم سیکل پس از لحظه وقوع خطا به عنوان بردار ...

دانلود ترجمه مقاله بررسی مدل مخفی مارکوف و ماشین بردار پشتیبان در ...

چکیده. ۱ مقدمه. ۲ مدل مخفی مارکو. ۳ ماشین بردار پشتیبان. ۴ روش. ۱ ۴ کاربرد HMM در
تشخیص نفوذ آنومالی. ۱ ۱ ۴ انتخاب ویژگی و طبقه بندی مقادیر. ۲ ۱ ۴ روش های آموزش ...

The amazing power of word vectors | the morning paper

21 Apr 2016 ... For today's post, I've drawn material not just from one paper, but from five! ...
describes vector-oriented reasoning based on word vectors and ...

سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله ...

25 ا کتبر 2013 ... متن کامل مقالات ISI (رایگان) <<< ... برچسب ها: 3-1-1 خواص مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
در ماتریس با مقادیر ویژه خواص زیر برقرارند : 1) جمع عناصر روی ...

مقاله در مورد بردار - مگ ایران

بردار. کلمه بردار به معنای حمل کننده میباشد و از یک کلمه لاتین به همین معنا گرفته
شده است.یک بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودو در فضای ...

The amazing power of word vectors | the morning paper

21 Apr 2016 ... For today's post, I've drawn material not just from one paper, but from five! ...
describes vector-oriented reasoning based on word vectors and ...

Design of vector control speed modulated system on AC motors ...

Abstract: The paper studies the theory of vector control system and the fuzzy
control theory. Firstly, the system chart combing with the current model is given in
...

A Practical Guide to Support Vector Classification - National Taiwan ...

19 May 2016 ... The support vector machine (SVM) is a popular classification technique. However
..... particular, Robert Campbell) for proofreading the paper.

پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان ...

هدف از انجام این تحقیق شبیه‌سازی رواناب روزانه با کمک ماشین بردار پشتیبان و
همچنین مقایسه نتایج آن ... مقاله 17، دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 293-304
XML ...

بررسی قابلیت روش بردار ضرب داخلی در شناسایی عیوب عدم نفوذ ...

در این مقاله، شناسایی آسیب‌های عدم نفوذ ریشه جوش و عدم ذوب کناره جوش، در قطعه
جوشکاری ... لذا در این بررسی، شناسایی آسیب به روش بردار ضرب داخلی با شبیه
سازی و ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : پشتیبانی ماشین آلات بردار (SVM ها) در ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Support Vector Machines (SVMs)
versus Multilayer Perception (MLP) in data classification دانلود رایگان مقاله.

مقاله در مورد بردارها - مگ ایران

بردارها. تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم طولي دو بردار به تساوي آن دو مي‌انجامد. مجموع
دو بردار : روش متوازي الضلاع روش مثلثي خواص بردارها: شركتپذيري: بردار صفر: ...

اصل مقاله (241 K)

ﺑﺮدار. ي. ﭼﮑﯿﺪه. در. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ...
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺷﺪن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ آﺛﺎر. ي ﺑﺮ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ...

ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده از ماشین بردار پشتیبانReviewed
by مارکت فایل on Feb 24Rating: 5.0ترجمه مقاله طبقه بندی داده های بزرگ با استفاده
...

ترجمه مقالات درباره ماشین بردار پشتیبانی - ترجمه فا

در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع ماشین بردار پشتیبانی توسط سایت ترجمه
فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ...

شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده از بردارهای ویژه

در این مقاله پیوندهای پیشین و پسین برای بخش پتروشیمی با استفاده از روش‌های
متعارف و اصلاح شده چنری – واتانابه و راسموسن و روش بردار ویژه، شناسایی می‌شوند.

برآورد بردار هم انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش ...

این مقاله ضمن بررسی ویژگی های روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی، این روش را
... اقتصادسنجی، در مقایسه با دیگر برآورد زننده های بردار هم انباشتگی، در نمونه های ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : پشتیبانی ماشین آلات بردار (SVM ها) در ...

دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : Support Vector Machines (SVMs)
versus Multilayer Perception (MLP) in data classification دانلود رایگان مقاله.

مقاله در مورد بردارها | فروشگاه فایل

18 مارس 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه24. بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از ...

