دانلود فایل


شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور (DTC) موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) در نرم افزار متلب - دانلود فایلدانلود فایل شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور (DTC) موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) در نرم افزار متلب

دانلود فایل شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور (DTC) موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) در نرم افزار متلب شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور (DTC) موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) در نرم افزار متلب
شبیه سازی به صورت ترکیب کد نویسی و سیمولینک انجام شده است.
برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست شبیه سازی را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.


شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور


موتور سنکرون مغناطیس دائم


نرم افزار متلب


DTC


شبیه سازی ماشین های الکتریکی


شبیه سازی موتور سنکرون


کنترل گشتا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موتور سنکرون | Matlab file

شبیه سازی کنترل سرعت حلقه بسته موتور سنکرون سه فاز با اینورتر توسط
سیگنال اثر هال ... شبیه سازی راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک سیم پیچی های
میرا کننده در نرم افزار متلب ... مدلسازی دینامیک موتور سنکرون مغناطیس دایم (PMSM
) .... محسن انتظاری در کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC;
سمیه ...

لیست فایلها با دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > Matlab ...

20 دسامبر 2015 ... 57, پروژه اجزا محدود استوانه متقارن محوری تحت کشش در نرم افزار متلب با المان
مثلثی .... 225, شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی(DTC). 226, شبیه
سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب.

جستجوی عبارت کوتاه موها موها کوتاه برای کوتاه مناسب برای ... - پیوست

در پایان ناصافی های نوک موها را کنترل کرده و موها را براشینگ میکنیم. ..... موهای خود
این موها توسط شرکتهای کلاه گیس سازی جمع آوری میگردد و در کارخانه با استفاده ...
که موها بسته شدند را پیچی شبیه موج مانند تصویر پایین سر و روی گردن داده و با
سنجاق ... کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در نرم
افزار متلب ...

پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور DTC با MATLAB

3 مارس 2015 ... در این پست پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی ۳ فاز با ...
پروژه DTC با MATLAB شبیه سازی DTC با نرم افزار متلب matlab.

PDF: شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور (DTC) موتور ... - مانودانلود 2

25 آوريل 2017 ... را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎور (DTC) ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻠﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ. ﺑﯿﻨﯿﺪ.
... + ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎر، ﺳﺮﻋﺖ، ﮔﺸﺘﺎور و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه آن اﺳﺖ. ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ دراﯾﻮ
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ (PMSM) در ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻠﺐ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ دراﯾﻮ.

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا - matlab

شبیه سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control ... محاسبه حداکثر
تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده...
انجام انواع پروژه ها،پردازش تصویر و شبیه سازی ها با نرم افزار متلب در تمامی گرایش
...... تنظیم شده به صورت کنترل PI برای موتور PMSM (موتور سنکرون مغناطیس دائم).

پروژه های زیر قابل انجامه و برخی از اونا رو آماده داریم:

azsoftir.comاع اتصال کوتاه در ژنراتور شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM
محاسبه و شبیه سازی مدولاسیون AM به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و ... شبیه
سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control پروژه ی درس پردازش .....
عصبی تنظیم شده به صورت کنترل PI برای موتور PMSM (موتور سنکرون مغناطیس
دائم) ...

رانا هیبرید خودروی شبیه سازی و طراحی سیستم محرکه ... - ResearchGate

موتورهای. DC. بدون جاروبک. 2. ،سنکرون. و. سنکرون. مغناطیس. دائم رواج. 3 ... 3
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ... خروجی گشتاور ماکزیمم و
متوسط موتور در شبیه سازی. سیکل. CYC_UDDS. در نرم افزار ... عبارتند از: کنترل
اسکالر،کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور. (. DTC. ) ... انجام شده در متلب که در
شکل). 5.

بررسی اثرگذاری استفاده از سیمان گوگردی به جای سیمان پرتلند در ...

مبتنی بر کنترل برداری با جهت دهی میدان، پیش نهاد و توس ط نرم افزار PMSM ...
سازی شده است. نتایج حاکی از کاهش قابل توجه ریپل گشتاور است. MATLAB ...
PMSMموتور سنکرون مغناطیس دائم ) کلمات کلیدی: ▫ ... ویژگی ه ای منحصربه فرد
موتور س نکرون مغناطیس دائم ... )DTCبرآورده نمی سازد و روش کنترل گشتاور
مستقیم (.

پروژه راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC

در فصل دوم: به مدل‌سازی و شبیه‌سازی درایو الکتریکی موتور BLDC سه‌فاز می پردازد:
در ... و مدل بدست‌آمده برای درایو موتور BLDC در محیط Matlab/Simulink شبیه‌سازی
گردید. .... ·سهولت در کنترل: در موتور BLDC، گشتاور خروجی مستقیماً متناسب با
جریان موتور ... در نوع تغذیه سینوسی که در واقع همان ماشین سنکرون مغناطیس دائم (
PMSM) ...

وبلاگ تخصصي برق و الكترونيك - دانلود مقالات بسیت وچهارمین ...

مدلسازي، طراحي وپياده سازي سيستم کنترل کننده نظارتي گسسته پيشامد
درتثبيت ... کنترل موقعيت موتور پله اي بااستفاده ازروش فازي -تطبيقي مستقيم
.... توسط نرم افزار Matlab http://psc-ir.com/FinalPapers09/09-F-DTC-0143.pdf
TASE 2 به ... مدلسازي دقيق موتور سنکرون خطي آهنرباي دائم شياردار همراه با
اعتبارسنجي به کمک ...

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ دﯾﺴﮑﯽ - متلب سایت

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﺎور و ﺷﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ دﯾﺴﮑﯽ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد
... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. MATLAM ... ﺟﻬﺖ ﺷﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي ﻣﻐﻨـﺎﻃﯿﺲ
داﺋـﻢ ﺷـﺎر. ﺷﻌﺎﻋﯽ ... ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ روش. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺖ داده ﺷﺪه. )FOC(. و. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎور. )
DTC(. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ..... Direct Torque Control in Permanent Magnet Synchronous Motor.

بدون عنوان...

... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در نرم
افزار متلب · چه عواملی در قیمت گذاری طراحی سایت تاثیر میگذارد · بنویسیدکه ...

جستجوی عبارت تدفین مرحوم علامه طباطبایی - پیوست

دین نحوه سلوک انسان در دنیا است بگونه ای که حیات دائمی حقیقی ا وی را تضمین کند.
..... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در ...

بررسی اثرگذاری استفاده از سیمان گوگردی به جای سیمان پرتلند در ...

مبتنی بر کنترل برداری با جهت دهی میدان، پیش نهاد و توس ط نرم افزار PMSM ...
سازی شده است. نتایج حاکی از کاهش قابل توجه ریپل گشتاور است. MATLAB ...
PMSMموتور سنکرون مغناطیس دائم ) کلمات کلیدی: ▫ ... ویژگی ه ای منحصربه فرد
موتور س نکرون مغناطیس دائم ... )DTCبرآورده نمی سازد و روش کنترل گشتاور
مستقیم (.

بسته جامع کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM | سرزمین دانش

استاتور ماشین های سنکرون سه فاز شبیه ماشین های القایی سه فاز است. ... 1-1 ) موتور
های سنکرون مغناطیسی دائم (PMSM ) در جهت تغییر سریع سرعت ..... در روش کنترل
مستقیم گشتاور، یکی از روشهای نوین در کنترل انواع موتورهای ACمیباشد که ...
پیشنهادی این پژوهش بر اساس شکل ۲ در نرم افزار سیمولینک متلب پیاده سازی شده
است.

شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دایم PMSM | Matlab file

در این شبیه سازی یک موتور مغناطیس دائم 6 قطب به عنوان ژنراتور استفاده شده است و
بعد از تولید به وسیله ... دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab.

آپارات - شبیه سازی موتور PMSM

آپارات - شبیه سازی موتور PMSM. ... شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دایم PMSM
... دانلود شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی(DTC) ... سازی درایو
تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار
متلب.

آلبوم فامیلی - استاد ، آخرین مطالب وبلاگهای فارسی

yong indicted · شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم
pmsm در نرم افزار متلب · مدیریت اجراهای · york gala · تی مردانه مدل mfg · اجاره خودرو ...

متلبی, شبیه سازی با متلب , انجام پروژه دانشجویی, انجام پروژه متلب

26 آگوست 2016 ... لازم به ذکر است سایت متلبی شبیه سازی با متلب و فروش شبیه سازی مقالات در ....
ترجمه موضوع مقاله: برنامه ریزی توسعه ای چند مرحله ای برای شبکه های توزیع ... ترجمه
موضوع مقاله: کنترل گشتاور مستقیم برای درایو موتور سنکرون .... کنترل‌کننده‌ی
مدلغزشی برای سیستم درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم با آشوب.

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان - عنوان

... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در نرم
افزار متلب · چه عواملی در قیمت گذاری طراحی سایت تاثیر میگذارد · بنویسیدکه ...

دانلود رایگان پایان نامه کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ...

4 دسامبر 2016 ... گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغذیه شده با مبدل ماتریسی. ... دانلود
شبیه سازی مقاله ی کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی با استفاده از مدولاسیون
بردار فضایی. ... طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI | دانلود رایگان نرم
افزار . ... پایان نامه راه اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC - 70 - .