Improved Alpha-Tested Magnification for Vector Textures - Valve

Improved Alpha-Tested Magnification for Vector Textures and Special Effects.
Chris Green∗. Valve. (a) 64x64 texture, alpha-blended. (b) 64x64 texture, alpha ...

مقاله بردارها Adenoviral برای انتقال ژن - سایپرز، باشگاه دانش

مقاله بردارها Adenoviral برای انتقال ژن, در Current Opinion in Biotechnology ()
توسط.

مقاله تشخیص آواهای پایگاه داده timit با استفاده از ضرایب کپسترال مل ...

مقاله تشخيص آواهاي پايگاه داده timit با استفاده از ضرايب کپسترال . مل
ودستهبنديکننده ماشين بردار پشتيبان با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در ...

مقاله بردارها - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی - دانلود مقاله

2 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 62 بردارها: تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم طولي دو ...

Paper Vectors, Photos and PSD files | Free Download - Freepik

Are you looking for paper vectors or photos? We have 44368 free resources for
you. Download on Freepik your photos, PSD, icons or vectors of paper.

فایل کده 95 مقاله بردارها

مقاله بردارها. لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب". فرمت فایل: word (قابل ویرایش
و آماده پرینت) تعداد صفحات 62. تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم طولي دو بردار به ...

A Practical Guide to Support Vector Classification - National Taiwan ...

19 May 2016 ... The support vector machine (SVM) is a popular classification technique. However
..... particular, Robert Campbell) for proofreading the paper.

مقاله بردارها - فایل پاپ بلاگ

10 مارس 2017 ... مقاله بردارها. لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و
آماده پرینت) تعداد صفحات ۶۲ تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم ...

Industries applications and solutions: improving performance ...

11 Jan 2017 ... ... industrial markets, bio-industry, chemicals, oral care, paper & board,
performance materials, water treatment. ... with VECTOR® IC for tissue.

لایه بردار چیست و چگونه عمل می کند؟ - مجله زیبایی بهرو

لایه بردارها در دو نوع AHA و BHA تقسیم بندی می شوند. ... اگر دارای پوست حساس,
جوش دار و دچار قرمزی هستید از لایه بردار قوی BHA استفاده کنید ... این مقاله ترجمه
مقاله ...

مقاله نقشه برداری دگرسانی هیدروترمال با استفاده از الگوریتم ماشین ...

مقاله نقشه برداري دگرساني هيدروترمال با استفاده از الگوريتم ماشين بردار
پشتیبان word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و
آماده ...

Download - Brochure, Admission Form & Sample Paper of Vector ...

Your can download our VLSI and Embedded brochure, admission form and
sample papers from here at free of cost.

ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻳﺎ. SVM. ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ. SVM. ﻓﺎﺯﻱ. ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺁﻣﻮﺯﺵ.

مقاله :: Dynamic Routing چیست و معرفی انواع مختلف Dynamic Routing

Routing Protocol های Distance-Vector : پروتکل های Distance Vector از معیار Hop
Count یا تعداد روترهای مسیر برای Metric در Routing Table های خود استفاده می کنند.

مقاله بردارها Adenoviral برای انتقال ژن - سایپرز، باشگاه دانش

مقاله بردارها Adenoviral برای انتقال ژن, در Current Opinion in Biotechnology ()
توسط.

مقاله در مورد بردارها | فروشگاه فایل

18 مارس 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه24. بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از ...

Industries applications and solutions: improving performance ...

11 Jan 2017 ... ... industrial markets, bio-industry, chemicals, oral care, paper & board,
performance materials, water treatment. ... with VECTOR® IC for tissue.

سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله ...

25 ا کتبر 2013 ... متن کامل مقالات ISI (رایگان) <<< ... برچسب ها: 3-1-1 خواص مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
در ماتریس با مقادیر ویژه خواص زیر برقرارند : 1) جمع عناصر روی ...

دانلود پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته

دانلودپروژه افتر افکت اسلایدشو تصاویر همراه با موزیک AE

پاور پوینت پیام ها و شعار های ایمنی

تحقیق درمورد شایع‌ترین اختلالات لوزالمعده 8ص

نمونه سوالات تمام مباحث اورژانس سری3 + پاسخنامه

نت گیتار کلاسیک مجموعه 12 استادی ویلا لوبوس

پاورپوینت درباره روش ارتباطی پرستار با خانواده

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرسموضوع تحقيق: منجّزات مریض