پروژه های شبیه سازی شده با Matlab - کنترل موتورهای الکتریکی

5- پروژه درخواستی شما بر اساس مقادیر مقاله شبیه سازی می شود و مواردی همچون عدم
تسلط شما بر برنامه نویسی Matlab، عدم توانایی در ارائه به استاد خود، و .... به خود شما
...

بدون عنوان...

... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در نرم
افزار متلب · چه عواملی در قیمت گذاری طراحی سایت تاثیر میگذارد · بنویسیدکه ...

رانا هیبرید خودروی شبیه سازی و طراحی سیستم محرکه ... - ResearchGate

موتورهای. DC. بدون جاروبک. 2. ،سنکرون. و. سنکرون. مغناطیس. دائم رواج. 3 ... 3
Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ... خروجی گشتاور ماکزیمم و
متوسط موتور در شبیه سازی. سیکل. CYC_UDDS. در نرم افزار ... عبارتند از: کنترل
اسکالر،کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور. (. DTC. ) ... انجام شده در متلب که در
شکل). 5.

پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور DTC با MATLAB

3 مارس 2015 ... در این پست پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی ۳ فاز با ...
پروژه DTC با MATLAB شبیه سازی DTC با نرم افزار متلب matlab.

شبیه سازی مقالات تخصصی مهندسی برق قدرت

شبیه‌سازی انواع توربینهای بادی ژنراتورهای مغناطیس دایم شبیه‌سازی ... مدلسازی و
شبیه سازی خطی القایی گذرا موتور با استفاده از نرم افزار مطلب ... طراحی مستقیم
گشتاور کنترل از موتور القایی (DTC) ... شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری
بر اساس محیط Matlab / Simulink . ...... آهنربای دائم ژنراتور سنکرون برای باد تولید
برق

بانک مقالات قدرت | فروش | site - سایت تخصصی MATLAB

4 ا کتبر 2012 ... Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor ... کلید واژه :
کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان .... AC motors, direct torque
control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector ...
شبیه سازی تولیدات (DG) در سیستم های قدرت به روش روش مونت کارلو.

نخبگان علوم

نخبگان علوم - انجام و مشاوره پروژه های نرم افزاری. ... شبیه سازی روش DTC برای
کنترل موتور Direct Torque Control پروژه‌ی ‌درس پردازش سیگنال تبدیل فوریه‌ی چند
...

آلبوم فامیلی - استاد ، آخرین مطالب وبلاگهای فارسی

yong indicted · شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم
pmsm در نرم افزار متلب · مدیریت اجراهای · york gala · تی مردانه مدل mfg · اجاره خودرو ...

پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور DTC با MATLAB

3 مارس 2015 ... در این پست پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی ۳ فاز با ...
پروژه DTC با MATLAB شبیه سازی DTC با نرم افزار متلب matlab.

بدون عنوان...

... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در نرم
افزار متلب · چه عواملی در قیمت گذاری طراحی سایت تاثیر میگذارد · بنویسیدکه ...

دانلود رایگان پایان نامه کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ...

4 دسامبر 2016 ... گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغذیه شده با مبدل ماتریسی. ... دانلود
شبیه سازی مقاله ی کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی با استفاده از مدولاسیون
بردار فضایی. ... طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI | دانلود رایگان نرم
افزار . ... پایان نامه راه اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC - 70 - .

موتور سنکرون | Matlab file

شبیه سازی کنترل سرعت حلقه بسته موتور سنکرون سه فاز با اینورتر توسط
سیگنال اثر هال ... شبیه سازی راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک سیم پیچی های
میرا کننده در نرم افزار متلب ... مدلسازی دینامیک موتور سنکرون مغناطیس دایم (PMSM
) .... محسن انتظاری در کنترل موتور القایی به روش کنترل گشتاور مستقیم DTC;
سمیه ...

جستجوی عبارت تدفین مرحوم علامه طباطبایی - پیوست

دین نحوه سلوک انسان در دنیا است بگونه ای که حیات دائمی حقیقی ا وی را تضمین کند.
..... شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور dtc موتور سنکرون مغناطیس دائم pmsm در ...

ساختار و مدلسازی موتور سنکرون مغناطیس دائم به همراه سه روش بررسی ...

وروش کنترل مستقیم گشتاور که ،اعمال کنترل مستقیم ولتاژ مناسب به موتور ...
شبیه سازی راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک سیم پیچی های میرا کننده در نرم
افزار متلب ... شبیه سازی سیستم تثبیت سرعت ژنراتور سنکرون متصل به بار
متغیر به ... کنترل دور حلقه بسته موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) توسط
اینورتر چند ...

پروژه های زیر قابل انجامه و برخی از اونا رو آماده داریم:

azsoftir.comاع اتصال کوتاه در ژنراتور شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM
محاسبه و شبیه سازی مدولاسیون AM به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و ... شبیه
سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control پروژه ی درس پردازش .....
عصبی تنظیم شده به صورت کنترل PI برای موتور PMSM (موتور سنکرون مغناطیس
دائم) ...

لیست پروژه ها به زبان متلب Matlab - قیمت 15,000 تومان - Selz.ir

شبیه سازی سیلاب به روش مونت کارلو و هالتون با متلب کد محصول: 15163 قیمت: ...
تغذیه مضاعف برای موتور القایی با نرم افزار متلب کد محصول: 14777 قیمت:
400,000 ریال ..... پروژه موتور سنکرون آهنربای دائم با بهبود عملکردی الگوریتم
ژنتیک توسط .... پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور DTC با MATLAB کد
محصول: 6150 ...

لیست فایلها با دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > Matlab ...

20 دسامبر 2015 ... 57, پروژه اجزا محدود استوانه متقارن محوری تحت کشش در نرم افزار متلب با المان
مثلثی .... 225, شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی(DTC). 226, شبیه
سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب.

پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور DTC با MATLAB

3 مارس 2015 ... در این پست پروژه سیمولینک کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی ۳ فاز با ...
پروژه DTC با MATLAB شبیه سازی DTC با نرم افزار متلب matlab.

ساختار و مدلسازی موتور سنکرون مغناطیس دائم به همراه سه روش بررسی ...

وروش کنترل مستقیم گشتاور که ،اعمال کنترل مستقیم ولتاژ مناسب به موتور ...
شبیه سازی راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک سیم پیچی های میرا کننده در نرم
افزار متلب ... شبیه سازی سیستم تثبیت سرعت ژنراتور سنکرون متصل به بار
متغیر به ... کنترل دور حلقه بسته موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) توسط
اینورتر چند ...

بررسی اثرگذاری استفاده از سیمان گوگردی به جای سیمان پرتلند در ...

مبتنی بر کنترل برداری با جهت دهی میدان، پیش نهاد و توس ط نرم افزار PMSM ...
سازی شده است. نتایج حاکی از کاهش قابل توجه ریپل گشتاور است. MATLAB ...
PMSMموتور سنکرون مغناطیس دائم ) کلمات کلیدی: ▫ ... ویژگی ه ای منحصربه فرد
موتور س نکرون مغناطیس دائم ... )DTCبرآورده نمی سازد و روش کنترل گشتاور
مستقیم (.

بررسی اثرگذاری استفاده از سیمان گوگردی به جای سیمان پرتلند در ...

مبتنی بر کنترل برداری با جهت دهی میدان، پیش نهاد و توس ط نرم افزار PMSM ...
سازی شده است. نتایج حاکی از کاهش قابل توجه ریپل گشتاور است. MATLAB ...
PMSMموتور سنکرون مغناطیس دائم ) کلمات کلیدی: ▫ ... ویژگی ه ای منحصربه فرد
موتور س نکرون مغناطیس دائم ... )DTCبرآورده نمی سازد و روش کنترل گشتاور
مستقیم (.

شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دایم PMSM | Matlab file

در این شبیه سازی یک موتور مغناطیس دائم 6 قطب به عنوان ژنراتور استفاده شده است و
بعد از تولید به وسیله ... دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab.

رزومه فارسی د.صندیدزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی راه ...

موضوع پایان نامه : بهینه سازی و شبیه سازی کنترل برق و ترافیک قطارهای مترو ....
آهن بر اساس دینامیک رویداد – محور در نرم افزار متلب"، فصلنامه مهندسی حمل ونقل،
1394 .... [41]: محمد کبریایی، محمدعلی صندیدزاده، " ارتباط مستقیم دو قطار، ساده ترین
راه ..... علم وصنعت ایران; شبیه سازی کنترل گشتاور و دور موتور سنکرون مغناطیس
دائم ...

378 - خرید و دانلود تحقیق: گیاه ماشک - بررسی کاشت و داشت و بیماری های گیاه ماشک - 12 صفحه فایل ورد

دانلود پاورپوینت آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)

EasySocial Pro 1.4.9

378 - خرید و دانلود تحقیق: گیاه ماشک - بررسی کاشت و داشت و بیماری های گیاه ماشک - 12 صفحه فایل ورد

پروژه سفارشی مشتری در زمینه بهینه سازی انرژی و... (شماره 3)

فایل فلش رسمی سامسونگ J320FN با ورژن XXU0APC8 با لینک مستقیم

کتاب وب اشیا به کمک رزبری پای

نقشه جمعیتی استان البرز به تفکیک شهرستان به همراه جداول و نمودار بر اساس آمار سال 95

گزارش کار آموزی واحد دو اتيل هگزانول مجتمع پترو شيمي اراك

مقاله نظریه های افلاطون